Tiera

Tietoturvapalvelut

Tietoturvauhkien torjuntaan ja turvallisuuden kehittämiseen

Tietoturvallisuus on kiinteä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa ja se liittyy kaikkeen mitä tehdään tai jätetään tekemättä. Vaikka kuntaorganisaatioiden ylin johto ja tietohallinto vastaavat kokonaisuutena palveluiden, hallinnon, tietojenkäsittelyn ja toiminnan turvallisuudesta, tietoturva koskettaa myös jokaista työntekijää.

Tiera Tietoturvapalvelut sisältävät kattavat, kansainvälisen tason tietoturvaan liittyvät ratkaisut ja asiantuntijapalvelut. Palvelukokonaisuus auttaa kuntatoimijoiden palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä.

Kyberturvallisuusharjoittelu

Uuden yhteistyösopimuksen myötä tarjontaamme kuuluu kaksi kyberturvallisuusharjoitusta. Valittavina ovat:

 • Kyberiskun tekninen selvitys JYVSECTEC RGCE Cyber Arena -ympäristössä
  • Tekninen prosessia ja toimintatapoja kouluttava 2 päivän kyberharjoitus, jossa osallistuja toimii etukäteen määritellyssä roolissa. Harjoittaa osallistujia tutkimaan jo tapahtuneen hyökkäyksen käsittelyä tiiminä. Kehittää perustason poikkeamanhallinnan ja digitaalisen forensiikan kykyjä.
 • Kyberhäiriön kokeminen sekä johtaminen JYVSECTEC RGCE Cyber Arena ympäristön kyberiskussa
  • Teknisesti simuloitu toiminnallinen kyberharjoitus, jossa osallistuja toimii kyberpoikkeaman hallinnan kriisiryhmässä etukäteen määritellyssä roolissa. Harjoittaa osallistujia johdon ja johtoryhmän toimintaan kyberhäiriössä. Auttaa ymmärtämään paremmin teknisen selvitystyön etenemistä.

Tutustu syksyn 2021 kyberturvallisuusharjoitteluaikatauluun ja ilmoittaudu mukaan >>

Tieran SIEM & SOC -palvelukokonaisuus

Erityisesti kuntaorganisaatioiden tarpeisiin suunniteltu kokonaisuus, joka skaalautuu organisaatioiden koon sekä käyttötarpeen mukaan sisältäen:

 • Lokien ja tietoturvatapahtumien hallinnan (SIEM) ja tietoturvavalvomon (SOC) – keskitetty kyberturvallisuuden valvontakeskus, joka toimii 24/7 hälyttäen poikkeamista
 • Häiriövastepalvelun (Incident Response -palvelu) – auttaa kyberhyökkäyksen sattuessa häiriön hallinnassa ja tilanteen normalisoinnissa sekä tarvittaessa forensiikkatasoisessa tutkinnassa

SIEM & SOC -palvelukokonaisuuden keskeiset hyödyt:

 • Auttaa tunnistamaan poikkeamia ja reagoimaan niihin
 • Tarjoaa markkinoiden johtavat tietoturvapalvelut kustannustehokkaasti niin pienille kuin suurille kunnille valmiiksi kilpailutettuna
 • Auttaa erilaisten tietoturvaan liittyvien viranomaisvaatimusten täyttämisessä
 • Tuo kunta-asiakkaiden käyttöön luotettavan tietoturvakumppanin, jolla on tarvittava erikoisosaaminen ja riittävät resurssit
 • Tietoturva tuotetaan palveluna eikä sen käyttöönotto edellytä kunnalta omia investointeja tai resursseja
 • Palvelut skaalautuvat joustavasti ja kulut koostuvat vain varatun palvelukapasiteetin mukaan

Autamme asiakkaitamme tietoturvan kartoitus-, kehitys- ja ylläpitotyössä. Tierasta voi saada tukea myös tietosuojaan liittyvissä tehtävissä, niin suunnittelussa kuin tietosuojan vaatimien järjestelyjen valmistelussa ja toimeenpanossa, unohtamatta koulutustakaan.

Valitse lisäksi seuraavista palveluista:

 • Ulkoiset ja sisäiset penetraatio-eli murtautumistestaukset
  • Tietojärjestelmien, verkkojen ja web-sovellusten suojaus laitetaan koetukselle kyberturva-asiantuntijoiden toimesta.
 • Haavoittuvuusskannaus palveluna
  • Tunnettujen haavoittuvuuksien kartoitusta automatisoiduilla ohjelmistotyökaluilla
 • Tietoturvan ja tietosuojan konsultointipalvelut
  • Asiantuntijapalvelua hallinnollisen tietoturvan ja tietosuojan nykytilan selvittämiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi
 • Tietoturvakoulutukset
  • Yleistä, hallinnollista arjen tietoturvakoulutusta –tarvittaessa myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä

Tietoturvapalvelut auttavat kuntaorganisaatioita digitaaliseen palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä. Tietoturvavalvonnan ja -palveluiden avulla kuntatoimijat voivat mm. parantaa merkittävästi valmiuksiaan havaita tietoturvahyökkäyksiä ja samalla vastata mm. tietosuojalainsäädännön sekä tiedonhallintalain vaatimuksiin. Asiantuntijamme auttavat myös tietoturvavalmiuksien kokonaiskuvan hahmottamisessa.

Tietoturvassa ei ole kyse vain teknisistä suojauksista. Hyvän tietoturvan tärkein tehtävä on riskien minimoiminen ja ongelmien ennakoiminen. Sen saavuttamiseksi tarvitaan tehokasta ja kokonaisvaltaista tietoturvan johtamista sekä jatkuvaa kehittämistä. Tieran asiantuntijat ovat valmiina auttamaan omistaja-asiakkaitaan myös tässä.

Tarjoamaamme kuuluvat myös Microsoft Office 365-ympäristön turvallisuusselvitykset sekä tietoturvallisen viestinnän ratkaisut.

Tutustu myös täydentäviin palveluihin

Tiera ICT-ratkaisut

Sähköinen ovenavaus

Asiantuntijapalvelut

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Heli Hellström

Ratkaisupäällikkö

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Kuntien Tiera ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu yhteistyöhön kyberturvallisuuden osaamisen kehittämisessä

Toimiva ICT on kuntien muutoksen ja digitalisaation kivijalka

Kemin kaupunki ulkoistaa ICT-palvelunsa Tieralle Lapin maakunnassa

Tietoturvallisuus on kiinteä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa