26.3.2018

Tieran uusi päätelaiteriippumaton tukimalli helpottaa sivistystoimen arkea

Tieran infrapalveluiden palveluvalikoima on laajentunut ja nyt omistaja-asiakkaiden hyödynnettävissä ovat myös Google Chromebook -lisenssit ja hallinta. Uusi, erityisesti sivistystoimen arkea helpottava tukimalli täydentää Tieran kasvatuksen ja opetuksen palveluja ja auttaa omistajia sivistystoimen palveluiden ja toiminnan kehittämisessä.

– Loppukäyttäjäpalvelut ovat kuntien tietohallinnon näkökulmasta olleet koko palvelutoiminnan perusta. Nyt kunnat ulkoistavat näitä perustietotekniikan palveluita ja keskittyvät toimialojen sekä kuntalaisten palvelujen kehittämiseen. Uusi tukimallimme on kehitetty omistajiemme sivistystoimea ajatellen. Heillä on käyttäjä- ja tukipalvelujen osalta erilaisia tarpeita kuin muilla toimialoilla, kertoo Tieran liiketoimintapäällikkö Jyri Lehtonen.

Sivistystoimet tarvitsevat toimintansa tueksi yleishallinnon ratkaisua ketterämmän päätelaiteriippumattoman tukimallin, koska mm. päätelaitteissa suositaan niin iOS- kuin Chromebook-laitteita, joilla ei ole taas vahvaa jalansijaa hallinnossa.

– Nyt Käyttäjäpalvelumme tukevat asiakkaitamme Windows-laitteiden ohella myös iOS- ja Chromebook-laitteiden käyttöönotossa ja hallinnassa. Tieran omistajat, jotka suunnittelevat hankkivansa Chromebook-laitteita, voivat tilata myös Google Chromebook -hallintaan tarkoitetut lisenssit suoraan meiltä, Lehtonen sanoo.

Päätelaiteriippumaton tukimalli on osa Tieran valtakunnallista infrapalveluiden kokonaistarjoamaa. Kuntien sivistystoimet voivat hankkia tarvitsemansa loppukäyttäjäpalvelut Tieralta sekä sivistystoimen tarpeisiin sopivat laitteet valmiiksi kilpailutettuna Tiera Verkkokaupasta.

Lisätietoja:

Mikko Raita
Myyntipäällikkö
mikko.raita(a)tiera.fi / 040 068 8236