maaliskuu 2023

Kouluissa odotetaan DigiOnea ja sen mukanaan tuomaa muutosta

DigiOne-hanke esitteli opettajan palveluita Educa-messuilla. DigiOnen käyttöönotot aloitetaan osassa pilottikouluja loppuvuodesta 2023. Kouluissa ollaan innoissaan siitä, että järjestelmiä saadaan nykyaikaistettua ja samalla kouluja odottaa suuri DigiOnen mahdollistama muutos.

Opettajat Liisa Kilkka ja Minna Ahonen kertoivat, millä mielin DigiOnea odotetaan kouluissa ja miten koulut valmistautuvat käyttöönottoon. Molemmat opettavat tänä vuonna alakoulun viidettä luokkaa ja ovat koulunsa pedagogisia yhdyshenkilöitä. Molempien opettajien edustamissa kouluissa aloitetaan DigiOnen pilotointi myöhemmin tänä vuonna.

Opettajat toivovat DigiOnen sujuvoittavan työntekoa

Molemmissa kouluissa odotetaan DigiOnen käyttöönottoa toiveikkaana. Kouluissa ollaan innoissaan ja hyvillä mielin ottamassa käyttöön uutta järjestelmää, joka kokoaa opetuksen palvelut yhteen paikkaan.

”Kollegat ovat niin innoissaan DigiOnesta, että intoa saa usein olla toppuuttelemassa, etteivät he odota liikoja palvelulta, joka on vielä kehitysvaiheessa”, Liisa Kilkka sanoo.

 ”Nythän esimerkiksi oppilaiden poissaolotietojen tarkastelu ja raportointi vaatii opettajalta neljännesvuosittain sellaista työtä, joka tulevaisuudessa on DigiOnen myötä automaattista”, Minna Ahonen kertoo.

Luonnollisesti suuri muutos aiheuttaa myös huolta. Koulut ja kunnat tarvitsevat apua esimerkiksi eri käyttäjäryhmien perehdyttämisessä. Uuden järjestelmän käytön perehdyttäminen ei voi jäädä opettajien vastuulle, vaan perehdyttäminen pitää roolittaa hyvin.

”Tiera, palveluntuottajat ja kunnat tulevat tekemään yhteistyössä koulutusmateriaalia eri sidosryhmille. DigiOnelle tullaan tekemään opetusvideoita. Alkuun tuotamme videot tärkeimmistä palveluista, prosesseista ja toiminnoista ja myöhemmin kattavammin kaikista osista ja palveluista”, DigiOnen ICT-kehityksestä vastaava Jouni Kilpi kertoo. 

Opettajien työ helpottuu huomattavasti, kun DigiOneen rakennetaan avoimet rajapinnat ja jatkossa tiedot liikkuvat sujuvasti esimerkiksi Google Classroomin ja DigiOne-järjestelmän välillä. Näin tietojen siirtäminen käsin vähenee, työ nopeutuu ja inhimillisten virheiden riski vähenee.

”Harva koulu on sellainen, joka ei käyttäisi esimerkiksi Google Classroomia. Aika monessa koulussa se on käytössä ja kun sieltä viedään tuloksia arviointiin, joku opettaja vie ne kalenteriin, toinen laskentaohjelmaan ja ties mihin”, Kilkka kiteyttää.

DigiOne tarjoaa toimintakulttuurin muutoksen mahdollistavat työvälineet

DigiOnen myötä tiedot siirtyvät helpommin järjestelmästä toiseen, ja liikkuminen tarvittavien palveluiden välillä helpottuu. Opettajille jää enemmän aikaa opetukseen ja sen suunnitteluun. Pedagogit näkevät, että on opettajakohtaista, kuinka laajasti DigiOnen ominaisuuksia halutaan hyödyntää. Oppijoiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi DigiOne-hanke luo kuntatason ohjeistuksen siitä, millä tavalla DigiOnea kannattaa käyttää, jotta se hyödyttää opetusta parhaiten.

”Väline ei luo toimintakulttuuria, vaan opettajat ja koulut luovat itse ne tavat, joilla he tekevät töitä. DigiOne tekee monet asiat läpinäkyvämmiksi. Esimerkiksi itse saan paljon sellaisia kysymyksiä, että miksi lapseni ei saa kuvaamataidosta ysiä, vaikka tykkää piirtää. Se, minkä toivon muuttuvan, on että voisin pienellä vaivalla järkevästi näyttää koteihin, mistä arviointi kussakin aineessa koostuu. Arviointi on kuitenkin huomattavasti kokeita laajempaa, ja sen kaiken läpinäkyvyys on tärkeää opettajalle ja kodeille”, Ahonen kertoo.

DigiOnen myötä kodeissa nähdään avoimemmin opetuksen sisältö ja arvioinnin perusteet. DigiOne parantaa tiedonkulkua kouluissa, mikä helpottaa opettajien yhteistyötä. Opettajat voivat suunnitella tunteja yhdessä suoraan järjestelmässä. Tarvittava tieto suunnitelmista näkyy kotiin ja muille opettajille, ja esimerkiksi sijaisen on helppo hypätä apuun, tai kokeet voidaan suunnitella helposti niin, etteivät ne ole samaan aikaan. Toisaalta opettaja löytää myös omat suunnitelmansa seuraavana vuonna helposti, kun ne ovat digitaalisessa järjestelmässä tallessa.

