joulukuu 2019

Miksi kunnat ulkoistavat ict:nsä ja mitä se tarkoittaa?

Käynnissä on poikkeuksellisen vahva kuntakentän ict:n uudelleenjärjestely. Suurin osa kunnista hoitaa vielä joko itse tai jonkin omistamansa alueellisen yhtiön kautta ict-palvelunsa. Nyt kunnat kuitenkin hakevat isompia hartioita, jotka pystyvät sekä turvaamaan tietoturvallisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan ict:n hoidon että olemaan kumppani myös kunnan toiminnan kehittämistä tukevassa digitalisoinnissa.

Kunnat haluavat yhä enemmän suunnata aikansa ja energiansa nimenomaan digihaasteeseen, perus-ict:n hoitamisen sijaan. Perus-ict on kuin sähkö, sen pitää vaan toimia. Yhä useammat ovat löytäneet ratkaisukseen Tieran ja vauhti vain kiihtyy!

Mistä ulkoistuksessa on kyse?

Ulkoistuksessa on kyse siirtymisestä ammattimaiseen ja jatkuvasti kehittyvään palveluun. Kun kunta siirtää ict-henkilöstönsä Tieralle ja tekee palvelusopimuksen Tieran kanssa, saa kunta muutaman kuukauden siirtymävaiheen jälkeen tilalle palvelut, joille Tiera antaa laatu- ja hintalupauksen.

Tiera ylläpitää yhdessä asiakkaan kanssa sekä ict-tiekarttaa että niin sovittaessa myös digitiekarttaa. Näin Tierasta tulee samalla myös kunnan kehityskumppani tuomaan kunnalle tulevaisuusturvaa.

Siirtyneet työntekijät jatkavat työtään edelleen samalla paikkakunnalla, mutta tehden jatkossa työtä tyypillisesti myös muille Tieran asiakkaille. Kaikkia asiakkaita palvellaan samalla tuotteistetulla ja kustannustehokkaalla palvelumallilla. Tiera ottaa vastuulleen siirtyvien henkilöiden osaamisen jatkuvan kehittämisen.

Mitä hyötyjä ulkoistus tuo kunnalle?

Kehittynyt tietoturva

Kuntien on hankala varmistaa yhä moninaisempi osaaminen, joka liittyy teknologiaan ja tietoturvaan – etenkin lomien tai muiden poissaolojen ollessa ajankohtaisia. Tiera takaa palvelun kaikkina aikoina.

Jatkuvasti kasvavat kyberhyökkäysmäärät edellyttävät kunnilta parempia ja ajantasaisempia suojautumistapoja. Tiera auttaa tuotteistetuilla tietoturvapalveluilla yhdessä kumppaneidensa kanssa kuntia suojautumaan kyberuhkilta.

Laadukas palvelu

Kokemuksemme mukaan hyvän tavoitettavuuden tukipalveluiden tarjoamisessa on useilla kunnilla haasteita. Tieran käyttötuki vastaa 30 sekunnissa ja itsepalvelu parantaa palvelua normaalien palveluaikojen ulkopuolellakin.

Kunnilla voi olla myös haasteita hallita laiteomaisuuttaan, niiden elinkaarta ja tilaa tehokkaasti. Asiantuntijapalveluiden avulla Tiera tukee kuntia tässä kokonaisvaltaisesti. Lisäksi Tiera Verkkokauppa tuo laitehankintoihin ylivertaisen hankintakanavan.

Palveluportfolioomme kuuluu ulkoistuspalveluiden lisäksi lukuisa joukko valmiiksi kilpailutettuja lisäarvopalveluita, joita Tieran omistajat voivat hyödyntää. Näistä esimerkkinä 24/7-toimiva tietoturvavalvomopalvelu.

Eväät ict:n johtamiseen

Kasvavien ict-menojen kasvua on työlästä hallita. Tieran ulkoistus tuo niihin ennustettavuutta ja skaalautuvuutta. Jokainen kunta maksaa vain sen verran kuin käyttää palveluja tai tarvitsee kapasiteettia.

