5.10.2018

Tieralle myönnettiin Suomalaisen Työn liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Kuntatoimijoiden omistamalle Kuntien Tiera Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena yhtiölle asetettujen yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta täyttämisestä. Sitran Kuntaohjelmasta alkunsa saanut yritys on kasvanut kahdeksan vuoden aikana lähes 300 kuntaorganisaation omistamaksi ICT-yhtiöksi, jonka omistajilleen tuottamat vaikuttavuushyödyt ja suorat ICT-kustannussäästöt ovat 265 miljoonaa euroa yhtiön vuoden 2018 toimintavolyymeilla.

– Olemme erittäin iloisia myönnetystä merkistä, joka tukee vahvasti toimintamme ydintä. Teemme työtä, jolla on merkitys, iloitsee Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Lähtökohtana Tieran perustamiselle olivat vuonna 2010 näköpiirissä olleet kuntakentän makroekonomiset toimintaympäristön muutokset, kuten väestön ikääntyminen ja eläköityminen sekä pienenevä työssäkäyvien ihmisten määrä. Lisäksi kasvava ja moniulotteisempi palvelutarve ja kuntatoimijoiden toimintakyvyn varmistaminen nähtiin merkittävinä haasteina.

– Yhteiskunnallinen yritys -merkki kuvastaa hyvin yhtiön tekemää hienoa työtä. Pohjaa tälle työlle luotiin vuosina 2009-2010, kun Sitran toimesta selvitettiin kuntayhteisten kansallisten palvelukeskuksien perustamisen edellytyksiä. Tavoitteena oli kuntien yhteistyöllä saavuttaa tuottavuutta, parempia palveluita sekä innovaatioiden nopeampi levittäminen. Sitran puolesta kiitän alkuperäisten ajatusten hyvästä toteutuksesta, sanoo Sitran johtaja Antti Kivelä.

Tieran strategisena tavoitteena on, että yhtiön palvelut mahdollistavat kuntien, sairaanhoitopiirien ja kuntaomisteisten yhtiöiden vaikuttavuuden kasvun sekä tuottavuuden nousun, joka näkyy parantuneena palvelun laatuna ja menojen kasvun rajoittumisena. Tämä saavutetaan kehittämällä ja automatisoimalla kuntien prosesseja hyödyntäen tietotekniikkaa.

– Yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana Tiera mahdollistaa kuntakentän palvelutuotannon rakenteellisen uudistamisen, kun henkilösidonnainen työ ja kehitysvoimavarat voidaan kohdistaa ydintoimintaprosessien kehittämiseen sekä asiakkaiden palveluiden parantamiseen, Halttunen tiivistää.

Opetuksen ja kasvatuksen alueella yhtiön tarjoamaan kuuluvat Tiera Varhaiskasvatus, Edison-oppimisympäristö ja sähköisten oppimateriaalien jakelukanava Edustore. Sote-sektorilla Tiera Mobiili Kotihoito on yhtiön suosituin tuote. Muita asiakasomistajien toimintaa tehostavia palveluita ovat Tieran ICT-infrapalvelut, valtakunnallinen Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, Tiera ERP -toiminnanohjausratkaisu, Tiera Toimisto -tuottavuusratkaisu, Tiera Tiedonhallinta sekä Tiera Verkkokauppa.

Lue lisää Suomalaisen Työn liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkistä >>