15.9.2022

ReunamoEdun asiantuntemus varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun arviointiin ja kehittämiseen Tieran kautta

Tiera kilpailutti asiantuntijapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän kautta asiantuntijatiimin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Kilpailutuksen voitti Reunamo Education Research Oy:n tiimi.

Reunamo Education Research, tuttavallisemmin ReunamoEdu, on vuonna 2018 perustettu monipuolisesti arviointi-, kehittämis- ja koulutuspalveluja tarjoava asiantuntijayritys. ReunamoEdun toiminta perustuu kasvatustieteiden tohtori Jyrki Reunamon Helsingin yliopistossa luomaan Kehittävä Palaute -menetelmään.

Kehittävän Palautteen avulla ReunamoEdu selvittää, mitä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arjessa oikeasti tapahtuu ja mitkä tekijät kannattelevat laadukasta palvelutuotantoa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. Menetelmässä kerätään usealla eri mittarilla tietoa lasten kokemuksista, oppimisympäristöstä ja johtajuudesta. Näiden perusteella muodostetaan data-aineisto, joka analysoidaan ja tutkitaan tieteellisin menetelmin. Jokainen Kehittävän Palautteen tilannut organisaatio saa oman tulosaineiston käyttöönsä. Lisäksi eri tutkimuspaikoista eri aikajaksoilla samalla menetelmällä koostetut data-aineistot yhdistetään summatasolla kansalliseksi referenssiaineistoksi. Kansallista referenssiaineistoa voidaan hyödyntää myös lainsäädännön asettamien reunaehtojen mukaisesti esimerkiksi kuntatasolla vertailussa kansalliseen referenssiaineistoon”, korostaa Jukka Laiho Kuntien Tierasta.

Mitattavuutta ja kannattavuutta hankkeisiin ja kehitystyöhön

Kehittävän Palautteen avulla tuotetaan tuloksia kunnan ja hyvinvointialueen tarpeiden mukaisesti esimerkiksi ylimmälle johdolle, lautakunnille ja valtuustoille sekä toimialojen käyttöön. Konkreettisia hyödyntämiskohteita tuloksille ovat mm. talousarviovalmistelu, hyvinvointikertomukset, henkilöstön täydennyskoulutusten suunnittelu sekä kuntalaisten osallistaminen. Organisaatio voi myös hyödyntää tuloksia esimerkiksi valtionavustusten haussa osoittaakseen hankkeen tarpeellisuuden tutkimusperustaisesti ja käyttää samoja mittareita hankeseurannassa sekä raportoinnissa. Menetelmän käyttöön voidaan kouluttaa myös asiakasorganisaation nimeämät henkilöt.

”Lyhyesti sanottuna tulosten avulla palveluita tuotetaan kannattavasti, tehokkaasti ja mitattavasti sekä tehdään päätöksiä aiempaa paremmin, kestävämmin ja pidemmälle tulevaisuuteen. Reunamo Education Researchin palvelupaketti täydentää Tiera Tietopalvelun väestöennustemallia ja luo mahdollisuuden rakentaa Tietopalvelua edelleen auttamaan myös syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä”, jatkaa Jukka Laiho

Muutos tehdään yhdessä

Tulevaisuuden tavoitteena on kytkeä Kehittävä Palaute -menetelmä pysyväksi osaksi kuntien sekä hyvinvointialueiden johtamismallia ja näin varmistaa pitkällä aikavälillä, että tulevaisuuden nuoret saavat varhaiskasvatuksesta alkaen riittävät sosiaaliset, kognitiiviset ja emotionaaliset valmiudet, jotta voivat aikanaan suorittaa toisen asteen tutkinnon ja työllistyä mielekkäässä työssä.

”Olemme iloisia yhteistyön alkamisesta ja meillä on vahva luottamus siihen, että yhdessä rakennamme aidosti kuntien toiminnan vaikuttavuutta lisääviä palveluita. Yhdessä voimme antaa kunnille ja hyvinvointialueille paremmat valmiudet kunnan oman toiminnan laadunhallintaan, lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin sekä esimerkiksi lapsiystävällinen kunta -toimenpideohjelmien seurantaan”, toteavat Leena Lahtinen ja Jukka Laiho.

Tule kuulemaan lisää ReunamoEdun palveluista webinaariimme lokakuussa. Tiedotamme webinaarista tarkemmin lähiaikoina.

Lisätietoja:

Kuntien Tiera Oy:                                                                        Reunamo Education Research Oy

Jukka Laiho, Hankejohtaja                                                          Leena Lahtinen, toimitusjohtaja

+358 40 760 3999                                                                       +358 50 344 4940

jukka.laiho@tiera.fi                                                                    leena.lahtinen@reunamoedu.fi