kesäkuu 2018

Kuntasi muuttuu – miten varmistat ennustettavan, laadukkaan ja muutoksiin sopeutuvan ICT-ympäristön?

Tämän ja ensi vuoden aikana kunnat ovat melkoisessa myllerryksessä: toisaalta odotellaan ja valmistaudutaan maakunta- ja sote-uudistukseen, ja toisaalta pitäisi vihdoin ottaa kunnon digiloikka ja valjastaa ICT muuttuvan kunnan tarpeisiin. Myös tietoturva ja tietosuoja tuovat mukanaan uusia, vaativiakin haasteita. Nyt on oikea aika tehdä päätöksiä, jotka turvaavat sekä kehityshaasteissa onnistumisen että kunnan ICT:n jokapäiväisen hoidon.

Olemme kevään aikana koonneet ajankohtaisia terveisiä kuntakentän ICT-palvelutarpeisin ja palveluihin liittyen – nyt tarjoamme vinkit kumppanuuteen, jolla haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi.

Alkuvuodesta kerroimme miten Inkoon kunta on päättänyt keskittyä kunnan ICT-palveluiden kehittämiseen ja siirtää perustietotekniikan palvelunsa Tieralle. Moni kuntatoimija pohtii parasta aikaa samaa – oman ICT:n järjestämisen tulevaisuutta. Ja miten huomioida se tärkein eli oman organisaation nykyisen ICT-ympäristön osaamisen säilyminen ja kehittyminen?

Maaliskuun uutiskirjeessä kerroimme Tieran kehittyneestä muutosjohtamisen mallista tietotekniikan palveluiden ulkoistuksessa. Tieran tuotteistamat laadukkaat palvelut sekä henkilöstölle tarjottavat kehityspolut tarjoavat kunnalle hyvän alustan kehittää ICT-palveluitaan eteenpäin.

Huhtikuussa kerroimme miten huomioida tietoturvan ja tietosuojan tarpeet ICT-palveluissa. Tieran laajeneva palvelukokonaisuus auttaa kuntatoimijaa vastaamaan jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Tietoturva on kiinteä osa Tieran palveluiden tuottamista ja osana kokonaisulkoistusta Tiera ottaa vastuun tietoturvan toteuttamisesta tietoturvapolitiikan linjausten mukaisesti.

Tieran infrapalveluiden kokonaisratkaisu tarjoaa käyttöösi välineet ennustettavan, laadukkaan ja muutoksiin sopeutuvan ICT-palveluympäristön toteuttamiseen.

Palvelukokonaisuuden konkreettiset hyödyt näkyvät kuntalaisille asti

Tieran inhouse-palvelut helpottavat hallinnon ja talouden työtä, mm. budjetoinnin osalta, kun palveluiden kustannukset ovat ennakoitavia. Palvelut myös joustavat muutostarpeiden mukaan.

Tietohallinto saa käyttöönsä mitattavan, palveluvasteisiin perustuvan laadukkaan palvelukonseptin, jota on helppo hallita, ja joka täyttää automaattisesti lakien ja asetusten vaatimukset. Näin aikaa jää paremmin toimialakohtaisten palveluiden kehittämiseen ja toiminnan parantamiseen.

Kuntaorganisaation henkilöstön näkökulmasta palvelukokonaisuus mahdollistaa todennetusti laadukkaat, palvelulupauksen täyttävät infra- ja ICT-palvelut. Toimivat laitteet sekä hyvä käyttökokemus vähentävät tutkitusti työn kuormittavuutta ja työntekijät voivat käyttää aikansa tehokkaasti keskittyen tärkeimpiin tehtäviin.

Infrapalveluiden palvelukokonaisuudesta hyötyvät myös kuntalaiset. Palveluiden avulla mm. asiakaspalvelun laatua voidaan parantaa ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia lisätä. Kustannustehokkaat palvelut säästävät loppujen lopuksi myös heidän rahojaan.

Autamme kartoittamaan organisaationne nykytilan ja kehitystarpeet

Jos olet kiinnostunut kehittämään omaa ICT-ympäristöäsi, aloitetaan yhteistyö ratkaisutyöpajalla, jossa kartoitamme organisaationne nykytilan. Kartoituksen perusteella teemme ratkaisuesityksen palvelukokonaisuudesta, joilla saavutatte kaikki aiemmin mainitsemamme edut.

Katso tästä Inkoon asiakastarina. Inkoo ulkoisti ICT-infrapalvelunsa Tieralle helmikuussa 2018. Inkoon kunnanjohtaja Jarl Boström kertoo videolla nykyaikaisten infrapalveluiden merkityksestä ja yhteistyön sujuvuudesta.

Koko muutos perustietotekniikkaan voidaan tehdä muutamassa kuukaudessa siitä, kun aloitamme keskustelut. Meillä on tähän valmis malli. Ota meihin yhteys –  teemme kunnallesi ratkaisuesityksen, jonka perusteella ulkoistuspäätös on helppo tehdä!