Oulun kaupunki varmisti uusien verkkosivujensa saavutettavuuden Tieran asiantuntijaverkoston avulla

Oulun kaupunki uusii verkkosivujaan. Jokainen kaupungin verkkosivuja uusinut tietää, että se on valtava urakka, jossa on otettava huomioon suuri määrä erilaisia tekijöitä. Oulussa varmistettiin uusien sivujen saavutettavuus ottamalla Tieran kautta avuksi saavutettavuusasiantuntijat.

Ouka.fi-sivuston lisäksi kaupunki rakentaa projektin aikana verkkomedia Mun Oululle, Lumo-valofestivaalille, Oulun seudun joukkoliikenteelle, museo- ja tiedekeskuksen käyntikohteille sekä Business Oululle uudet sivut. Oulussa oli alusta asti selvää, että uusien sivujen saavutettavuudesta hankitaan ulkopuolinen arviointi.

”Meillä oli ennestään palveluntarjoajasta hyviä kokemuksia ja tiesimme, että heidän palveluitaan voi hankkia sujuvasti Tieran kautta, kertoo Minna Bimberg, Oulun kaupungin saavutettavuusvastaava.

On erittäin tärkeää, että kuntien ja hyvinvointialueiden verkkosivut ovat saavutettavat. Saavutettavuudella varmistetaan, että kaikki pääsevät tarvitsemiensa palveluiden pariin. Suomessa on noin miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavia verkkopalveluita, eikä niin suurta joukkoa voi jättää palveluiden ulkopuolelle.

”Saavutettavuus on tärkeä asia kunnalle. Siihen on ollut pakko herätä”, Bimberg painottaa.

Oulun kaupunki sai palvelua hankkiessa määritellä, millä tavalla ja missä laajuudessa arviointi toteutetaan. Bimberg oli hyvin tyytyväinen saamaansa loppuraporttiin. Bimberg korostaa, kuinka suuri apu ulkopuolinen arvioija on näin suuressa projektissa.

”On ihan eri asia teettää saavutettavuuden arviointi ulkopuolisella, kun kaupungilla ei ole siihen omaa asiantuntijaa. Toki voisi käyttää ilmaisohjelmia ja tarkistaa asioita itse, mutta aina jää jotain huomioimatta, kun arviointia ei tee asiantuntija. Esimerkiksi ruudunlukuohjelmaa voi olla vaikea käyttää itse riittävän hyvin. Tieran kautta saamillamme asiantuntijoilla on myös paljon kokemusta siitä, kuinka ihmiset käyttävät verkkosivuja”, Bimberg summaa.

Työn tuloksena Oulussa saatiin kattava ja selkeä loppuraportti, joka vielä käytiin yhdessä läpi. Bimbergin mukaan sen perusteella oli helppo tehdä vaadittavat korjaukset. Tähän mennessä tarkastetut nettisivut onnistuivat siinä mielessä poikkeuksellisen hyvin, että korjauksia tuli yllättävän vähän.

”Kävimme loppupalaverissa raportin läpi. Raporttiin oli merkitty todella selkeästi linkkien ja kuvankaappausten kanssa, mistä korjausehdotuksissa oli kyse. Hyvä ja selkeä raportti helpottaa meitä ja myös kolmansia osapuolia, joiden sisältöä sivuilta löytyy”, Bimberg summaa.

Saavutettavuus on laaja kokonaisuus ja vaatii tarkkaa arviointia

Saavutettavuus koostuu niin monesta erilaisesta osasta, että itse tehdessä voi helposti jäädä jokin osa-alue huomaamatta. On tärkeää, että sivu voidaan lukea erilaisilla laitteilla, erilaisilla aisteilla ja eri mielentiloissa. Ulkopuolinen arvioija on arvokas juuri siksi, että kokenut asiantuntija osaa tarkastaa jokaisen saavutettavuuden osa-alueen eri lukijoiden näkökulmasta ja vielä tuntee, millä tavoin erilaiset lukijat verkkosivuja lukevat. Asiantuntijan avulla varmistetaan, että tieto saavuttaa kaikki, joille se on suunnattu ja että kunnan verkkosivut täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

”Pelkkä tekninen saavutettavuuden arviointi ei yleensä riitä, vaan on olennaista, että arvioitsija tarkastelee asiaa myös kognitiivisen saavutettavuuden kautta, eli että kuinka ymmärrettävä, selkeä ja helppokäyttöinen verkkosivu on”, Bimberg kertoo.

”Suosittelen ehdottomasti saavutettavuusarvioinnin hankkimista Tieran kautta. Saimme joustavia asiantuntijoita ja heidän kanssaan on helppoa tehdä yhteistyötä. Tiera mahdollisti sen, että palvelu saatiin helposti ja nopeasti käyttöön”, Bimberg iloitsee.

Oulun kaupungin uudet sivut julkaistaan näillä näkymin loppuvuodesta. Onko teidän kunnassanne vastaava urakka edessä? Tieran asiantuntijaverkostosta löydät aina sopivan asiantuntijan erilaisiin tarpeisiin helposti kunnille ja hyvinvointialueille.