27.3.2018

Tieran vuosikatsaus 2018: ”Olemme vahvasti mukana tulevaisuuden kuntien ja maakuntien kehitystyössä”

Tiera järjesti omistajilleen helmikuussa tilaisuuden, jonka agendalla oli katsaus vuoteen 2018 sekä talouden että käynnissä olevien asiakas- ja kehitysprojektien näkökulmasta.

– Meillä on paljon positiivisia uutisia näin vuoden alkuun. Teimme vahvan liiketuloksen päättyneenä tilivuonna 2017 ja vuodenvaihteen jälkeen olemme saaneet työn alle joukon merkittäviä uusia asiakasprojekteja. Ennustammekin kannattavaa kasvua Tieran toiminnalle vuonna 2018, Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen sanoo.

Vielä vahvistamattomien lukujen mukaan Tieran liikevaihto tilikaudella 2017 oli budjetin mukainen 25 miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3 miljoonaa euroa (12%) ja liiketulos 1,9 miljoonaa euroa (8 %). Toteutunut käyttökate ylittää selvästi koko vuodelle budjetoidun käyttökatteen.

– Tilikaudelle 2018 ennustetaan 27,4 miljoonan euron liikevaihtoa, 9 prosentin käyttökatetta ja 6 prosentin tulostasoa.

Tulevaisuuden kunnissa keskitytään asiakaslähtöiseen toiminnan ja palvelujen kehittämiseen

Samalla kun uusia maakuntia valmistellaan, kunnissa ja suurissa kaupungeissa valmistaudutaan toisesta näkökulmasta toimintaympäristön muutokseen. Muutoksen myötä myös mm. ICT-ulkoistuspalvelujen kysyntä on kasvanut. Kunnat haluavat keskittyä digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja antaa perustietotekniikan hoitamisen ulkopuoliselle toimijalle. Näin ne varmistavat sekä kehityshankkeissa onnistumisen että kunnan ICT:n jokapäiväisen hoidon.

Suuret kunnat hakevat Tierasta kehittämisyhtiötä, jonka avulla ne voivat toteuttaa yhteistyöhankkeitaan muiden samankaltaisia kehityskohteita omaavien kuntien kanssa. Yhteistyön kohteena ovat kuntakentältä nyt puuttuvien innovatiivisten ICT–palveluiden rakentaminen ja tuotteistaminen asiakasvetoisesti. Hankkeista hyviä esimerkkejä ovat kuntajohtamisen, toiminnanohjauksen, asiakkuuksien hallinnan sekä palveluohjauksen kehittäminen.

– Smart City -ajattelu on jo rantautunut myös Suomeen ja erityisesti suuret kunnat ovat käynnistäneet kehityshankkeita. Haluamme olla omistajiemme tukena näiden rakentaessa tulevaisuuden tarvitsemia kyvykkyyksiiä. Kuntien Smart City -tarpeita ajatellen Tieran portfoliossa on tällä hetkellä valmiiksi kilpailutettu IoT-alusta, Halttunen sanoo.

Tulevaisuuden kunnissa keskitytään entistä enemmän asiakaslähtöiseen toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Edelläkävijäkaupungit miettivät tulevaisuuden kunnan asiakaslähtöistä liiketoimintamallia.

– Sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä monet toimijat ovat tulleet siihen tulokseen, että kansalaisia parhaiten palveleva malli edellyttää integraatiota, jossa asiakas integroituu sekä kuntiin ja maakuntiin. Tämä toteutuu parhaiten yhteisen asiakashallinnan kautta, Halttunen lisää.

Yhteistyötä ja projekteja tehdään jo 10 tulevassa maakunnassa

Vaikka tilanne omistaja-asiakkaiden arjessa onkin sote- ja maakuntauudistuksen takia varsin epävarma ja vaihteleva, Tieran valtakunnallisia ratkaisuja toiminnan kehittämisen tueksi on hankittu ja otettu käyttöön hyvin.

– Olemme vahvasti mukana sekä tulevaisuuden kuntien että maakuntien kehitystyössä ja haluamme kuntakentän yhteisillä ratkaisuilla tukea omistajiamme muutoksen toteuttamisessa. Tiera tekee yhteistyötä ja projekteja jo 10 tulevan maakunnan kanssa. Vuonna 2017 Tieraan liittyneiden uusien omistajien myötä mukana on valtakunnallisesti 14 maakuntakeskusta.

– Yksi esimerkki yhteistyöstä on sote-uudistuksen valinnanvapauteen liittyvä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä, joka automatisoi monia palvelujen järjestämiseen liittyviä tehtäviä. PSOP on levinnyt kulovalkean tavoin. Asukaspeitto on nyt 2,9 miljoonaa. Maakunnat tekevät toinen toisensa perään päätöksen järjestelmän käyttöönotosta.

Tiera myös parhaillaan siirtää yli 80 kunnassa käytössä olevaa kotihoidon toiminnanohjausratkaisua tuleviin maakuntiin. Lisäksi maakuntien uutta toimintamallia tukeva maakuntajärjestäjän johtamisen kokonaisuus menee tuotantoon kesällä 2018 pilottimaakunnassa Päijät-Hämeessä. Päijät-Häme onkin valinnanvapauden koekenttä, sillä jo nyt yli puolet maakunnan väestöstä on ulkoistettujen terveysasemapalvelujen piirissä.

Kiinnostuitko käynnissä olevista kehitysprojekteistamme tai valmiista valtakunnallisista ratkaisuista?
Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja
jyrki.halttunen(a)tiera.fi / 045 888 7220