Kunnilla on usein myös eri tyyppisiä puutteita ict-toiminnan mittaamisessa ja johtamisessa. Tiera tarjoaa osana palveluaan toiminnan ja johtamisen mittarit asiakkailleen, ja ongelmakohtiin voidaan puuttua ripeästi. Lisääntyneen tiedon avulla kyetään paremmin kehittämään ict-toimintaa tunnistamalla ongelmakohdat ja toteuttamalla vaadittavat kehitystoimenpiteet.

Haasteena on tietohallinnon johtamisen fokuksen muutos perus-ict:stä digitalisoinnin edistämiseen. Tieralla on keinoja tukea kuntaa tässä muutoksessa sekä digitalisaation edistämisessä.

Mitä ulkoistus tarkoittaa siirtyvän henkilöstön näkökulmasta?

Siirtyvälle henkilöstölle ulkoistus Kuntien Tieraan on erinomainen mahdollisuus. Työ vaihtuu kunnan tukitoiminnosta ammattimaisen ict-toimittajan päätoimintoon. Työ voi vaihtua yhden kunnan ongelmien ratkaisemisesta laajemmin kuntakenttää koskettavien haasteiden ratkaisemiseen. Tämä avaa aivan erilaiset ura- ja kehittymismahdollisuudet niitä haluaville. Silti työt jatkuvat tyypillisesti siellä missä ennenkin entisin eduin. Tieralla on kuntatoimijana käytössä kunta-alan TES.

Tieralla on erityinen prosessi, millä uudet henkilöt otetaan vastaan ja miten heidän oma polkunsa Tieraan rakennetaan. Tähän liittyvät muun muassa nimetyt mentorit eli kokeneet tieralaiset, jotka turvaavat uuden henkilön kotiutumisen. Tiera panostaa jatkuvasti henkilöstönsä työskentelyedellytyksiin ja kehittymiseen.

Miten ulkoistus tehdään?

Tieralla on ulkoistusten toteuttamiseen valmis konsepti nimeltä Polku Tieraan. Liikkeelle lähdetään kunnan strategian kautta tavoitteista ja odotuksista kohti kunnan kehittämistä. Käydään läpi kehittämistä tukeva ict-palvelu sekä kartoitetaan kunnan ict:n nykytila. Muutaman työpajan pohjalta Tiera tekee ratkaisuehdotuksen. Kunnan etenemispäätöksen jälkeen tehdään sopimukset valmiiksi.

Polku Tieraan on Tieran omistajille ilmainen! Olemme kehittäneet asiakasomistajiamme varten huolellisesti hiotut prosessit, jotka sisältävät käytännöt ja dokumenttipohjat sekä tuen ulkoistuksen onnistuneeseen läpivientiin.

Miksi juuri Kuntien Tiera?

Tieralla on ylivertainen kunta-alan ict-osaaminen. Tästä todistuksena on tasolla 9,4 skaalalla 4-10 oleva loppukäyttäjätyytyväisyys Tieran ulkoistuspalveluihin. Asiakastyytyväisyys on tieralaisille kunnia-asia.

Ulkoistus Tieraan on kunnille erittäin suoraviivaista ja helppoa, koska aikaa vievät kilpailutukset ja mahdollinen valituskierre voidaan unohtaa. Lyhyimmillään neuvottelut aloituksesta allekirjoitettuun palvelusopimukseen ovat kestäneet kaksi kuukautta.

Tieran palvelutuotannon ydin ovat kunnilta siirtyneet ict-asiantuntijat. Tiera – kuten kunnatkin – käyttää apunaan myös kaupallisia ict-toimittajia ja näiden palveluita, mutta Tiera hoitaa kaikki palveluihinsa liittyvät kilpailutukset ulkoistusasiakkaidensa puolesta. Meille on hyvin luontevaa tehdä yhteistyötä kaikkien ict-talojen kanssa ja hyödyntää laajaa sekä moniosaavaa toimittajaverkostoa kuntakentän hyödyksi.

Kuntien omistamana in-house -talona omistajat voivat ohjata Tieran toimintaa muun muassa eri ohjausryhmien kautta.

Lisätiedot:

Lisätietoja antavat allekirjoittaneen lisäksi Asiakkuus-yksikkömme vastuuhenkilöt. Kerromme mielellämme lisää palveluista, asiakkaidemme kokemuksista tai etenemisestä juuri sinun kuntasi ulkoistuksen osalta!

Sakari Luotonen
varatoimitusjohtaja
Kuntien Tiera Oy