tammikuu 2023

Sote lähti kunnista – millaiset asiat kuntajohdon tulisi ICT:n osalta nyt ratkaista?

Vuodenvaihteessa lähti kunnista sote-toimiala ja kunnan rooli muuttui sote-toimijasta ennen kaikkea sivistyksen ja elinvoiman edistäjäksi. Samalla kunnan toiminnan koko pieneni merkittävästi. Vaikka moni kunta vielä tukee omaa hyvinvointialuettaan ICT:n osalta – jotkut kenties pitkäänkin – olisi tärkeää suunnata katsetta jo tulevaan.

Useat kunnat kamppailevat taloutensa kanssa ja silloin voi tulla houkutus säästää, eikä satsata tulevaisuuden kehitykseen. Jos säästökohteeksi valikoituu ICT, kunta saattaa katkaista tulevaisuudeltaan siivet. Moderni kunta satsaa ICT:hen, sillä digitalisaation avulla kunta lisää kilpailukykyään asukkaiden ja yritysten silmissä.

Kaikkia tukipalveluita on kuitenkin tässä tilanteessa tarve skaalata pienemmäksi, mutta samalla varmistaa niiden toimivuus kaikissa tilanteissa. Pienemmät ICT-resurssit yhdistettynä jatkuvasti kasvavaan ICT-osaamishaasteeseen ei ole ongelmaton yhtälö. Samalla maailma ympärillä on muuttunut ja kyberuhasta on tullut kuntienkin arkipäivää.

Ammattimainen ja osaava ICT-ympäristön hallinta kybervalvontoineen on ratkaisu muuttuneeseen tilanteeseen. Tähän vain harva kunta pystyy omalla tekemisellään vastaamaan. Tällöin jää vaihtoehdoiksi joko kilpailuttaa itse markkinoilta tai hyödyntää kuntien inhouse-yhtiöitä.

ICT:n ulkoistaminen hankintalain mukaisine kilpailutuksineen on vaativa prosessi ja siihen sisältyy aina myös merkittäviä riskejä. Se on myös taloudellisesti kuormittavaa niin kunta- kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Tiera on kuntien omistama, joten ICT-palvelut ja digityökalut saadaan todella kustannustehokkaasti kuntien käyttöön. Sen sijaan, että yli 300 kuntaa kilpailuttaisi palvelut itse, Tiera tekee sen kunnille ilman rinnakkaisia kilpailutuksia samoista asioista. Näin säästetään työaikaa ja rahaa, joka menee työlään ja kalliin kilpailutusprosessien läpiviemiseen.

Tiera on inhouse-yhtiö, joka mahdollistaa kunnille ICT-palveluiden hankkimisen markkinoilta omistajilleen. Omistaja-asiakkaat voivat hyödyntää valmiiksi kilpailutettuja ratkaisuja.  He hyötyvät myös yhteisestä ostovoimasta ja samalla puolella pöytää tehdystä kehitystyöstä. Tämä on avannut lisäksi monille yksityisille palveluntuottajille mahdollisuuden toimia palveluntarjoajana yksittäisen kunnan tai kaupungin sijaan myös valtakunnallisesti. Tiera onkin luonut kilpailutuksillaan merkittävän toimittajaekosysteemin, josta siinä mukana olevat kaupalliset toimijat hyötyvät.

Toimintaympäristö kunnissa muuttuu koko ajan, ja siksi hyvä ja toimiva ICT-kumppanuus auttaa kuntia pienentämään riskejä ja saamaan tukea omalle digitalisaatiolleen. Tieran kautta hankitut palvelut ovat kunnan tarpeiden mukaan skaalautuvia ja volyymisidonnaisia – vaikka sote lähti kunnasta, kustannukset on skaalattavissa Tieran kanssa.

Tieran portfoliosta löytyy testattuja ja skaalautuvia ratkaisuja, joita pienikin kunta voi helposti hyödyntää. Tieran kaltaisen ammattimaisen palveluntuottajan palveluiden tehokkuus ja laatu on lisäksi mitattavissa. Luotettavien talous- ja laatumittarien avulla voi luottavaisin mielin tehdä päätöksiä mahdollisiin uusiin investointeihin liittyen. Yhä useampi kunta onkin jo ulkoistanut ICT:n perustoimintonsa Tieralle viime vuosien aikana.

Kuntajohdon on nyt ajankohtaista miettiä, miten ICT-palvelunsa muuttuneessa tilanteessa järjestää.

Sakari Luotonen
Varatoimitusjohtaja
Kuntien Tiera Oy