lokakuu 2022

Tiera vauhdittaa kuntien ja hyvinvointialueiden kehitystä osallistaen ja keskustellen  

Tieran omistaja-asiakkaat pääsevät osallistumaan strategiatyöhön ja palveluiden sekä digiratkaisujen kehitystyöhön alusta saakka. Vuorovaikutuksessa ja keskustellen syntyy kestäviä ratkaisuja, joista hyötyvät kaikki Tieran omistajat.

Kuntien toimintaympäristö on murroksessa ja asiakaslähtöisyyttä tarvitaan joka tasolla. Muutokset tarjoavat aina mahdollisuuden myös uudistumiseen ja toiminnan kehittämiseen. Helposti saatavilla olevat digitaaliset palvelut ovat kuntien kilpailukykyä lisäävä tekijä niin asukkaiden kuin yritysten silmissä. Hyvinvointialueille ne taas mahdollistavat tehokkaan ja sujuvan toiminnan.

Tieran omistaja-asiakkaat ovat etulyöntiasemassa, sillä he saavat alusta asti vaikuttaa siihen, mitä ja millä tavalla palveluvalikoimaa kehitetään. Lisäksi he voivat hyödyntää niin Tieran kuin muiden omistajien osaamista ja kokemusta omissa muutos- ja kehitysprojekteissaan. Yhdessä kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaympäristöön kehitetyt digiratkaisut ja sopivat ICT-palvelut takaavat parhaat mahdollisuudet myös oman organisaation kehittymiselle.

Tieran kehittää toimintaa ja palveluja yhdessä omistajiensa kanssa

Kaikessa Tieran kehitystyössä ovat aina mukana myös omistajat, jotta strategia- ja kehitystyö vastaavat omistajien tarpeisiin.

“Kuuntelemme tarkkaan omistajiemme ääntä ja otamme heidät mukaan kaikkeen strategia- ja kehitystoimintaan alusta asti. Omistajamme ovat mukana Tieran strategiatyössä kuudessa ohjausryhmässä, joissa heillä on edustajansa. Ohjausryhmiä ovat Johtaminen ja talous, ICT, Smart City, Tietohallinto ja digitalisaatio sekä Hyvinvointi ja Opetus ja kasvatus”, kertoo Taina Uusi-Illikainen, Tieran opetuksen palveluiden liiketoimintapäällikkö.

Lisäksi Tieran omistajat osallistuvat eri palveluiden jatkuvaan kehitystyöhön taktisella tasolla niiden kehitysryhmiin osallistumalla. Näin palveluita voidaan kehittää juuri käyttäjien toiveiden suuntaisesti. Jatkuva kehitys takaa, että ratkaisuja viedään suunnitelmallisesti eteenpäin yhdessä päätettyjen tavoitteiden mukaan – omistajiensa kanssa yhteistyössä.

“Esimerkiksi Tiera PSOPin kehitysryhmässä on mukana 25 palvelua käyttävän tahon edustajat. Nämä edustajat päättävät yhdessä neuvotellen, mihin palvelun kehitykseen varattu budjetti kulloinkin käytetään”, Uusi-Illikainen sanoo.

Tiera PSOP eli palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on yksi Tieran itse kehittämistä ratkaisuista. Ratkaisujen määrä lisääntyy vuosi vuodelta.

Digiratkaisuja kehitetään johtoa ja loppukäyttäjiä kuunnellen

Palveluntuottajana Tieralla on takanaan lukuisia omistaja-asiakkaita ja siksi yksittäistä kuntaa leveämmät hartiat palveluhallintaan ja kehittämiseen, mikä antaa paremmat mahdollisuudet saada läpi kehitystoiveita.

Tiera tekee toimittajayhteistyötä alihankkijoidensa kanssa. Se on paitsi jatkuvaa kehitystyötä, myös omistajien tarpeisiin kehitettyjen, skaalautuvien toiminnallisuuksien luomista yhdessä omistajien ja toimittajien kanssa.

“Toimimme äänenä ja siltana kunnan ja alihankkijatoimittajien välillä. Kehitysprojekteja tehdään aina tarpeeseen, ei hyllyyn. Uusille toiminnallisuuksille pitää siis aina olla olemassa olevat käyttäjät. Esimerkkinä Hyvinvointipalveluista Tiera Vire -palveluun kehitettiin Vantaan kaupungin aloitteesta toiminnallisuus asukkaille, jotka tarvitsevat tukea diabetesriskin alentamiseen”, Uusi-Illikainen kertoo. Edelläkävijäkunnat voivat osallistua pilotti- ja kehitysprojekteihin, joiden tuloksista hyötyvät jatkossa myös muutkin omistajat. Esimerkkinä Tiera Viren uudet sisällöt.

Vuorovaikutus ja keskustelu mahdollistavat aidon kehittymisen

Tiera ei ole vain digiratkaisujen ja ICT-palveluiden toimittaja vaan aidosti yhteistyökumppani omistajilleen. Ohjaus- ja kehitysryhmätoiminnan avulla omistajien ääni kuuluu ja näkyy Tieran omassa strategiatyössä ja sitä kautta omistajien kehitystyössä. Vuorovaikutuksessa keskustellen tehdään kestäviä ratkaisuja, joista on iloa kaikille Tieran omistajille.

“Tieran omistajakumppanuus on aina vastavuoroista ja keskustelevaa. Vain yhdessä saamme aikaan merkityksellistä muutosta”, Uusi-Illikainen painottaa.