16.3.2018

Tiera ja Kajaani sopivat SAP HR -järjestelmään liittyneestä reklamaatiosta

Kajaanin kaupunki teki 19.5.2017 päätöksen, että se luopuu SAP HCM:llä toteutetun Tiera ERP HR -palvelun käytöstä käyttöönottoprojektin aikana ilmenneiden haasteiden vuoksi ja laajentaa Tieran Populus-järjestelmän käyttöä henkilöstöhallinnon alueelle. Kaupunki teki asiaa koskevan reklamaation Tieralle, josta on käyty rakentavia keskusteluja syksyn 2017 ajan.

Nyt neuvottelut on saatu päätökseen ja reklamaatiosta on sovittu hyvässä yhteishengessä. Kajaanin kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelutuloksen asian lopulliseksi sovinnoksi kokouksessaan 13.3.2018. Kummallakaan osapuolella ei ole tämän jälkeen vaatimuksia reklamaation kohteena olleiden töiden tai taloudellisten saatavien suhteen.

– Reklamaatiota käsiteltiin ja sovintoa rakennettiin hyvässä yhteistyössä. Totesimme yhdessä, että kumpikaan osapuoli ei ole syyllistynyt sopimusrikkomukseen, mutta odotukset projektin tuloksesta erosivat toisistaan. Kajaani on merkittävä omistaja-asiakkaamme ja haluamme olla joustava kumppani asioiden ratkaisemiseksi parhain päin, kertoo Tieran toiminnanohjauspalveluista vastaava Vesa Heinälä.

Sovinto sisältää avoimiin laskuihin sekä Tieran työpanokseen liittyviä hyvityksiä. Yhteenlaskettu hyvityksen summa Kajaanin kaupungille on 108 622 €. Töitä jatketaan normaalin palvelusopimuksen puitteissa ja nykyisten henkilöiden toimesta. Alkuperäiseen sopimukseen tehdyn muutoksen johdosta (SAP HR -järjestelmästä luopuminen)  kaupungin palvelumaksut pienenivät 85 800 € vuodessa. Myös Kajaanin kaupunki on tyytyväinen lopputulokseen.

– Olemme tyytyväisiä, että pääsimme yhteisymmärrykseen asiasta ja mieltä vaivannut asia on saatu nyt hoidettua. Tästä otamme opiksemme puolin ja toisin, toteaa Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Kajaani hyödyntää Tiera ERP -toiminnanohjauspalveluista talous-, henkilöstö-, palkka- ja materiaalihallinnon sekä taloussuunnittelun osakokonaisuuksia. Toiminnanohjauksen lisäksi Kajaanin kaupunki hyödyntää Tieran sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan palveluita, valtakunnallista palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää, Mobiili Kotihoito -toiminnanohjauspalvelua sekä Tiera Verkkokauppaa ja alueellista tietohallinnon asiantuntijapalvelua.

Lisätietoja:

Vesa Heinälä                                                      Jari Tolonen
Johtaja, Toiminnanohjauspalvelut               Kaupunginjohtaja, Kajaanin kaupunki
vesa.heinala(a)tiera.fi / 040 587 4314          jari.tolonen(a)kajaani.fi / 044 710 0303