marraskuu 2022

Tiera Helmi on sujuva ratkaisu hyvinvointialueiden kotiin annettavien palveluiden toiminnanohjaukseen

Tiera Helmi tarjoaa omistaja-asiakkaille valmiiksi kilpailutetun asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän kotiin annettaviin palveluihin. Uusi kokonaisuus vastaa kasvavien asiakas- ja käyttäjämäärien tarpeisiin entistä suuremmalla kapasiteetilla.

Uudet hyvinvointialueet yhdistävät lukuisien kuntien kotihoidon toiminnanohjauksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tiera kilpailutti tätä ajatellen asiakastieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän kotiin annettaviin palveluihin. Tiera Mobiili Kotihoito -palvelu laajennettiin samalla hyvinvointialueiden tarpeita palvelevaksi Tiera Helmeksi. Tiera Helmi on jo käyttöönottovaiheessa kahdella hyvinvointialueella.

Tiera Helmi vastaa hyvinvointialueiden tarpeisiin

Tiera Helmen avulla hallitaan ja koordinoidaan sujuvasti ja reaaliaikaisesti kotiin annettavia palveluja, käyntejä ja asiakastietoja. Samalla se helpottaa kentällä tehtävää työtä ja sen suunnittelua. Tiera Helmessä on valmiit integraatiot hyvinvointialueiden työvuorosuunnittelu- ja potilasjärjestelmiin.

Tällä hetkellä kunnissa on käytössä useita eri potilastietojärjestelmiä, kuten Lifecare ja Pegasos. Kaikki käytössä olevat potilastietojärjestelmät ovat integroitavissa Tiera Helmeen.

“Tiera Helmi -palvelua suunniteltaessa on huomioitu hyvinvointialueiden laajuus ja kasvavat asiakaskäynti- ja käyttäjämäärät. Järjestelmät siirretään suorituskykyisemmille palvelimille ja näin turvataan kriittisen palvelun saatavuus”, sanoo Anne Talvitie, Tiera Helmin ratkaisupäällikkö.

Tiera Helmi sopii erilaisiin kotiin annettaviin palveluihin

“Tiera Helmi pohjautuu monille entuudestaan tuttuun ja hyväksi koettuun Tiera Mobiili Kotihoito -palveluun. Se taipuu laajennuksen jälkeen kotihoidon lisäksi muihinkin kotiin annettaviin palveluihin, kuten asumispalveluihin, vammaispalveluihin sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin”, kertoo Maare Paljakka, Tieran hyvinvointipalveluiden tuotantopäällikkö.

Tiera Helmi -palvelun perussisältöön kuuluvat palvelut, jotka aiemmin olivat hankittavissa lisäpalveluina Tiera Mobiili Kotihoitoon, kuten suunnittelunäkymä, omaisviestintä ja optimointityöpöytä.

“Optimointityöpöytä tarjoaa helpon visuaalisen käyttöliittymän päivittäiseen työn jakamiseen. Optimoinnin avulla päästään tasapuoliseen ja kustannustehokkaaseen työn suunnitteluun”, Talvitie kertoo.

Omaisviestintä on tietoturvallinen tapa viestiä asiakkaan tapahtumista ammattilaisen ja asiakkaan välillä. Sillä korvataan usein käytössä ollut fyysisen vihkon välityksellä viestiminen. Sen avulla omaiset voivat lisäksi varmistaa, että suunnitellut käynnit ovat toteutuneet. Myös Tiera Seesam – avaimeton ovenavaus on integroitavissa Tiera Helmeen.

Tiera Seesam on ollut laajalti kuntien käytössä. Se sujuvoittaa asiakaskäyntejä ja lisää niiden turvallisuutta”, Paljakka kuvailee.

Vuodenvaihteessa hyvinvointialueiden siirtymä Tiera Helmi -palveluun

Vuodenvaihteessa kuntien Mobiili Kotihoito -sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille ja hyvinvointialueet siirtyvät portaittain käyttämään Tiera Helmi -palvelua, jonka kapasiteetti vastaa hyvinvointialueiden tarpeita.

Tieralla on varauduttu tukemaan hyvinvointialueita kaikin tavoin siirtymässä, mutta keskustelut kannattaa aloittaa heti: “Muutoksessa tarvitaan myös toimintatapojen yhtenäistämistä ja sopimusta siitä, miten järjestelmiä käytetään hyvinvointialueella”, Talvitie muistuttaa.

Tiera Helmi sopii myös kotiin annettavia palveluita toimittaville järjestöille toiminnanohjaukseen ja asiakastiedon hallintaan. “Tiera Helmessä on esimerkiksi integraatio Kantaan ja E-reseptiin, joten se toimii hyvin stand alone -ratkaisuna esimerkiksi hyvinvointipalveluita tuottaville järjestöille, jotka ovat Tieran omistaja-asiakkaita”, Maare Paljakka sanoo.