marraskuu 2022

Tiera Vire – Loimaan painonhallintaryhmä matkalla Korvatunturille

Tiera Vire on Tieran omistaja-asiakaskuntien digitaalinen hyvinvointipalvelu, joka pohjautuu HeiaHeian palvelualustaan. Tiera Vire yhdistää kampanjat, hyvinvointisisällöt ja -ohjelmat sekä vertaistuen vaikuttavaksi ja innostavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on parantaa hyvinvointia, terveyttä ja elämänlaatua esimerkiksi tukemalla osallistujien omaehtoista liikuntaa, innostamalla fiksuihin ravitsemustekoihin ja tarjoamalla vertaistukea. 

Loimaan kunnassa otettiin Tiera Vire -hyvinvointipalvelu käyttöön 16 henkilön painonhallintaryhmän tueksi lokakuussa 2022. Hyvin alkaneen hyvinvointikampanjan aluksi ryhmään ilmoittautumisen yhteydessä osallistujilta kysyttiin heidän liikuntatottumuksistaan, mahdollisista liikuntaan vaikuttavista tekijöistä sekä liikuntalajitoiveista, joihin henkilöt haluaisivat tutustua syksyn aikana. Jokaisella oli myös mahdollisuus saada yksilöllinen kuntosaliohjelma niin halutessaan. Kampanjan alussa jokaisella oli mahdollisuus käydä Inbody-mittauksessa sekä laboratoriokokeissa. Lisäksi ravintovalmentaja kävi puhumassa ryhmäläisille. 

Ryhmälle perustettiin suljettu yhteisö, jossa ryhmäläiset voivat kirjata liikunta- ja ravitsemussuoritteita sekä tsempata ryhmäläisten suorituksia ja viestitellä keskenään. Ryhmän koollekutsujina ja vetäjinä toimivat yhdessä Loimaan kunnan liikunnanohjaaja Tarja Mäki ja liikuntasihteeri Tarja Lähdemäki.  

Loimaan hyvinvointikampanjan tavoitteet 

Hyvinvointikampanjan tavoitteena Loimaalla on tukea ryhmäläisten omaehtoista liikkumista, innostaa fiksuihin ravitsemustekoihin sekä tarjota kanava vertaistuelle ja muiden tsemppaamiselle. Kampanjan sisältö muodostui kolmesta ydintoiminnallisuudesta:  

LIIKUNTAKAMPANJA: Yhdessä Loimaan ympäri – kevein askelin kohti yhteistä tavoitetta  

Tavoitteena oli tukea ryhmäläisten omaehtoista liikkumista. Liikuntahaasteeseen pystyi osallistumaan 600 lajilla ja liikuntamuodolla, jotka kerryttävät automaattisesti yhteistä kilometrisaldoa. Ryhmälle luotiin yhteinen tavoite liikkua Loimaan ympäri eli 177 kilometriä. Koska tavoite saavutettiin ennätysnopeasti, kokoonnuimme yhdessä Loimaan, Tieran ja Tiera Viren alustatoimittajan HeiaHeian kanssa miettimään seuraavaa tavoitetta. Uudeksi tavoitteeksi asetettiin matka kohti Korvatunturia. Tavoitteena on kerätä 1094 liikuttua kilometriä ja taivaltaa Loimaalta Korvatunturille jouluun mennessä.   

RAVITSEMUSTAVOITE: Kerää itsellesi 10 terveellistä välipalaa 

Tavoitteena tukea ryhmäläisten terveellistä ravitsemusta osana painonhallintaa keräämällä 10 terveellistä välipalaa.  

YHTEISÖLLISYYS   

Painonhallintaryhmäläisillä on mahdollisuus kaverustua Tiera Vire-sovelluksessa ryhmäläisten kesken ja tsempata sekä kannustaa jaettuja suorituksia sovelluksen etusivulla.  

Marraskuun alkuun mennessä osallistuminen kampanjaan sekä tavoitteiden etenemisen seuranta on kunnassa koettu helpoksi, ja ryhmäläisillä on hyvä vauhti päällä. Upeaa heittäytymistä siis koko porukalta!  

Kun kampanja saadaan maaliin, jokaisella osallistujalla on vielä mahdollisuus käydä uudestaan Inbody-mittauksessa sekä laboratoriokokeissa todentamassa kampanjan vaikutukset. Lisäksi ryhmälle toteutetaan palautekysely, ja käydään henkilökohtaisesti ryhmälaisten kanssa keskustelua tulevaisuuden liikuntasuunnitelmista. Heidän kanssaan pohditaan yksilöllisesti, miten itselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet.  

Hyvää matkaa Korvatunturille Loimaa!  

Haluatko kuulla tutustua Tiera Vire -palveluun? Lue täältä lisää >>

Kirsi Wetterstrand

Palvelupäällikkö, Hyvinvointipalvelut, opetus ja kasvatus