20.6.2016

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon

Kuntien Tiera Oy kilpailutti omistajiensa käyttöön ICT-palveluiden hallintajärjestelmän ja rakensi sen ympärille hallintapalvelun. Palvelunhallinnan tarve perustui kuntien tietohallinto-osastojen palvelu- ja häiriöpyyntöjen kuormittavuuteen sekä tehostamistarpeeseen toiminnan kustannuksissa ja resursoinneissa. Palvelunhallintajärjestelmän toimittajana ja Tieran ratkaisukumppanina toimii Efecte Finland Oy. 

Tieran omistajia ovat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit sekä Kuntaliitto, jotka ohjaavat Tieran toimintaa kehitystarpeidensa pohjalta. Omistajien tietohallinto-osastoilla aiemmin käytössä olleet järjestelmät joko kuormittivat tarpeettomasti, olivat teknisesti vanhentuneita tai puutteellisia, tai niitä ei ollut laisinkaan. Sähköposteilla, puhelimitse ja henkilökohtaisesti toimitetut pyynnöt olivat sekalaisia, eikä niitä saatu kirjattua kehitystyön tueksi tai toiminnan ennakoivaan ohjaamiseen. Näiden kehitystarpeiden perusteella rakennettiin kuntayhteinen palvelunhallintaratkaisu.

Tukipyyntöjen standardisointi ratkaisee suuren osan kehityshaasteista ja parantaa tiedolla johtamista raportoinnin avulla, kun tukipyynnöistä ja -tarpeista tulee mitattavia sekä laitteisiin tai kustannuspaikkoihin kohdistettavia. Standardisointi parantaa myös resurssien kehittämisen optimointia ja tehokkuutta.

Kilpailutuksessa oli mukana myös itsepalveluosio, jossa osa palvelusta tuotetaan selainpohjaisena. Loppukäyttäjät pääsevät luomaan erilaisia palvelupyyntöjä aika- ja päätelaiteriippumattomasti suoraan netissä. Tavanomaisia palveluita itsehallinnan piirissä ovat salasanan automaattinen palauttaminen, monivaiheisten rutiinien hallintatehtävät, kuten esimiesten hyväksyntää vaativat pyynnöt tai tietoteknisten palvelupyyntöjen kirjaaminen. Tiera otti kilpailutetun palvelunhallintajärjestelmän käyttöön omassa toiminnassaan ja suosittelee ratkaisun käyttöönottoa omistajilleen.

– Keskitimme IT-palvelunhallintamme hyödyntäen itse tätä ratkaisua. Tiera hoiti kilpailutuksen omistajiensa puolesta. Tämän kokonaisuuden avulla pääsemme tarjoamaan omistajillemme suunnattua ja tuotteistettua IT-palvelunhallinnan ratkaisua. Kun suunnittelu- ja kehitystyö on kertaalleen ratkottu, pääsevät seuraavat omistajat nopeasti suoraan käyttöönottovaiheeseen. Suosittelen toimintamallia, sillä tämä aidosti helpottaa tietohallinnon kehitystyötä ja arjen työn hallintaa merkittävästi, kertoo Tieran käyttäjäpalveluista vastaava liiketoimintapäällikkö Jyri Lehtonen.

Tiera Palvelunhallintaratkaisu ei edellytä erillisiä laitteita, asennuksia, päivityksiä, ylläpitoa tai investointeja, vaan on nopeasti ja helposti käyttöönotettava toimintaa tehostava palveluratkaisu, jonka kehitystyötä Tiera jatkaa yhdessä omistajiensa kanssa.

Lisätietoja:

Jyri Lehtonen
liiketoimintapäällikkö, Tiera Käyttäjäpalvelut
jyri.lehtonen@tiera.fi, 044 907 2464

Katso myös: Tiera Käyttäjäpalvelut