8.5.2018

Tieran yhtiökokous: Menestyksekäs vuosi toi Tieraan paljon uusia omistaja-asiakkaita

Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.4.2017. Kokouksen listalla olivat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä yhtiön strategiatyön jatkamisesta päättäminen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 tekemien linjausten mukaisesti. Lisäksi yhtiökokouksessa valittiin uusi hallitus, ohjausryhmät ja nimitysvaliokunta.

Tuloksekkaan vuoden 2017 tilinpäätösluvut vahvistettiin

Yhtiökokous vahvisti Tieran vuoden 2017 tilinpäätöksen. Vuosi 2017 oli Tieralle tuloksekas. Yhtiö saavutti budjettinsa mukaisen liikevaihtotavoitteen ja ylitti selvästi tulostavoitteensa. Yhtiön käyttökate ja tulos olivat positiiviset tilikauden kaikilla vuosineljänneksillä.

Tilikauden aikana Tieran omistaja-asiakkaiksi liittyi suuri määrä uusi kuntia, joista merkittävimpiä ovat Tampere ja Tampereen 8 kehyskuntaa, Oulu, Pori ja Jyväskylä. Uusien omistaja-asiakkaiden myötä myös Tieran asukaspeitto kasvoi merkittävästi tilikauden aikana. Yhtiön omistajina oli tilikauden päättyessä yhteensä 285 kuntatoimijaa: 215 kuntaa, 47 kuntayhtymää, 22 kuntien omistamaa osakeyhtiötä sekä Suomen Kuntaliitto.

Tieran Infrapalvelut-liiketoiminta toi markkinoille uusia tuotteistettuja palveluita. Näistä palveluista mainittakoon erityisesti Tiera Pilvi, Tiera Palvelunhallinta ja Tiera Käyttövaltuushallinta.

Toiminnanohjaus-liiketoiminta toteutti tilivuoden aikana 5 ERP-käyttöönottohanketta. Näistä ehkä merkittävin oli Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY), joka otti käyttöön taloushallinnon järjestelmän myös erikoissairaanhoidon palveluidensa osuuteen.

Sote- ja kuntaratkaisut -liiketoiminnan asiantuntijapalvelut olivat kysyttyjä sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvien ICT-selvitysten ja toiminta-arkkitehtuurikuvausten osalta. Näitä toimeksiantoja toteutettiin 5 maakuntaan. Tiera aloitti yli 80 kunnassa käytössä olevan Mobiili kotihoito -ratkaisunsa siirtämisen maakuntatasolle. Tiera Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) laajeni toimintakauden aikana erittäin nopeasti. Tilikauden lopulla järjestelmää käytti 21 kuntatoimijaa ja sen väestöpeitto oli 2,9 miljoonaa kansalaista.

Tieran strategiatyötä jatketaan: tavoitteena saada vahva jalansija myös tulevissa maakunnissa

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan yhtiön hallitus ja toimiva johto valtuutetaan jatkamaan yhtiön strategiatyötä varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päättämien linjausten mukaisesti.

Vuonna 2017 varsinainen yhtiökokous päätti päivittää Tieran strategiaa siten, että yhtiö voi mahdollisuuksien mukaan laajentaa toimintaansa myös tuleviin maakuntiin ja muihin mahdollisiin sote-muutoksen edellyttämiin toimijoihin, ja valtuutti yhtiön hallituksen ja toimivan johdon ryhtymään tarvittaviin valmistelutoimiin päivitetyn strategian mahdollistamiseksi. Yrityksen toimiva johto teki hallituksen kanssa valmistelutoimia varsinaisen yhtiökokouksen päättämien strategisten linjausten toteuttamiseksi vuoden 2017 aikana, siinä määrin kuin se oli sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakien myöhästymisestä huolimatta mahdollista.

– Tieralle on nimetty kolme keskeistä kasvupolkua. Haemme kasvua kuntien modulaarisen ICT-palvelukokonaisuuden tarjoajana, suurten kaupunkien kehityskumppanina sekä tulevien maakuntien hallinnon tietojärjestelmien ja kotiin tuotavien palveluiden toimittajana, sanoo Kuntien Tiera Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Halttusen mukaan Tieran sidosyksikköasema maakunnissa tuo selkeää etua Tieran omistajakunnille sekä tuleville maakunnille. Kentällä on suuri tarve valmiille ratkaisuille ja Tiera pystyy tarjoamaan omistajilleen merkittäviä synergia- ja kustannusetuja.

– Sote- ja maakuntauudistuksen käynnistyminen on kuitenkin Tieran kannalta edelleen merkittävä epävarmuustekijä. Suuri osa reformilainsäädännöstä on vielä hyväksymättä, mutta Tieran kannalta keskeisimmät maakunnat ovat kuitenkin jo siirtyneet odottelusta ja jarruttelusta kohti muutokseen valmistelua. Tämä tuo Tieralle mahdollisuuksia erityisesti maakuntien konserniohjauksen, asiakkaan valinnanvapauden sekä muiden hallinnon tietojärjestelmien toteuttamisen alueella, Halttunen sanoo.

Osana strategiatyötä huomioidaan myös tiukentunut sidosyksikkösääntely, jonka myötä myös Tierassa joudutaan arvioimaan muutoksen vaikutuksia ja mahdollisesti vahvistamaan omistajien määräysvallan toteuttamisen tapoja.

Hallitukseen kaksi uutta jäsentä

Yhtiökokous hyväksyi nimitysvaliokunnan esityksen uudesta hallituksesta. Tieran hallituksen jäsenet toimikaudella 2018-2019 ovat:

 • Kimmo Rasila, toimitusjohtaja Execnet Oy (hallituksen puheenjohtaja)
 • Jukka Laiho, johtaja, talous- ja strategiaryhmä, Turun kaupunki (hallituksen varapuheenjohtaja)
 • Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
 • Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
 • Kari Kankaala, kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki
 • Maire Ahopelto, johtaja, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
 • Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy
 • Sirpa Ojala, toimitusjohtaja, Colliers International Finland Group Oy

Hallitukseen nimettiin kaksi uutta jäsentä, Lahden kaupungin konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen sekä Tampereen kaupungin kehitysjohtaja Kari Kankaala.

Tieran uudet ohjausryhmien jäsenet toimikaudella 2018-2019

Yhtiökokous hyväksyi myös nimitysvaliokunnan esityksen uusista ohjausryhmistä toimikaudelle 2018-2019.

Nimitysvaliokunta toimikaudella 2018-2019
 • Yhtiökokous hyväksyi esityksen nimitysvaliokunnan jäsenistä. Edustettuna on viisi suurinta Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajaa, Kuntaliitto sekä sairaanhoitopiirit.
 • Laura Klami, johtava kaupunginlakimies, Turun kaupunki (puheenjohtaja)
 • Timo Kuismin, lakiasiainjohtaja, Espoon kaupunki
 • Pekka Virkkunen, kaupunginlakimies, Lahden kaupunki
 • Jyrki Harjula, strategia- ja kehittämisjohtaja, Kouvolan kaupunki
 • Jouni Jäkkö, tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
 • Timo Leivo, hallintojohtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Tarja Virmala, toimitusjohtaja, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
 • Sanna Varpukari, toimitusjohtaja, Sovelto Oyj