Digitaaliset ratkaisut tukevat tulevaisuuden oppimista ja opettamista

Järvenpää ja Nurmijärvi ovat osa KUUMA-kuntia, jotka ovat olleet mukana sähköisen Edison-oppimisympäristön kehittämisessä. Nyt Edison on käytössä niiden kaikissa kouluissa ja kaikilla luokka-asteilla. Ratkaisu helpottaa opettajan arkea, ja oppilaan näkökulmasta idea on innostava ja innovoiva.

-Edison-hankkeen keskeinen tavoite oli oppimateriaalien ja opetuksen muotojen kokoaminen digitaaliseen muotoon. Toinen johtoajatus oli kertakirjautuminen, eli se, että kaikki materiaalit ja ohjelmat olisivat käytettävissä vaivattomasti yhdellä sisäänkirjautumisella, kiteyttää Järvenpään kasvatuksen ja opetuksen palvelualuejohtaja Marju Taurula.

Edison tukee uuden opetussuunnitelman toteuttamista, jossa painottuvat entistä enemmän virtuaaliset opetusmuodot, monimuotoiset työtavat ja oppilaan mahdollisuudet osallistua omien oppimisympäristöjensä kehittämiseen ja valitsemiseen.

Sähköinen oppimisalusta tukee opetuksen eriyttämistä

Sähköinen oppimisalusta ja työpöytä, johon materiaaleja voidaan koota joustavasti ja tarpeiden mukaan, tukee opetuksen eriyttämistä huomattavasti kirjasidonnaista opetusta joustavammin. Ratkaisu helpottaa opettajan arkea, ja oppilaan näkökulmasta idea on innostava ja innovoiva.

Pääkaupunkiseutua ympäröivällä KUUMA-seudulla oli jo entuudestaan toimiva yhteistyöverkosto, jonka jäsenillä oli halua ja intoa kehittää koulujensa tieto- ja viestintätekniikkaa, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Esimerkiksi Nurmijärvellä ei ollut käytössä muita sähköisiä oppimisympäristöjä kuin lukioasteen Moodle, joten ehyelle ja erilaiset toiminnot ja sovellukset kokoavalle alustalle oli tilausta. Edisonin monikäyttöisyys palvelee niin oppilaan omaa työtä kuin koulun hallintoakin.

– Edisoniin on linkitetty pilvipalveluja, joten oppilas voi tallentaa omaan koulutyöhönsä liittyviä materiaaleja pilveen, mistä ne ovat helposti saatavilla. Työpöytä palvelee myös koulun koko henkilökuntaa. Rehtori voi viestiä sen kautta henkilökunnalle, ja esimerkiksi kokousmateriaalitkin löytyvät meillä Edisonista, kertoo Nurmijärven sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen.

Edustore täydentää Edisonin mahdollisuuksia

Sähköisten oppimateriaalien hankintakanava Edustore täydentää Edisonin mahdollisuuksia. Eri kustantajien tarjoamat sisällöt ja sovellukset ovat vertailtavissa vaivattomasti yhdellä kirjautumisella. Tarjonta on valmiiksi kilpailutettu, mikä säästää aikaa ja helpottaa koulujen arkea. Edustoresta hankitaan materiaaleja sekä Järvenpään että Nurmijärven kouluihin.

-Uuden opetussuunnitelman ydin on oppijalähtöisyys, jota Edison ja Edustore voivat edesauttaa. Ratkaisut edustavat uudenlaista joustavaa opetusta tukevia digitaalisia oppimisympäristöjä parhaimmillaan, Taurula summaa.

Edison ja Edustore mahdollistavat entistä paremmin yksilölliset ja monimuotoiset opintopolut ja auttavat opettajaa eriyttämään opetusta niin erityistä tukea tarvitsevien kuin erityisen nopeasti edistyvien oppilaiden tarpeisiin.