tammikuu 2021

Miten Tierasta tuli johtava ulkoistuskumppani kunnille ja kaupungeille?

1.10.2012 on ollut merkittävä päivä Tieran alkutaipaleella. Joukko kovan luokan ammattilaisia siirtyi Turun kaupungilta Tieralle, jonka jälkeen perustimme Tieran Turun tuotannon toimipisteen sen ensimmäisessä muodossaan. Meitä oli silloin seitsemän, kuin Aleksis Kiven seitsemän veljestä, kaikki tosin onneksi Eeroja. Kuusi näistä veljeksistä on edelleen meillä Tieralla töissä. Tämä aloitti ulkoistuspalveluiden ensimmäisen vaiheen, ja ensimmäiset mukaan lähteneet kunnat ja kaupungit mahdollistavat Tieran ulkoistuspalveluiden tarinan alun omalla rohkeudellaan tehdä tulevaisuuteen katsovia päätöksiä.

Paikallispalveluiden aikakausi mahdollisti kuntayhteisen kehityksen käynnistymisen

Ulkoistuspalveluiden ytimessä on kuntien ja kaupunkien rohkeus päätöksentekoon. Ensimmäisten ulkoistusten jälkeen useat kunnat ja kaupungit toteuttivat samat luottamuksen osoitukset, ja näin muodostuivat Tieran ulkoistuspalveluiden ensimmäiset asiakkuudet. Elimme ulkoistuspalveluiden paikallispalveluiden aikaa vuosina 2012-2015. Tälle aikakaudelle ominaista oli se, että kukin Tieralle siirtynyt tiimi kehitti ainoastaan omaa asiakastaan. Tiimit työskentelivät erillään, mutta kuitenkin yhteistä tulevaisuutta rakentaen. Näiden ensimmäisten asiakkaiden luottamus oli Tieralle ensiarvoisen tärkeää, sillä juuri nämä luottamuksen osoitukset mahdollistivat paljon merkittävämmän aikakauden alkamisen kuntakentässä.

 

Kansallisen palvelutuotannon aika nosti inhouse-toimijan IT-palvelutuotannon kaupallisten toimijoiden tasolle

Kansallinen aikakausi käynnistyi vuonna 2015. Organisaatiota muutettiin tukemaan paremmin yhteistä kasvua ja kehitystä. Myös ulkoistuspalveluiden tiimien väliset siilot murtuivat siten, että tuotteistamisen vimmavuodet käynnistyivät. Kaikki tekemisen kivet käännettiin, Seppä Ilmarinen takoi Sammon ja tieralaiset pitkälle tuotteistetut ICT-palvelut. ITIL:istä tuli pyhä sana, ja lukuisia investointeja palveluiden kehittämiseen käynnistyi. Lisäksi olimme juuri saaneet Tiera Verkkokaupan määritykset tehtyä sekä sen kilpailutuksen käynnistettyä. Alkoi kansallisen palvelutuotannon aikakausi, joka jatkui meillä vuoteen 2017 asti.

Vaikka kansallisen palveluntuotannon aikana pystyimme voimistamaan entisestään Tieran asemaa, niin silti asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa nousi esiin toive aidosta kumppanuudesta. Keskustelimme useiden eri omistajiemme kanssa palveluiden muotoilusta ja näiden keskusteluiden ansiosta asiakkaat näkivät sen, jonka me jo tiesimme – Luottamalla ja vahvistamalla Tieran toimintaa, on Suomeen mahdollista kasvattaa aidosti kuntatoimijoiden palveluihin erikoistunut ICT-kumppani.

Kumppanuuden aikakausi nosti Tieran johtavaksi kuntien ulkoistuskumppaniksi

Oli syksy 2018, kun ajoimme keskustelemaan kumppanuudesta Asikkalaan. Takana oli Inkoon kunnan luottamuksenosoitus puoli vuotta aikaisemmin. Myös me Tieralla olimme havahtuneet itsestäänselvyyteen: emme halua olla tai profiloitua, kuten kaupalliset toimijat markkinoilla.

Emme halua olla vain toimittaja, vaan meille on luonnollista sekä mahdollista olla aidosti kumppaneita kunnille ja kaupungeille ICT-palveluissa. Meillä on kaikki eväät sen toteuttamiseen, kunnat ovat omistajiamme, meillä on kansallisesti tuotteistettu palvelutuotanto, ja ymmärrämme lukuisien kuntien ja kaupunkien kokemuksen kautta, missä riskeissä kunnat aidosti ICT:n kanssa elävät. Me haluamme olla kumppaneita kunnille, ja työ tämän tavoitteen eteen alkoi.

Kumppanuudessa rakennamme yhteistä ratkaisua ja tarvepohjaista palvelua

Työtä on nyt tehty kumppanuushengessä yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa jo kolmatta vuotta. Ulkoistusasiakkaiden määrä on kasvanut siten, että asukaspeittomme on jo yli 500 000. Alun seitsemästä veljeksestä on kasvanut yli 170 henkilön ICT-liiketoiminta edellisen kahdeksan vuoden aikana. Omistajiemme luottamuksen osoitukset tukevat kaikki toisiaan. Mitä laajemmalle Tieran palvelut leviävät, se tuottaa lisäksi jokaiselle nykyiselle ulkoistusasiakkaalle lisää toimintavarmuutta, jatkuvuutta ja käytössä olevaa asiantuntijuutta kansallisella tasolla. Omistajamme voivat olla varmoja, että jokainen tieralainen tekee töitä kuntakentän toiminnan kehittämisen eteen.

Mihin aikakauteen siirrymme seuraavaksi?

Seuraava aikakausi on jo ovellamme, ja se tulee olemaan vaikuttava. Siirrytään siihen yhdessä, ja nimetään se sitten aikanaan – kun olemme siihen liittyvät teesimme lunastaneet.

Jyri Lehtonen

Liiketoimintajohtaja, ICT-ulkoistuspalvelut