11.11.2022 klo 10.00

Soten toimintaympäristö muuttuu, hyvinvointia palveluiden jatkuvuuden kautta

Webinaari Hyvinvointialueille palveluiden suunnittelutyön tueksi perjantaina 11.11.2022 klo 10-11

Hyvinvointipalveluiden jatkuvuus ja kuntalaisten eheä palvelukokemus palveluiden siirtovaiheessa kunnilta hyvinvointialueille saavutetaan kullekin alueelle sopivien palveluiden avulla. Toimintaympäristön muutos luo uusia mahdollisuuksia. Olemme mukana toteuttamassa palveluja hyvinvointialueiden asukkaille ja rakennamme samalla kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteena on yhdenvertaiset palvelut kaikille hyvinvointialueiden asukkaille.

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintaa tavoitteena tuottaa entistä parempaa palvelua kuntalaisille.

Marraskuun webinaarissa käymme läpi palveluiden siirtovaiheen esimerkkejä eri hyvinvointipalveluiden valinnoista alueilla. Avaamme Tieran portfolioon kuuluvia hyvinvointiratkaisuja sekä ajankohtaisia uusia julkistuksia. Varaamme tilaisuuden loppuun aikaa yleisölle esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.

Palvelumme tukevat laaja-alaisia palvelukokonaisuuksia sekä mahdollistavat toimivan ja tarpeenmukaisen saatavuuden

 • Tiera on juuri kilpailuttanut tutun Mobiili kotihoito -palvelun laajemmaksi hyvinvointialueita palvelevaksi Tiera Helmi -palvelukokonaisuudeksi.
 • Etäpalveluihin kuuluva Tiera Elli taas tukee verkon välitteistä asiointia ja vastaanottotoimintaa.
 • Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Tiera PSOP -palvelukokonaisuus helpottaa niin palvelun järjestäjän, -tuottajan kuin palvelua käyttävän kuntalaisen arkea, sillä Tiera PSOP soveltuu kaikkiin palvelunjärjestäjän seteleillä myönnettäviin tai ostopalveluna tuotettaviin palveluihin, aina sosiaali- ja terveyshuollon palveluista varhaiskasvatuksen palveluihin, sekä kasvupalveluihin ja toimialariippumattomiin palveluihin. 
 • Tiera Seesam – avaimeton ovenavaus mahdollistaa kulkuoikeuksien ajantasaisen hallinnan
 • Tiera Vire on kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua parantava digitaalinen hyvinvointipalvelu.
 • Tiera Optima tukee palveluiden ja kuljetusten optimointia. 

Tavoitteemme on tukea Sote-uudistuksen tavoitteita:

 • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville
 • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
 • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
 • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
 • vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin ja
 • hillitä kustannusten kasvua.

Webinaari on tarkoitettu Hyvinvointialueiden palveluiden järjestämistyötä tekeville, palveluista vastaaville sekä alueiden palveluiden kehittymisestä vastaaville henkilöille.

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään 10.11. klo 12. Tervetuloa mukaan!