Tietoturvallisuus on kiinteä osa kuntaorganisaatioiden toimintaa ja se liittyy kaikkeen mitä tehdään tai jätetään tekemättä. Vaikka kuntaorganisaatioiden ylin johto ja tietohallinto vastaavat kokonaisuutena palvelujen, hallinnon, tietojenkäsittelyn ja toiminnan turvallisuudesta, tietoturva koskettaa myös jokaista työntekijää.

Tiera Tietoturvapalvelut sisältävät kattavat, kansainvälisen tason tietoturvaan liittyvät ratkaisut ja asiantuntijapalvelut. Lokienhallinnasta, tietoturvapoikkeaminen hallinnasta (SIEM) ja tietoturvavalvomosta (SOC) koostuva palvelukokonaisuus on suunniteltu erityisesti kuntaorganisaatioiden tarpeisiin ja se skaalautuu organisaatioiden koon sekä käyttötarpeen mukaan.

Tietoturvapalvelut auttavat kuntaorganisaatioita digitaaliseen palveluympäristöön kohdistuvien tietoturvauhkien torjunnassa ja turvallisuuden kehittämisessä. Tietoturvavalvonnan ja -palveluiden avulla kuntatoimijat voivat mm. parantaa merkittävästi valmiuksiaan havaita tietoturvahyökkäyksiä ja samalla vastata mm. tietosuojalainsäädännön sekä tiedonhallintalain vaatimuksiin. Asiantuntijamme auttavat myös tietoturvavalmiuksien kokonaiskuvan hahmottamisessa.

Tietoturvassa ei ole kyse vain teknisistä suojauksista. Hyvän tietoturvan tärkein tehtävä on riskien minimoiminen ja ongelmien ennakoiminen. Sen saavuttamiseksi tarvitaan tehokasta ja kokonaisvaltaista tietoturvan johtamista sekä jatkuvaa kehittämistä. Tieran asiantuntijat ovat valmiina auttamaan omistaja-asiakkaitaan myös tässä.

 

Miksi Tiera Tietoturvapalvelut?

Tietoturvaan kohdistuvat odotukset kasvavat jatkuvasti ja vaatimukset ovat lisääntyneet myös kunnallisille toimijoille. Tietoturvan merkitys tiedostetaan yhä paremmin, mutta aika tai osaaminen ei välttämättä riitä tarvittavan tietoturvan varmistamiseen. Lisäksi tietoturvaloukkaukset, kuten erilaiset hyökkäykset ja tietomurrot, kehittyvät koko ajan älykkäämmiksi.

Tieran SIEM & SOC -palvelukokonaisuus auttaa kuntaorganisaatioita nostamaan tietoturvatason teknisestä tietoturvasta poikkeamatilanteiden hallintaan ja valvontaan.

 • Auttaa tunnistamaan poikkeamia ja reagoimaan niihin
 • Tarjoaa markkinoiden johtavat tietoturvapalvelut kustannustehokkaasti niin pienille kuin suurille kunnille valmiiksi kilpailutettuna
 • Auttaa erilaisten tietoturvaan liittyvien viranomaisvaatimusten täyttämisessä
 • Tuo kunta-asiakkaiden käyttöön luotettavan tietoturvakumppanin, jolla on tarvittava erikoisosaaminen ja riittävät resurssit
 • Tietoturva tuotetaan palveluna eikä sen käyttöönotto edellytä kunnalta omia investointeja tai resursseja
 • Palvelut skaalautuvat joustavasti ja kulut koostuvat vain varatun palvelukapasiteetin mukaan

Tiera auttaa omistaja-asiakkaitaan tietoturvan kartoitus-, kehitys- ja ylläpitotyössä. Tierasta voi saada tukea myös tietosuojaan liittyvissä tehtävissä, niin suunnittelussa kuin tietosuojan vaatimien järjestelyjen valmistelussa ja toimeenpanossa, unohtamatta koulutustakaan.

 

 

Palvelut tietoturvahaasteiden ratkaisemiseksi:
 • Lokien- ja tietoturvapoikkeamien hallintapalvelu (SIEM)
 • Tietoturvavalvomo (SOC)
 • Häiriövastepalvelu (Incident Response -palvelu)
 • Penetraatio- eli murtautumistestaukset
 • Tietoturvan ja tietosuojan konsultointipalvelut
 • Tietoturvakoulutukset
 • Microsoft Office 365-ympäristön turvallisuusselvitys