Tiera

MOBIILI KOTIHOITO

Kotihoitoon liittyvien resurssien hallintaan ja toiminnan suunnitteluun

Tiera Mobiili kotihoito –palvelu sisältää toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla hallitaan ja koordinoidaan tehokkaasti ja reaaliaikaisesti palveluja, kotikäyntejä kentällä tekeviä työntekijöitä sekä asiakastietoja. Järjestelmä mahdollistaa lisää aikaa varsinaiseen hoito- ja asiakastyöhön ja tehtäväkuorma jakautuu työntekijöiden kesken tasaisemmin. Hallinnollisen työn määrä vähenee, eikä hankalien ja vanhanaikaisten järjestelmien käyttö vaikeuta arkea. 

Tieran Mobiili kotihoito edesauttaa iäkkäiden kotona asumista mahdollisimman pitkään ja vähentää siten kunnallisen laitoshoidon tarvetta.  

Mobiili kotihoito -palvelun lisämoduuli Omaisviestintä on tietoturvallinen sähköinen palvelu, joka helpottaa yhteydenpitoa hoivapalvelun asiakkaiden omaisten sekä hoitohenkilökunnan välillä. Palvelun avulla hoitohenkilökunta pystyy välittämään tietoa omaiselle läheisen terveydestä ja arjen tapahtumista. 

Mobiili kotihoito -palvelu kerää tiedot integroiduista järjestelmistä asiakkaiden päivittäisistä hoitotarpeista sekä hoitajien työvuoroista ja osaamisesta. Palvelu yhdistää työvuorossa olevat hoitajat hoitoa tarvitseviin asiakkaisiin. Optimointityökalu säätää päivän työt optimaaliseen järjestykseen työntekijöille.  

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Kati Penttilä

Liiketoimintajohtaja, Hyvinvointipalvelut

Asiakkaiden tarinoita

Kotihoidon reaaliaikainen toiminnanohjausjärjestelmä vapauttaa aikaa asiakastyölle

Porvoon kotihoito otti Tiera Mobiili kotihoito -toiminnanohjauspalvelun käyttöön asteittain aloittaen syyskuussa 2014. – Halusimme ratkaisun,…

Essote loi yhtenäisen kotihoidon toimintamallin Mobiili kotihoidolla

Essote yhdisti Etelä-Savon kotihoitojärjestelmät ja otti käyttöön yhteisen toimintamallin hyödyntäen Tieran Mobiili kotihoito -palvelua.

Oulun kaupungin kotihoitopalveluihin sujuvuutta Tieran Sähköisen ovenavauksen avulla

Sähköinen ovenavaus on kuntien ja kaupunkien käyttöön räätälöity lukitusjärjestelmä. Vuonna 2018 Oulun kaupunki investoi avaimettomaan…

Ajankohtaisia julkaisuja

Tiera kilpailuttaa puhe+data -palvelun myös hyvinvointialueiden käyttöön

Microsoft-lisenssien uudet tilausvaihtoehdot

Ketterän kehityksen tiimi varmistaa kuntien palveluprosessien fiksun digitalisoinnin