PSOP mahdollistaa valinnanvapauden toteuttamisen Päijät-Hämeessä

Parasta palvelua -toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä tukee PHHYKY:n strategiaa asiakkaiden valinnanvapauden toteuttamiseksi. Käyttöönottoprojekti käynnistyi marraskuussa 2017, jonka myötä kuntayhtymä sai käyttöönsä yhtenäisen järjestelmän palvelujen järjestämiseen.

Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) on perustettu vuoden 2017 alussa. PHHYKY tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveyden palveluja yli 212 000 asukkaan Päijät-Hämeessä. Kuntayhtymä on maakunnan suurin alan toimija sekä työnantaja ja sen palveluksessa on noin 7000 asiantuntijaa.

– Uuden organisaatiomme strategiaan sisältyy keskeisiltä osin asiakkaan valinnanvapaus ja PSOP mahdollistaa sen toteuttamisen yhden järjestelmän avulla. Pystymme hoitamaan jatkossa kaikki palveluseteleihin ja ostopalveluihin liittyvät prosessit sen avulla, kertoo PHHYKY:n projektipäällikkö Tarja Rautsiala.

Ensimmäisessä vaiheessa PSOP otettiin käyttöön avokuntoutuksen ja veteraanikuntoutuksen palveluissa, joissa palvelusetelit ovat jo olleet käytössä, sekä tehostetun palveluasumisen ostopalvelussa.

– PSOP tarjoaa meille työkalun, joka on aiemmin puuttunut.  PSOP myös yhtenäistää käytössämme olleita erilaisia käytäntöjä ja palvelujen järjestämisen tapoja, lisää ICT-partner Tiina Peltonen.

PSOP taipuu tulevaisuuden tarpeisiin

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on uutena organisaationa myös paljon muita kehitysprojekteja käynnissä. PSOP-käyttöönoton suhteen odotettiinkin ensin hetki sote-lainsäädännön etenemistä, mutta lykkääntymisen jälkeen ei kuitenkaan haluttu jäädä enää odottamaan.

– Asiakkaan valinnanvapaus ja palveluiden asiakaslähtöisyys ovat meille tärkeimpiä tekijöitä, huolimatta sote- ja maakuntauudistuksen etenemisestä. PSOP:n avulla pystymme näitä asioita edistämään. Lisäksi säästimme aikaa järjestelmän hankinnassa, kun järjestelmä oli valmiiksi kilpailutettu, Rautsiala sanoo.

– On selvää, että PSOP:n kaltainen järjestelmä tarvitaan palvelujen järjestämisen tueksi eikä uudistusta kannata jäädä odottamaan. PSOP taipuu hyvin tulevaisuuden sote- ja maakuntatarpeisiin tai on ainakin muokattavissa, Peltonen lisää.

Uusi toimintamalli tuo etuja asiakkaille sekä palvelunjärjestäjille ja -tuottajille

Käyttöönottoprojektin ollessa vielä kesken, uuden toimintamallin mukana tuomat hyödyt eivät ole ehtineet vielä konkretisoitumaan, mutta ne tunnistetaan PHHYKY:ssä selvästi.

– Asiakkaan näkökulmasta näen keskeisimmiksi hyödyiksi juuri valinnanvapauden ja oikeuksien lisääntymisen sekä palveluiden käytön helpottumisen. Asiakas pääsee katsomaan tietojaan ja valitsemaan haluamiaan palveluntuottajia, Rautsiala sanoo.

PHHYKY:lle eli palvelujen järjestäjälle uusi toimintamalli mahdollistaa tehokkaammat prosessit ja mm. automaattiset tilitykset. PSOP tulee tuomaan myös resurssisäästöjä, kun työaikaa vapautuu manuaalisesta työstä asiakastyöhön. Lisäksi talouden näkökulma on tärkeä. Kuntayhtymä sitoo myönnettäviin palveluseteleihin ennalta rahaa, jolloin on erityisen tärkeää, että niiden käytöstä ja itse toiminnasta saadaan myös tarkat raportit.

– Kolmas selkeä hyötyä on se, että PSOP tarjoaa yksityisille palveluntuottajillemme sähköisen asiointikanavan ja hakeutumisprosessin, Rautsiala jatkaa.

Tarve motivoi

Sekä Rautsiala että Peltonen ovat yhtä mieltä siitä, että järjestelmän käyttöönottoon on hyvä varata riittävästi resursseja muutoksen läpivientiä varten. Samaan aikaan ison organisaatiomuutoksen ja muiden kehitysprojektien kanssa yhtälö on ollut haastava, mutta apuna on toiminut Tieran kokenut projektipäällikkö, jonka tuki on nähty merkittäväksi.

– Käyttöönotto on edennyt nopeasti ja kaikki on mennyt hyvin siihen nähden, miten paljon kaikkea muuta ympärillä tapahtuu. Tarve motivoi meitä ja tavoitteenamme on saada kaikki palveluseteli- ja ostopalvelut samaan järjestelmään. Käytön laajentamista suunnitellaan siltä pohjalta, että euromääräisesti isoja volyymejä edustavat palvelut siirretään mahdollisimman pian PSOP-järjestelmään, jolloin niihin saadaan parempi näkyvyys, Peltonen ja Rautsiala toteavat.