Tietohallinnon asiantuntijat tuovat Tieran laajat resurssit kuntien käyttöön

Kuusamon kaupunki siirsi vuonna 2011 tietohallinnon asiantuntijapalvelunsa Tieralle. Nyt reilun kymmenen vuoden kuluttua on hyvä aika tarkastella, mitä Kuusamossa on tapahtunut ja kuinka Tieran asiantuntijoiden ja kaupungin yhteistyö on sujunut. 

Ulkoistuksen myötä Tieralle siirtyneet tietohallinnon asiantuntijat jatkoivat suurimmilta osin töitään Kuusamon kaupungin tietohallinnon parissa, mutta heille avautui suuremman organisaation verkostot, tuki ja valtakunnallinen näköala kehitystyön selkärangaksi. Kuusamo on katsonut paremmaksi ostaa tietohallinnon asiantuntijuuden sen sijaan, että palkkaisi asiantuntijoita itselleen.

”Olemme aika lähellä asiakasta ja edustamme monessa tilanteessa asiakkaan tietohallintoa. Olemme välittömässä yhteydessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa eikä työssä oikein korostu se, että olemme Tieran palkkalistoilla”, Kuusamossa työskentelevä Heidi Ahonen kuvaa.

Kansallinen tuki antaa laajan osaamisen ja resurssit asiantuntijoiden käyttöön

Ahonen kertoo, kuinka Tieran nimissä Kuusamon tietohallinnolle työskentely tuo laajemman näkökulman työskentelyyn, sillä hänellä on yhteys Tieran koko muuhun toimintaan sekä siihen, mitä kansallisella tasolla tapahtuu. Tiera tarjoaa myös suuremmat verkostot ja tarjoaa kaupungille mahdollisuuden saada helposti käyttöön muitakin asiantuntijoita aina tarpeen mukaan.

Näiden kymmenen vuoden aikana Kuusamon käytössä olevat tietohallinnon asiantuntijat ovat kehittäneet sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojärjestelmiä, koordinoineet Kuusamon konsernitason palveluita, kuten verkkosivujen tai sähköisten palveluiden käyttöönottoprojekteja sekä vastanneet osaltaan uuden tietohallintolain vaatimusten täyttämisestä kaupungin toiminnoissa. He ovat lisäksi kehittäneet tietoliikennettä ja toimineet tietoturva-asiantuntijoina sekä hankkineet ja ylläpitäneet päätelaitteita.

Niin ikään Kuusamon kaupungille tietohallinnon asiantuntijana toimiva Petri Pesonen kertoo, kuinka Tieralle siirtyessä työskentely ei jatkunut niin kuin aina ennenkin, vaan siirtymä toimi ikään kuin piristyksenä omaan työhön. Uuden työnantajan mukana tuli uudenlainen kehittämisen mentaliteetti ja paljon uusia resursseja, osaamista sekä ideoita hyödynnettäväksi.

”Varmasti suurin hyöty asiakkaalle on se, että meillä on näkemys, miten asiat tehdään muualla ja voimme hyödyntää tätä tietoa kaupungin töissä” Petri Pesonen summaa kansallisen työnantajan tuomaa etua.

Kaupungin palvelukseen hankittu asiantuntija toimii puolueettomasti kaupungin etu edellä

Asiantuntijan voi hankkia jatkuvana palveluna, jolloin asiantuntija on käytössä kiinteällä sopimuksella ikään kuin hän olisi töissä kaupungilla. Toinen tapa hankkia asiantuntijoita käyttöön on palkata asiantuntija tiettyyn projektiin tai yksittäiseen tarpeeseen lyhyemmäksi aikaa.

Tieran tietohallinnon asiantuntijat ovat rakentaneet eri kunnissa esimerkiksi digiarkkitehtuuria, tietoturvaa ja tiedonhallintamalleja. Asiantuntijat ovat luoneet kunnille yksittäisinä projekteina myös nykytila-analyysejä ja toimenpidesuosituksia sekä tietohallintostrategioita. Asiantuntijuutta ostamalla voi hankkia juuri sitä osaamista tai niitä tuloksia, mitä kunta milloinkin tarvitsee.

Asiantuntijat työskentelevät sen kunnan hyväksi, johon heidät on hankittu. Asiantuntija pyrkii työssään ensisijaisesti kunnan kannalta parhaaseen lopputulokseen. Tässä työssä on kuitenkin usein huomattavaa apua siitä, että asiantuntijalla on takanaan suuri valtakunnallinen vaikuttavuustalo ja sen mukanaan tuomatoimintaympäristö.

”Luottamus pitää olla asiakkaan puolelta siihen, että asioita viedään eteenpäin enemmän kaupungin tietohallinnon hattu päässä kuin Kuntien Tieran hattu päässä. Luottamus syntyy siitä, että meillä on hyvät yhteydet kaupungin tietohallinnon johtoon ja olemme työskennelleet pitkän aikaa Kuusamon kaupungilla. Kuusamossa eri toimijoiden välinen raja ei tässä juuri näy”, Ahonen kuvaa rooliaan Kuusamon kaupungin ja Tieran edustajana.

Asiantuntijat tukevat kuntia uusien haasteiden selättämisessä

Ahonen ja Pesonen ovat huomanneet, että kuntien haasteet liittyvät usein muuttuvan lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin ja niiden täyttämiseen. Hyvinvointialueiden perustaminen on selvästi tuonut uusia suuria kokonaisuuksia pohdittavaksi. Tällä hetkellä kuntien toiminnassa näkyy myös huoli toimittajien resursseista ja kyvystä tuottaa palveluita ja laitteita. Niiden saatavuus on ollut heikompaa jo pitkään.

Tietohallinnolla on paljon hommaa siinä, miten sopimukset ja järjestelmät siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille ja kuinka siirtymä tapahtuu. Samalla pitäisi onnistua huolehtimaan, ettei kunnilla ja hyvinvointialueilla ole päällekkäisiä järjestelmiä käytössä liian pitkään ja että käyttäjät huomioidaan niin, että palvelut ovat käytettäviä.

Asiantuntijapalvelun keskeisimmät hyödyt liittyvät siihen, että sen kautta kunta voi olla varma, että se saa käyttöönsä asiantuntijan, joka tuntee tehtävänsä ja siihen liittyvät tärkeimmät kokonaisuudet. Asiantuntijat toimivat Tieran ja kaupungin välillä molemmille arvokkaana välikappaleena. He tuntevat kunnan toiminnan ja sen haasteet ja osaavat siten tarkentaa kunnan tarpeita Tieran suuntaan ja he tuntevat Tieran ratkaisut, jolloin on usein helppo löytää kunnan haasteisiin oikeanlaisia ratkaisuja. Näin he ohjaavat kansallista kehitystä enemmän kuntien tarpeita vastaavaksi ja tuovat ratkaisuja lähemmäs kuntia. Tieran asiantuntijat ovat hyvässä asemassa kehittämässä tietohallintoa sekä kaupungissa että Tieralla, jolloin lopputulokset palvelevat asiakasta aina vain paremmin.

 

Tarvitseeko organisaatiosi asiantuntijoita lyhyeksi tai pitkäksi ajaksi? Tutustu tarkemmin asiantuntijapalveluihimme.