10.2.2021

Janakkalan kunta ulkoistaa ICT-palvelut Tieralle Kanta-Hämeessä

Janakkalan kunta on päättänyt hyödyntää laajemmin omistamaansa inhouse-yhtiö Kuntien Tiera Oy:tä ICT-palveluidensa järjestämisessä. Tiera vastaa jatkossa Janakkalan kunnan ICT-palveluista kokonaispalveluna, vähintään seuraavan viiden vuoden ajan. Samalla Tiera toivottaa tervetulleeksi Janakkalan kunnan ICT-henkilöstöä osaksi Tieraa 1.4.2021 alkaen.

ICT-palveluilla ja tietohallinnolla on kasvava merkitys kuntaorganisaatioissa, kun tieto, työskentelytavat ja palvelut sähköistyvät. Janakkalassa tietohallinnon tehtävänä on toimia eri toimialojen yhteistyökumppanina niin toiminnan kuin asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä sekä uusien ratkaisujen kartoittamisessa ja suunnittelussa. Tietohallinto-organisaatiolla on myös keskeinen rooli huolehtia toimintaympäristön toimivuudesta ja laadusta niin tietojärjestelmien, laitteiden kuin tukipalvelujen osalta.

– Uudistetulla palvelumallilla Tieran kanssa saamme paremmat lähtökohdat kuntamme ICT-palvelujen kehittämiseen. Lisäksi ICT-ympäristön hallinnan kannalta henkilö- ja osaamisriskien tasot pienenevät merkittävästi, kun käytettävissä on inhouse-yhtiömme laajemmat resurssit. Omat ICT-henkilömme voivat jatkossa keskittyä perus-ICT:n sijaan paremmin Janakkalan strategian kannalta merkittäviin asioihin, eli toimialojen tukemiseen, sanoo Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala.

Tiera vastaa jatkossa kunnan käyttäjä- ja käyttöpalveluista. Osa Janakkalan ICT-henkilöstöstä siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä Tieralle, jatkaen kuitenkin edelleen työskentelyä kunnan ICT-palvelujen parissa.

– Arvostamme sitä, että meille tutut asiantuntijat voivat jatkaa työtä osana meidän organisaatiota, mutta sen lisäksi meillä on käytettävissä Tieran koko asiantuntijaverkosto, Siltala jatkaa.

Tieran Ulkoistuspalvelut mahdollistavat kuntakentän parhaimpien ICT-käytäntöjen hyödyntämisen

Kuntien Tiera Oy on yli 340 kuntatoimijan omistama valtakunnallinen ICT-yhtiö, joka toimii strategisesti aina myös paikallisesti lähellä ulkoistusasiakkaitaan. Tieralla on kehittynyt hankemalli kuntien ICT-palvelutuotannon ulkoistamiselle sekä lukuisia ulkoistuspalveluita tukevia ja lisäarvoa tuottavia palveluita omistaja-asiakkaille valmiiksi kilpailutettuina ja tuotteistettuina.

Ulkoistuspalvelut voivat sisältää asiakkaan tarpeen mukaan joko koko ICT:n hoitamisen tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi perustietotekniikan. Ulkoistuspalvelut varmistavat sen, että kunnalla on mahdollisuus edistää digitalisaatiota ja luoda lisäarvoa kunnan työntekijöille ja kuntalaisille.

– Janakkalan kunta on tehnyt merkittävän päätöksen investoida toimialojen digitalisaatioon. Tieralla on jatkossa laaja vastuu perustietotekniikasta ja kunta kasvattaa omaa rooliaan toimialojen digitalisaation edistämisessä. Janakkalan viimeisin luottamuksen osoitus yhteiseen ICT-palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen nostaa Tieran selkeästi suurimmaksi ja luotetuimmaksi ICT-toimijaksi Kanta-Hämeen maakunnassa, kertoo Tieran liiketoimintajohtaja Jyri Lehtonen.

Lisätietoja:

Reijo Siltala
Kunnanjohtaja, Janakkalan kunta
03 680 1211 / reijo.siltala(@)janakkala.fi

Timo Heiniö
Myyntipäällikkö, Kuntien Tiera Oy
040 415 4789 / timo.heinio(@)tiera.fi

Jyri Lehtonen
Liiketoimintajohtaja, Kuntien Tiera Oy
044 907 2464 / jyri.lehtonen(@)tiera.fi