Kymsote tyytyväinen PSOP:in käyttöönottoprojektiin ja Tieran asiantuntemukseen

Vuodenvaihteessa aloittaneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) PSOP-käyttöönottoprojekti saatiin päätökseen helmikuun lopussa. Kouvolan alueella käytössä ollut palvelusetelitoiminta haluttiin ottaa osaksi Kymsoten toimintaa ja rakentaa sellaiseksi, että palvelusetelin käyttöä on mahdollista laajentaa Kymsoten alueella.


Työn tekemisen malli ja asiantuntemus keskeisiä projektin onnistumisessa

Palvelun käyttöönotto oli Kymsoten näkökulmasta selkeää ja suoraviivaista, eikä asiakasrajapintaan tiettävästi tullut käyttökatkoja.  Käyttöönottoprojektin sujumisen kannalta keskeiseksi koettiin selkeä, aikaisemmin käytetty projektinhallintamalli sekä kokenut projektipäällikkö, joka ohjasi projektia oikeaan suuntaan ja ratkaisi eteen tulevia asioita.

– Erityisen huomioitavaa oli asiantuntemus, joka Tieralla oli palveluseteliratkaisun osalta ja miten tämä asiantuntemus näkyi siinä, että projektin aikataulu ja kustannusarvio pitivät hyvin ja projektissa kyettiin käsittelemään hyvin eteen tulevia asioita, sanoo Kymsoten tietohallintojohtaja Matti Ahola.


Kokonaisvastuullinen palveluntuottaja

Kymsotessa koettiin myönteisenä se, että Tiera hoiti projektin kokonaisvastuullisesti kuntayhtymän suuntaan, eivätkä mahdolliset neuvottelut Tieran ja alihankkijoiden välillä näkyneet asiakkaalle.

– Koin erityisen hyvänä, että Tiera oli aidosti kokonaisvastuullinen palveluntuottaja. Se toi vakauden projektiin, ja syntyi vahva luottamus siihen, että tämäkin projekti onnistuu, kuvailee Ahola.

– Olen myös positiivisesti yllättynyt siitä, että julkisomisteinen yhtiö kykenee toimimaan hyvin puhtaasti asiakkaan ehdoilla, Ahola jatkaa.


Vuorovaikutus ja odotusten hallinta tärkeässä roolissa

Vastaavanlaiseen käyttöönottoprojektiin ryhdyttäessä on Aholan mielestä tärkeää käydä perusteelliset aloituskeskustelut, joissa puidaan molempien osapuolten odotukset ja tavoitteet. Keskeistä on myös hyvän vuorovaikutuksen ylläpitäminen toimittajan ja asiakkaan välillä heti alusta alkaen.

– Vuorovaikutus osapuolten välillä oli tässä projektissa oikein toimivaa. Yhteisen sävelen löytäminen on kaiken A ja O, Ahola summaa.