huhtikuu 2021

Toimiva ICT on kuntien muutoksen ja digitalisaation kivijalka

Monessa kunnassa ICT on pienen tiimin harteilla ja sen rooli on olla IT-tukena. Tämä tekee kuntien ICT:stä haavoittuvan ja jarruttaa kehitystä kohti palveluiden digitalisointia. ICT-palveluiden ulkoistamisella IT-tiimin voimavaroja voidaan kohdentaa tuesta kehitykseen.

Nykyaikaisessa kunnassa kaiken toiminnan perustana on toimiva ICT. Oli kyseessä sitten terveyspalveluiden varaus, päiväkotiin ilmoittautuminen tai tontin varaaminen, palveluiden käyttöön tarvitaan tavalla tai toisella ICT-palveluita.

– ICT toimii kunnissa usein omassa yksikössään ja se mielletään lähinnä IT-tukena. Siksi sen rooli jää kunnan työntekijöille ja päättäjille toisinaan hämäräksi, vaikka ICT on kunnan palveluiden kivijalka ja mahdollistaja, muistuttaa Juha Kaipainen, Tieran johtava ratkaisupäällikkö.

Pelkkä ICT:n perustoimintojen ylläpito ja päivittäminen on jo vaativa urakka kuntien IT-tiimeille. On huolehdittava koneiden uusimisista, ohjelmien päivittämisestä, palvelimien ja tietokantoja hallinnasta sekä yhä tarkemmin myös tietoturvasta, jonka pettäminen voi tulla todella kalliiksi kunnalle.

– Kun voimavarat menevät IT:n perustoimintojen ylläpitoon, kunnan toimintojen digitalisointiin ei tahdo riittää enää aikaa. Jopa perustoimintojen ylläpito voi olla haavoittuvaista, kun se on pienen tiimin varassa. Tämän on konkretisoitunut koronapandemian aikana, Kaipainen sanoo.

Jos halutaan välttää riskit ja satsata tulevaisuuteen, toimintavarmoihin ICT-palveluihin satsaaminen on keskeistä. Kuntien toimintaympäristö on muutoksessa ja muun muassa sote-uudistus edellyttää hyvää ICT:ta.

Kuntien toiminnat paranevat digitalisaatiolla

Kuntien kehityksen kannalta palvelujen digitalisoinnilla on keskeinen merkitys. Siihen tavoitteeseen ei päästä, jos ICT-toiminnoissa samanaikaisesti säästetään.

– Yhteistä monien kuntien strategioissa on tarve toiminnan kustannustehokkuuden ja asiakaspalvelun kehittämiselle. Modernissa kunnassa asioita on voitava hoitaa verkossa ja tietokantojen on puhuttava keskenään. Tämä vaatii hyvin monenlaista IT-osaamista, Kaipainen sanoo.

Kaipaisen mukaan tavoitteisiin päästään helpommin, jos kunta ulkoistaa ICT-toiminnat kumppanille, jolla on paitsi laaja-alainen sekä ajantasainen alan osaaminen myös kyvykkyyttä luoda uusia digitaalisia palveluita. Tärkeää on myös, että ICT-kumppanilla on samat vaikuttavuustavoitteet kuin kunnilla.

– Leveämmät hartiat ICT-toiminnoissa takaavat turvallisen perustan kunnan IT-tiimille mahdollisuuden ottaa nopeammin käyttöön esimerkiksi erilaisia kuntalaisten elämää helpottavia applikaatioita tai testata vaikka uusia oppimisalustoja, Kaipainen sanoo.

ICT:n ulkoistaminen antaa turvaa ja mahdollisuuden kehittyä

Kunnissa lisääntyvä palveluiden automaatio ja robotisaatio tekevät ICT-infran hallinnasta vaativampaa. Samalla muuttuvat myös osaamisvaatimukset ja työnkuvat. Kun ICT-toiminnot ulkoistetaan kuntien toimintaa ja tarpeita ymmärtävälle kumppanille, osaaminen ja tietämys on koko ajan ajantasaista ja luo hyvän kivijalan kehitystyölle.

– Ulkoistamisen myötä avautuvat mahdollisuudet myös kunnan oman IT-tiimin taitojen kehittämiselle. Osa tiimistä voi siirtyä Tieran palvelukseen ja osa jatkaa kunnan palkkalistoilla ja samalla kehittää taitojaan uusien digitaalisten palveluiden parissa. Tämä on pitemmän päälle kustannustehokkaampaa kuin kaiken itse tekeminen, Kaipainen sanoo.

Tiera kehittää ICT-palveluitaan yhteistyössä asiakasomistajiensa kanssa, joten ne vastaavat juuri kuntien tarpeisiin. Yhdessä kunnassa pilotoidut uudet palvelut ovat nopeasti myös muiden kuntien saatavilla, joten kehitystyö hyödyttää kaikkia.

Tiera tarjoaa kunnille maksutonta Polku Tieraan mallia, jolla voidaan lähteä rakentamaan luottamukseen perustuvaa yhteistyötä. Hyödynnä ilmainen ratkaisuesitys ICT:n järjestämiseen >>

– Pidämme kunnan ylimmän johdon ja tietohallinnon kanssa tietyn määrän yhteisiä työpajoja, joissa kirkastamme keskeisiä asioita strategisen kumppanuuden määrittelemiseksi ja tuotamme validia tietoa päätöksenteon tueksi. Näin pääsemme lopputulokseen, joka hyödyttää kuntaa ja kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla, Kaipainen sanoo.

Lue myös:

Hyödynnä ilmainen ratkaisuesitys ICT:n järjestämiseen, ota yhteyttä

Juha Kaipainen

Johtava ratkaisupäällikkö