Edison ja Edustore pohjana opetuksen digitalisoinnille

Lahden kouluissa jokaisella opettajalla ja oppilaalla on käytössään Edisonin sähköinen oppimisalusta, jonka kautta käyttäjällä on kertakirjautumisella pääsy Edustoresta hankittuihin sähköisiin oppimateriaaleihin.

Tieran kehittämä sähköinen Edison-oppimisalusta on ollut Lahden kouluissa käytössä vuoden 2017 alusta lähtien. Edustoren kehityksessä Lahti on ollut mukana hankkeen ensimetreiltä alkaen. Hanke sai alkunsa halusta tukea kuntien keskinäistä yhteistyötä ja edistää oppimateriaalien sisällöntuottajien välistä kilpailua.

– Edustore tarjoaa kouluille ja opettajille entistä paremman mahdollisuuden vertailla ja valita erilaisten sisältöjen ja oppimateriaalien väliltä. Oppimateriaalien toimittajille palvelu merkitsee entistä matalampaa kynnystä tulla markkinoille ja tuoda uusia ideoita ja innovaatioita käyttäjien tietoisuuteen. Juuri tällaisen kulttuurin syntymistä haluamme tukea, kuvailee Lahden lasten ja nuorten kasvun vastuualuejohtaja Lassi Kilponen.

Varhaiskasvatus elää modernisointivaihetta

Varhaiskasvatus, peruskoulu ja lukio-opetus elävät modernisointivaihetta, jossa digitalisaatiolla on keskeinen rooli. Edustore tarjoaa kattavan pohjan kouluissa tarvittaville sähköisille työvälineille ja oppimateriaaleille. Sen kautta opettajat voivat myös jakaa itse laatimiaan materiaaleja muiden käyttäjien kanssa, myös valtakunnallisesti.

– Digitalisaatio on suomalaisen koulutusjärjestelmän kehityksen päätrendejä. Vihdoinkin meillä on teknisesti edistyksellinen portaali, josta päästään käsiksi kaikkeen, mitä koulussa tarvitaan, Kilponen iloitsee.

Kilponen toivoo, että yhä useampi kunta, koulu ja opettaja rohkaistuisi siirtymään perinteisestä kirjasidonnaisuudesta Edustoren hyödyntämiseen. Mitä enemmän palvelussa on asiakkaita ja tapahtumia, sitä tärkeämmäksi se muuttuu oppimateriaalien toimittajille. Tämä edistää monipuolista tarjontaa, joka palvelee lapsia ja nuoria.

Uusia mahdollisuuksia opetuksen toteuttamistapoihin

Edisonin työpöytäratkaisu on nykyaikainen ja mahdollistaa niin koulu-, luokka-, kuin oppilaskohtaisen räätälöimisen. Se kokoaa yhteen näkymään esimerkiksi eri sisällöntuottajien oppimismateriaalit, yhteistyöväylät, Moodlen ja Wilman. Koulut voivat liittää työpöytään juuri niitä sovelluksia ja sisältöjä, joita ne haluavat käyttää. Lahdessa ensivaikutelma Edisonista on ollut hyvä.

Suomessa ei ole hallituksen tai muun virallisen toimijan kansallisesti organisoimaa koulutuksen järjestäjälle suunnattua tarjotinta tai alustaa. Tiera on vastannut tähän haasteeseen luomalla Edisonin ja Edustoren, ja tuomalla opetuksen toteuttamistapoihin entistä laajempia valinnanmahdollisuuksia. Tällä tavalla ratkaisut edistävät opetuksen kehittämisen kansallisia tavoitteita.