Tiera

DigiOne

Näin koulutuksenjärjestäjä saa DigiOnen käyttöön

DigiOne on toiminnanmuutos ja sähköinen järjestelmä. DigiOnen palvelut mahdollistavat toiminnanmuutoksen, prosessien kehittämisen ja tuovat arkeen uusia työkaluja niin rehtoreille, opettajille kuin huoltajillekin. DigiOne voidaan ottaa kunnassa käyttöön, kun opetussuunnitelmat löytyvät ePerusteista ja kunnassa hyödynnetään sähköistä arkistointia.

Jotta DigiOnesta käytävä yhteinen keskustelu on hedelmällistä ja Polun DigiOneen aloittaminen mahdollista, kunnassa on hyvä olla yhteinen tahto toteuttaa toiminnanmuutos ja suunnitelma siitä, miten koulutusta halutaan kehittää. Ota yhteyttä, kun kiinnostus DigiOnesta on herännyt ja asiasta keskustellaan sivistystoimen johtotasolla kunnassanne.

Polku DigiOneen

Olemme kehittäneet koulutuksenjärjestäjille Polku DigiOneen -konseptin, jonka avulla askel askeleelta syvennetään tietoutta DigiOnesta sekä koulutuksenjärjestäjän ja kunnan kyvykkyyksistä hyödyntää DigiOnen palveluita. Kunta saa polulla arvokasta tietoa omasta tilanteestaan esimerkiksi koulutuksen digitaalisen ympäristön kehittämiseksi. Polun aikana koulutuksenjärjestäjälle syntyy ymmärrys siitä, mitä Digionen käyttöönotto edellyttää ja jatketaanko kunnan tietä DigiOne-kunnaksi.

Palvelukokonaisuus perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeisiin

DigiOne on valtakunnallinen ja sen kehitystyöstä päättävät käyttäjäkunnat. Sen tavoitteena on yhtenäistää koulutuksenjärjestäjien käyttämiä työkaluja ja koota ekosysteemiin palveluita koulutuksenjärjestäjien tarpeiden mukaan.

Kaikille yhteinen DigiOne-palvelukokonaisuus koostuu DigiOnen ydinpalveluista eli Omista palveluista ja Yhteisistä palveluista. Ydinpalvelut kuuluvat aina ekosysteemiin. Valinnaiset palvelut ovat koulutksenjärjestäkohtaisia palveluita, jotka koulutuksenjärjestäjä haluaa liittää omaan käytössä olevaan DigiOne-ekosysteemiin.

DigiOne kokoaa kaikki tärkeät koulutuksen järjestämisessä tarvittavat palvelut ja tiedot yhteen. Kunnan sisällä järjestelmän yhtenäisyys mahdollistaa tiedon eheyden, luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden. DigiOneen kuuluvat seuraavat palvelut:

  • Oppilaitoshallinta, oppijarekisteri ja toiminnanohjausjärjestelmä
  • Lukujärjestysohjelma
  • Viestintä ja asiointi
  • Opettajan työkalut tuntisuunnitteluun ja arviointiin
  • Sähköinen työpöytä toimii kokoavana käyttöliittymänä 

Ville Peltonen

Asiakaspäällikkö – Kanta-Häme, Pirkanmaa, Pohjanmaa

Kaapo Korhonen

Asiakaspäällikkö – Kymenlaakso, Päijät-Häme, Etelä-Karjala

Timo Similä

Asiakaspäällikkö – Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi

Pysy kartalla Tieran uutisista ja tulevista tapahtumista, tilaa uutiskirjeemme!