Kuinka onnistua toiminnanmuutoksessa?

Onnistunut toiminnanmuutos DigiOnen käyttöönoton yhteydessä vaatii kunnilta ja kouluilta suunnitelmallisuutta, aikaa ja resursseja. Olennaista on, että koulussa saadaan luotua yhteinen suunnitelma siitä, millaiseksi toimintaa halutaan kehittää, ja mikä helpottaa opettajien arkea.

Kouluissa työskennellään hyvin eri tavalla, mikä on tärkeää ottaa huomioon käyttöönotoissa. Koulut ja opettajat saavat uudistuksesta eniten irti, kun uudistus ja sen tavoitteet suunnitellaan yhdessä ja opettajalähtöisesti. Pelkkä tekninen uudistus ei riitä, vaan koulujen sisällä on käytävä keskusteluita siitä, miten järjestelmään käytetään yhdessä niin, että opettajat hyötyvät toistensa työstä ja koko uudistuksesta. Kouluissa on hyvä varata aikaa toiminnan muutokselle ja mahdollistaa se, että DigiOnen käyttöä voidaan suunnitella yhdessä.

”Veso-päivät ennen lukuvuoden aloitusta eivät todellakaan riitä käyttöönottoon ja toiminnan uudistamiseen, vaan siihen on oikeasti varattava aikaa kouluissa”, molemmat opettajat korostavat.

Konkreettisia kokemuksia DigiOne-piloteista päästään kuulemaan tänä vuonna

Käyttöönottoa ja sen aikataulua on suunniteltu yhteistyössä hankkeessa mukana olevien asiantuntijoiden ja pilottikoulujen kanssa. DigiOne tullaan ottamaan käyttöön hankkeessa mukana olevissa edelläkävijäkunnissa porrastetusti. Kuntien ensimmäiset pilottikoulut aloittavat DigiOnen käytön syysloman jälkeen 2023. Loput pilottikoulut aloittavat käytön vuoden 2024 alussa. Tulevaisuudessa DigiOneen liittyvien kuntien käyttöönoton aikataulusta keskustellaan liittyvän kunnan kanssa.

DigiOne eroaa monista aiemmista projekteista siinä, että nyt tehdään uudistuksia koulumaailmaan aidosti ja laajasti osallistamalla opettajia ja muita pedagogian asiantuntijoita. DigiOne tuo monia vallankumouksellisia muutoksia, joilla aidosti saadaan helpotettua opettajan arkea. Palvelut on tehty sellaisiksi, että DigiOnen myötä opettajan työtaakkaa saadaan kokonaisuutena nimenomaan vähenemään, vaikka uuden toimintamallin opettelussa tuleekin olemaan työtä ja totutut rutiinit kirjauksista ja merkinnöistä voivat mennä uusiksi.

DigiOne kokoaa koulutuksen palvelut yhteen

Educassa myös laajalti muiden palveluiden toimittajat saapuivat kiinnostuneina kyselemään hankkeen kuulumisia. DigiOne-ekosysteemiin voidaan kätevästi liittää myös eri kaupallisten toimijoiden palveluita, ja avoimien rajapintojen ansiosta integraatiot onnistuvat sujuvasti.

”Avoimuus ja yhteiset pelisäännöt ovat yksi DigiOne-alustan suurimmista vahvuuksista”, korostaa Tieran Digiratkaisujen johtaja Pauli Päivärinta.

”Opettajat ja rehtorit haluavat selkeästi uusia palveluita koulumaailmaan. Tavoitteena on toimintakulttuurin uudistus. Ilmassa on DigiOnen myötä selkeästi odotusta uudesta työvälineestä ja alustasta, joka on tehty opetuksen ammattilaisten määrittelemänä ja uusilla ehdoilla hyödyntäen uusinta teknologiaa”, Päivärinta jatkaa.

Tärkeimmäksi huomioksi Educa-messuilta Päivärinta nostaa sen, kuinka monet messujen kävijät kertoivat, että DigiOnen kaltaista eri toimijoita yhdistävää alustapalvelua ja ekosysteemiajattelua on kaivattu jo pitkään. On tärkeää, että isot ja pienet toimijat löytävät toisensa, innovoivat sekä tekevät yhteistyötä yhteisillä arvoilla ja pelisäännöillä. DigiOnen avoimet rajapinnat mahdollistavat useiden eri kaupallisten toimijoiden yhteistyön samalla alustalla.

Pääset parhaiten perille hankkeen etenemisestä ja ajankohtaisimmista kuulumisista osallistumalla Tieran DigiOne-päivään 27.4. Helsingissä.

Ajankohtaiset webinaarit:

DigiOne Opetus-palvelu on esillä Tieran DigiOne-webinaarissa 21.3. – Ilmoittaudu mukaan >>