toukokuu 2021

Hyvinvointialueiden muodostaminen ICT-vastuuvalmistelijoiden näkökulmasta

Hallituksen sote-uudistusta koskevan lainsäädäntöesityksen mukaisesti uusien muodostettavien hyvinvointialueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2023. Mitä hyvinvointialueen muodostaminen tarkoittaa jo integroidussa sote-kuntayhtymässä tai alueella, jossa työ käynnistetään säädöspohjalta?

Sirpa ja Teemu ovat kuvitteellisia tulevien hyvinvointialueiden ICT-vastuuvalmistelijoita. He koordinoivat alueensa sote-substanssitoiminnan kanssa hyvinvointialueen ICT-valmistelua. Heidän alueensa ovat toisistaan poikkeavia.

Teemun alueella toimii jo nyt integroitu sote-kuntayhtymä, joka vastaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisestä ja tuottamisesta. Sirpan alueella sen sijaan ei ole vastaavaa vapaaehtoisesti muodostettua toimijaa, vaan hyvinvointialuetta lähdetään rakentamaan säädöspohjalta.

Molemmilla on sama päämäärä ja aikataulu, mutta erilaiset lähtökohdat valmistelulle. Siksi on järkevää rakentaa molemmille erilainen polku. Yksilöllinen polku auttaa keskittymään oikeisiin asioihin huomioiden aikataulun ja käytössä olevat resurssit – palveluiden saatavuuden turvaamista unohtamatta.

Tekemistä ja valmistelua on paljon ja siksi tarkastelen asiakokonaisuuksia neljän pääkohdan kautta:

  • organisaation perusasiat
  • asiakkaat & sidosryhmät
  • henkilöstö ja
  • talous

Kokonaisuuksia ja näkökulmia on valmistelussa paljon muitakin, mutta jätetään ne seuraavien blogien aiheiksi. Näistäkin valituista pääkokonaisuuksista voisi kustakin kirjoittaa kirjan.

  1. Lue mitä valmistelu tarkoittaa Teemun näkökulmasta jo olemassa olevassa sote-kuntayhtymässä >>
  2. Ja mitä hyvinvointialueen muodostaminen tarkoittaa Sirpalle alueella, jossa työ vasta käynnistetään säädösten pohjalta >>

Sote-uudistus tulee olemaan kuntakentän suurimpia rakenneuudistuksia ja aikataulu on erityisen tiukka.

Kuntatoimijoiden omistamana inhouse-yhtiönä me Tieralla näemme, että hyvinvointialueiden rakentamisessa tulisikin hakea vaikuttavuutta myös kuntakentällä jo olemassa olevien ratkaisujen hyödyntämisestä. Kaikkea ei tarvitse lähteä rakentamaan tyhjältä pöydältä. Tiera tarjoaa hyvinvointialueille valmiita kokonaisratkaisuja ja palveluiden integroitavuutta. Tehdään yhdessä tulevaisuuden hyvinvointialue!

Jukka Markkanen

Asiakasjohtaja – Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala