Tietoturvallisuus on kiinteä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa. Tietoturvan kulmakivistä eli tiedon saatavuudesta, eheydestä ja luottamuksellisuudesta huolehtiminen on entistä tärkeämpää nykyisessä digitaalisessa ympäristössämme.  

Tiera Tietoturvapalvelut tarjoaa ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita kuntatoimijoiden palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjuntaan ja turvallisuuden kehittämiseen. 

 

SIEM & SOC -palvelukokonaisuus
Lokien ja tietoturvatapahtumien hallinta ja tietoturvavalvomo (SIEM & SOC)

 • Keskitetty kyberturvallisuuden valvontakeskus, joka toimii 24/7 
 • Auttaa tunnistamaan poikkeamia ja reagoimaan niihin 
 • Tarjoaa markkinoiden johtavat tietoturvapalvelut kustannustehokkaasti niin pienille kuin suurille kunnille valmiiksi kilpailutettuna 
 • Auttaa erilaisten tietoturvaan liittyvien viranomaisvaatimusten täyttämisessä 
 • Tuo kunta-asiakkaiden käyttöön luotettavan tietoturvakumppanin, jolla on tarvittava erikoisosaaminen ja riittävät resurssit 
 • Tietoturva tuotetaan palveluna eikä sen käyttöönotto edellytä kunnalta omia investointeja tai resursseja 
 • Palvelut skaalautuvat joustavasti ja kulut koostuvat vain varatun palvelukapasiteetin mukaan 

 

Häiriövastepalvelu täydentämään SOC-palvelua (Incident Response -palvelu) 

 • Kyberhyökkäyksen sattuessa auttaa asiakkaan omaa organisaatiota häiriön hallinnassa ja tilanteen  normalisoinnissa sekä tarvittaessa forensiikkatasoisessa tutkinnassa 

 

Toimintaympäristön tietoturvan vahvistamiseen ja toiminnan jatkuvuuden tukemiseen voit valita myös seuraavat palvelut: 

Ulkoiset ja sisäiset penetraatio-eli murtautumistestaukset 

 • Tietojärjestelmien, verkkojen ja web-sovellusten suojaus laitetaan koetukselle kyberturva-asiantuntijoiden toimesta 

 Haavoittuvuusskannaus palveluna 

 •  Tunnettujen haavoittuvuuksien kartoitusta automatisoiduilla ohjelmistotyökaluilla 

 Tietoturvan ja tietosuojan konsultointipalvelut 

 •  Asiantuntijapalvelua hallinnollisen tietoturvan ja tietosuojan nykytilan selvittämiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 

 Tietoturvakoulutukset 

 •  Yleistä, hallinnollista arjen tietoturvakoulutusta – tarvittaessa myös asiakaskohtaisesti räätälöitynä 

 

 

Ota alueesi asiakasvastaavaan yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme >>

Tarjoamaamme kuuluvat myös Microsoft Office 365-ympäristön turvallisuusselvitykset