5.3.2018

Markkinaoikeuden päätöksen myötä Tieran ICT-laitteiden verkkokauppa kilpailutetaan uudelleen

Tiera on saanut tänään markkinaoikeuden ratkaisun koskien Tiera Verkkokaupan hankintapäätöstä.

Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan helmikuussa 2017 tehty hankintapäätös kumotaan. Tarjouskilpailun toteuttamisen ja sen jälkeisenä aikana tuomioistuimien oikeuskäytäntö on muuttunut oleellisesti aiemmasta. Tapauksia on useita (KHO:2016:182, KHO 3646/2017, MAO 481/17, MAO 467/17, MAO 609/17, MAO 59/18). Kaikissa tapauksissa hankintapäätös on kumottu sillä perusteella, että tarjouskilpailun toteuttanut yhteishankintayksikkö ei ole kuvannut hankintaa käyttäviä hankintayksiköitä ja heidän tarpeitaan tai hankinnan kohdetta tuomioistuinten mielestä riittävällä tarkkuudella. Näin todettiin myös Tiera Verkkokauppaa koskevan päätöksen yhteydessä.

Pyydämme huomioimaan, että markkinaoikeuden päätöksen kohteena olevaa hankintapäätöstä ei ole laitettu täytäntöön, vaan Kuntien Tiera Oy:llä on väliaikainen sopimus Atea Finland Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes hankinta on kilpailutettu uudelleen tai korkeimmasta hallinto-oikeudesta (jäljempänä KHO) on saatu Kuntien Tiera Oy:lle myönteinen päätös. Tiera harkitsee valittamista KHO:een.

Verkkokauppaa käyttävillä nykyisillä asiakkailla on siis edelleen mahdollisuus tehdä Tiera Verkkokaupasta hankintoja kuten tähänkin asti. Tiera valmistautuu kuitenkin verkkokaupan uudelleen kilpailutukseen ja tähän liittyen olemme jokaiseen asiakkaaseemme yhteydessä lähiaikoina. Uudessa kilpailutuksessa Tieran tulee entistä tarkemmin kertoa puitejärjestelyä hyödyntävät hankintayksiköt ja heidän tuoteryhmäkohtaiset tarpeensa.

Asiakkaamme voivat jatkaa Tiera Verkkokauppa -palvelun käyttöä normaalisti. Kilpailutus antaa mahdollisuuden parantaa entisestään hyväksi todettua Tiera Verkkokauppa -konseptia ja lisätä uusia tuoteryhmiä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tiera Verkkokauppa on Suomen laajin yhdistetty ICT-laite-, ohjelmisto- ja palvelusopimus, jossa on oli 250 000 tuotetta asiakkaille valmiiksi kilpailutettuna. Palvelu on jo 160 kuntatoimijan käytössä.