Asiakastarinat

Olemme tiiviisti mukana asiakkaidemme arjessa ja toiminnan kehittämisessä. Lue miten kunnat, kaupungit ja hyvinvointialueet ovat kehittäneet omaa toimintaansa ja palveluitaan Tieran avulla.

Leppävirran taloushallinnon integraatiot hoituivat sujuvasti Tiera Digiuksen integraatioalustan avulla

Leppävirran kunnalle luotiin Tieran integraatioalustan avulla saumattomasti toimiva rajapinta toimialajärjestelmien ja taloushallinnon järjestelmän välille. Samalla toiminnan valvonta ja tietoturva tehostuivat.

Kausityöntekijöiden lyhyemmät O365-sopimukset ovat ketterä tapa pienentää lisenssikuluja

Turun kaupungilla hyödynnettiin mahdollisuus hankkia työntekijöille O365-lisenssejä myös lyhyemmäksi ajaksi kuin vuodeksi. Kausilisenssit mahdollistavat sen,...

Arki sujuu ja palvelut pelaavat Vaasassa

Tiera vastaa Vaasan kaupungin ICT-palveluiden ylläpidosta ja tarvittavasta ICT-tuesta. Kaupunki on ollut erittäin tyytyväinen siihen,...

Yhteistyö tuo lihaksia kuntien digipalveluiden kehittämiseen

Pohjois-Suomessa kaupungit ja kunnat ovat ratkaisseet digitaalisten palveluiden kehittämisen haastetta muodostamalla yhteistyöverkoston nimeltä ePS3.

Socialan Yhteisen hyvän alusta luotiin tukemaan palveluja tuottavien järjestöjen näkyvyyttä ja kehittämistä

Palveluja tuottavat järjestöt ja kuntatoimijat yhdistävä Yhteisen hyvän alusta toteutettiin Tieran palvelualustan avulla. Yhteisen hyvän alusta tarjoaa järjestöille entistä parempaa löydettävyyttä ja mahdollisuuden vaikuttavaan yhteistyöhön muun muassa kehitystyössä ja kilpailutuksissa.

Hyvä IT ei ole itsestäänselvyys – Selvitys auttoi Servicaa toiminnan kehittämisessä

Servica tilasi ICT-toimintaansa koskevan selvityksen asiantuntijapalveluna Kuntien Tieralta. Yritys halusi selvittää, saadaanko nykyisiltä ICT-palveluntuottajilta tarpeita vastaavaa palvelua suhteessa odotuksiin.

Siilinjärvellä satsataan digitaalisten palveluiden kehittämiseen

Siilinjärven kunta ulkoisti ICT-palvelunsa Tieralle viime syksynä. Oman tietohallinnon rooli oli aiemmin ylläpitää ja kehittää oman organisaation työskentely-ympäristöä, eikä resursseja ollut digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Kun ICT-palvelut ulkoistettiin, omia resursseja on voitu keskittää kehitystyöhön.

Riihimäki tuo asiakaslähtöisyyttä hallintoon tehostamalla asianhallinnan prosesseja

Tieran asiantuntijapalveluiden tiimi toteutti Riihimäen kaupungille vuoden 2020 lopussa Lean-menetelmiin perustuvan asiantuntijaprojektin, jossa tiiviissä yhteistyössä hallinnon työntekijöiden kanssa tunnistettiin nykytilan pullonkauloja ja keinoja prosessien sujuvoittamiseksi. Projektin pohjalta syntyi tiekartta, jossa kehitysaihiot on priorisoitu vaikutuskertoimien avulla.

Keski-Uudenmaan sote automatisoi käyttövaltuuksien hallinnan

Yli 5000 identiteetin tunnukset hallitaan yhdessä järjestelmässä. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusote on käyttöönottanut Tiera Käyttövaltuushallinnan järjestelmän...