syyskuu 2021

Hyvinvointialueiden perustaminen: hyödynnä valmista ja varmista palveluiden jatkuvuus


Työ hyvinvointialueiden perustamiseksi on käynnistynyt ja samalla kuntakentällä on alkanut yksi suurimmista rakenneuudistuksista. Valmistelussa ja toiminnan käynnistämisessä vaikuttavuutta tulisi hakea myös kuntakentällä jo olemassa olevien ratkaisuiden hyödyntämisestä. Näin myös voidaan varmistaa palveluiden jatkuvuus uusilla hyvinvointialueilla.

– Tehtävämme on auttaa kuntatoimijoita tuottamaan parempia palveluita kansalaisille. Tarjoamme asiakkaillemme valmiiksi kilpailutettuja ICT- ja asiantuntijapalveluita sekä eri toimialojen digiratkaisuja, jotta he voivat keskittyä toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, kertoo Tieran johtaja Kari Hyvönen.

– Hyvinvointialueiden rakentamisessa tulisikin hakea vaikuttavuutta myös kuntakentällä jo olemassa olevien ratkaisujen hyödyntämisestä. Kaikkea ei tarvitse lähteä rakentamaa tyhjältä pöydältä, Hyvönen jatkaa.

Perustana laadukas ja toimintavarma ICT

ICT-palvelut ovat toiminnan ja kehittämisen kivijalka. Tieran valtakunnalliset ICT-palvelut auttavat varmistamaan myös palveluiden jatkuvuuden muutoksessa. Tiera tarjoaa omistajilleen monipuoliset konesali-, pilvi- sekä tietoliikenne- ja työasemapalvelut. Lisäksi käytettävissä on mm. sote-tuotteistettu verkkokauppa, josta asiakas saa tarvittavat ICT-laitteet, -palvelut ja -ohjelmistot valmiiksi kilpailutettuna.

– ICT-palvelut ovat se kivijalka, jonka päälle rakennetaan digitalisaatiota ja tulevaisuuden kuntalaispalvelut. Yhä useampi kuntatoimija on ulkoistanut ICT-palvelunsa Tieralle keskittyäkseen palveluiden kehittämiseen. Meistä on kasvanut kuntakentän johtava ICT-ulkoistuskumppani, Hyvönen sanoo.

Yhteentoimivuus korostuu uusilla hyvinvointialueilla

Sote-uudistuksessa on tärkeää voida yhdistää erilaisia tietojärjestelmiä ja prosesseja. Tiedon tulee liikkua järjestelmien välillä saumattomasti ja Tiera onkin kilpailuttanut omistaja-asiakkaidensa käyttöön kustannustehokkaan palvelualustan yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

– Tietojärjestelmien integraatio näkyy kuntalaisille ja työntekijöille hyvänä palvelukokemuksena. Palvelualustamme avulla myös erilaisia palveluprosesseja voidaan digitalisoida erittäin tehokkaasti, Hyvönen sanoo.

Varmista palveluiden jatkuvuus

Uudistuksessa haettavia kustannussäästöjä sekä tehokkuutta saadaan aikaan merkittäviltä osin hyvinvointipalveluita ja kotiin tuotavia palveluita kehittämällä. Tämä kuuluu Tieran ydinosaamiseen. Tieralla on vahva jalansija kotihoidon palveluissa, ja niitä kehitetään entisestään. Kotiin tuotavien palveluiden lisäksi Tiera on tuottanut kuntien kanssa valtakunnallisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän.

– Hyvinvointialueet voivat varmistaa palveluiden jatkuvuuden hyödyntämällä jo alueen kuntien käytössä olevia kuntayhteisiä hyvinvointipalveluita ja -ratkaisuja. Kuntayhteiset palvelut ovat helposti laajennettavissa koko hyvinvointialueen käyttöön. Tämä tuo myös tehokkuutta ja vaikuttavuutta niin valmistelutyöhön kuin palveluiden järjestämiseen.

Valmiit työkalut hyvinvointialueen organisaation perustamiseksi

Hyvinvointialueiden perustamisen aikataulu on erityisen tiukka. Ensimmäisessä vaiheessa on toteutettava toiminnan kannalta keskeisimmät hallinnon ja järjestämisen työkalut, joihin kuntatoimijoiden omistama Tiera tuo myös helpotusta. Tiera tarjoaa valmisteluorganisaatioiden käyttöön valmiiksi kilpailutettuna mm. erilaiset hallinnon järjestelmät, toimintaa tukevat ICT-ratkaisut sekä muutoksen tueksi monipuoliset asiantuntijapalvelut.

Lue lisää miten Tiera auttaa hyvinvointialueita toiminnan valmistelussa, toteuttamisessa sekä kehittämisessä.