30.9.2021

Vastuullinen ja vaikuttava ICT- ja digikumppani – Olemme Yhteiskunnallinen yritys

Tieralle myönnettiin vuonna 2018 Yhteiskunnallinen Yritys -merkki osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä. Nyt merkki on uudistunut ja Yhteiskunnalliset yritykset näkyvät valtakunnallisessa kampanjassa syys-lokakuun vaihteessa.

– Kunnat ja kuntayhtymät perustivat Tieran toimintansa tueksi vuonna 2010. Yhtiön käynnistämisvaiheessa tunnistettiin, että kuntakenttä hyötyisi suuresti pirstaloituneiden tietojärjestelmien ja ICT-palveluiden yhtenäistämisestä ja modernisoinnista. Vaikuttavuushyötyjen realisoimiseksi Tiera toteuttaakin kuntayhteisiä ratkaisuja, jotka jalkautuvat mahdollisimman laajasti kuntakenttään, sanoo Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Tiera auttaa kuntakenttää toiminnan uudistamisessa

Tänään Tieran palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on noin 4,5 miljoonaa suomalaista. Tieran kautta pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina. Sähköisillä palveluilla on yhä kasvava merkitys kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä sekä työllisyyden ja kuntien elinvoiman tukemisessa. Tieran tavoitteena on tuottaa tarvittavat vaikuttavat ICT-palvelut ja digiratkaisut kuntakentän toiminnan uudistamisen tueksi.

– Kunnissa on meneillään todellinen muutosaalto, jossa olemme ottaneet paikkamme. Meistä on kasvanut kuntakentän johtava ICT-kumppani. Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 Tieran toiminnan tuloksena saavutetut yhteiskunnalliset vaikuttavuushyödyt ovat miljardi euroa vuodessa, Halttunen sanoo.

– Yhteiskunnallinen yritystoiminta tarjoaa uudenlaisen näkökulman pohdittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset rakentavat yhteiskuntaa hyvien arvojen kautta, toteaa markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

Lisätietoja:

Jyrki Halttunen
toimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy
jyrki.halttunen@tiera.fi / 045 888 7220

Niina Ollikka
Markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki,
Suomalaisen Työn Liitto
niina.ollikka@suomalainentyo.fi / 040 674 8773

www.yhteiskunnallinenyritys.fi
www.suomalainentyo.fi