Enemmän aikaa tärkeimmälle

Kotihoidon tarve kasvaa kunnissa ja sen suunnittelemiseen, organisoimiseen, seuraamiseen ja hallinnoimiseen tarvitaan entistä tehokkaampia työkaluja. Tiera Mobiili kotihoito on kotihoidon ammattilaisille suunniteltu toiminnanohjauspalvelu, joka helpottaa kotihoitoon liittyvien resurssien hallintaa ja toiminnan suunnittelua.

Palvelun avulla työntekijöille vapautuu jopa 60 prosenttia lisäaikaa asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Palvelu tehostaa ajankäyttöä: se vähentää turhiin matkoihin ja asiakaskäyntien jakamiseen käytettyä aikaa sekä toimistolla tapahtuvaan tilastointiin käytettyä työaikaa. Palvelu edesauttaa iäkkäiden kotona asumista mahdollisimman pitkään ja vähentää siten kunnallisen laitoshoidon tarvetta.

Helpompaa, nopeampaa, turvallisempaa

Palvelukokonaisuus muodostuu toimintamallista, sitä tukevasta ohjausjärjestelmästä sekä mobiilista päätelaitteesta. Mobiili kotihoidon avulla kotihoidon ammattilaisilla on työssään käytössään olennainen, asiakkaisiin ja työtehtäviin liittyvä tieto, mikä parantaa asiakastyön turvallisuutta ja laatua.

Käytännössä Mobiili kotihoito -toiminnanohjauspalvelu on ohjelma, joka kerää tiedot asiakkaiden päivittäisistä hoitotarpeista sekä hoitajien työvuoroista ja osaamisesta. Palvelu yhdistää työvuorossa olevat hoitajat asiakkaisiin, jotka hoitoa kunakin päivänä tarvitsevat. Optimointityökalu säätää päivän työt optimaaliseen työjärjestykseen työntekijöille. Tämä helpottaa ja nopeuttaa hoitajien työtä huomattavasti.

Palvelun keskeiset hyödyt:

 • sisältää kotihoidon asiakastyön ajantasaisen suunnittelun, ohjauksen ja seurannan
 • antaa enemmän aikaa asiakastyölle ilman lisäresursseja
 • auttaa optimoimaan reitit ja matkat
 • vähentää kiinteiden työasemien tarvetta ja niistä kertyviä kustannuksia
 • asiakaslaskutus mahdollista perustaa todelliseen toteutuneeseen palvelun määrään
 • integroidaan käytössä oleviin potilas- ja työajansuunnittelujärjestelmiin
 • auttaa lisäämään iäkkäiden kotona asumisen osuutta ja vähentämään laitoshoidon tarvetta

 

Tiera Mobiili kotihoidon lisäpalvelut

Omaisviestintä helpottaa hoitohenkilökunnan ja omaisten yhteydenpitoa

 • Helposti käyttöönotettava lisäpalvelu, toimii selaimella tai mobiilisovelluksella
 • Helpottaa sähköistä yhteydenpitoa hoitohenkilökunnan ja hoivapalvelujen
  asiakkaan omaisten välillä
 • Lisää kotihoidon ja hoivapalvelujen toiminnan avoimuutta ja parantaa hoidon
  laatua
 • Säästää hoitohenkilökunnan aikaa, kun mm. puhelinsoitot vähenevät

Suunnittelunäkymä auttaa kotihoidon resurssien suunnittelussa

 • Helposti käyttöönotettava lisäosa
 • Mahdollistaa tiimien sekä yksittäisten työntekijöiden kuormituksen
  seuraamisen ja tasaamisen suhteessa suunniteltuihin töihin