3.3.2020

Varmistamme laadukkaan asiakaspalvelutason asiakkaillemme

Varautumissuunnitelmilla ja henkilöstöstä huolehtimalla Kuntien Tieran toimintavarmuus on hyvä ja stabiili epidemiatapauksissakin.

Kuntien Tieran osakkaat pystyvät hyödyntämään suoraan Tieran toimesta valmiiksi kilpailutettuja ICT-palveluita ja digiratkaisuja kunnan arjen ja toiminnan kehittämisen tueksi. Tiera toimii omistajiensa sidos- ja yhteishankintayksikkönä. Kuntien hyväksi työtä Tieralla tekee 160 henkilöä 11 paikkakunnalla Suomessa.

Tiera on varautunut mahdolliseen koronaviruksen aiheuttamaan epidemiaan suunnitelmalla, jonka avulla liiketoiminnan jatkuvuus ja palveluiden jatkuvuus omistaja-asiakkaillemme turvataan. Kuntien Tieran henkilöstöä on tiedotettu siitä, miten toimia koronavirusepäilyn yhteydessä. Suurin osa Tieran liiketoiminnasta ja palveluista voidaan hoitaa etätöinä, johon henkilöstö on varautunut. Myös sijaisuussuunnitelma on tarkastettu ja tarkennettu.

Kuntien Tiera on vaatinut toimittajiltaan varautumissuunnitelman, jotta koko palveluketju toimii myös epidemian mahdollisesti laajentuessa. Asiakkaita tiedotetaan ripeästi ja suunnitelmallisesti, jos tilanne sitä vaatii.

Lisätietoja:

Kari Hyvönen
johtaja, asiakkuudet
040 529 1528
kari.hyvonen@tiera.fi

Kuntien Tiera Oy:n palveluiden piirissä olevien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukaspeitto on neljä miljoonaa suomalaista. Mukana on suurten kaupunkien lisäksi 170 alle 20 000 asukkaan kuntaa. Tieran tarjoamilla palveluilla pienetkin kunnat saavat käyttöönsä nykyaikaiset ICT- ja digiratkaisut myös tulevina vuosina.

Ota yhteyttä