Tiera

LUPAPISTE

Sähköinen asiointipalvelu

Lupapiste on sähköinen asiointipalvelu rakennetun ympäristön sähköiseen lupa-asiointiin hankkeen kaikille osapuolille: kuntatoimijoille (viranomaisille) sekä kuntalaisille ja yrityksille.

Palvelun käyttö nopeuttaa ja tehostaa lupa-asiointia sekä parantaa kuntatoimijalle (viranomaiselle) tulevien hakemusten ja suunnitelmien laatua. Palvelu helpottaa tiedonkulkua, säästää aikaa ja rahaa niin kuntalaisilta kuin kunnalta.

Lupapiste-palvelun kautta voi hakea lupia jo yli 60 %:ssa Suomen kunnista. Palveluun on rekisteröitynyt yli 100 000 käyttäjää. Tiera on kilpailuttanut Lupapiste-palvelun omistajiensa käyttöön ja palveluntarjoajana toimii Evolta Oy.

Kuntatoimijalle

Lupapiste-verkkopalvelu kattaa kuntatoimijoiden rakennusvalvonnan, kunnallistekniikan sekä ympäristötoimen lupa-asioinnin yhden luukun periaatteella. Rakennusvalvonnoille on tarjolla myös sähköinen tiedonhallintakokonaisuus, mikä mahdollistaa asiakirjojen pysyväisarkistoinnin ja tiedonhaun verkossa.

  • Rakennuslupien ja ilmoitusten käsittely sekä asiakaspalvelu verkossa – aina ennakkokyselystä asiakirjojen pysyväisarkistointiin asti
  • Yleisten alueiden lupakäsittely sekä asiakasneuvonta
  • Ympäristötoimen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ja asiakaspalvelu. Mahdollisuus myös julkaista tarvittavat ilmoitukset ja päätökset
  • Rakennusvalvonnoille suunnattu tiedonhallintaratkaisu, jonka avulla asiakirjakäsittely ja -säilytys voidaan sähköistää arkistolaitoksen edellyttämällä tavalla, eikä paperisia välivaiheita enää tarvita

Kuntalaiselle

Lupapisteen kautta kuntalaiset voivat hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin verkossa.

Palvelun avulla kuntalaiset voivat selvittää rakennushankkeen luvantarpeen sekä edistää lupa-asiointia jopa hankkeen päättymisen saakka. Eri osapuolet pystyvät hankenäkymän kautta reaaliajassa seuraamaan asioinnin etenemistä palvelussa sekä täydentämään tarvittavia tietoja.

Palvelu säästää aikaa ja vaivaa, kun asiointi hoituu ilman turhia virastokäyntejä ja paperien pyörittämistä – ja luvanhakua voi edistää milloin tahansa ajasta ja paikasta riippumatta.

Lupapisteen käyttö on kuntalaisille maksutonta, mutta kunta perii mahdollisen maksun lupahakemuksen käsittelystä oman hinnoittelunsa mukaisesti.

Lupapiste on Avainlippu-tuote.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä.

Kai Pousi

Liiketoimintajohtaja, Smart City -ratkaisut

Kiinnostuitko, mutta olet juuri nyt kiireinen?

Lataa opas