maaliskuu 2021

Tiera Edison – pedagogiikkaa tukemassa MPASSid:tä hyödyntäen

Tiera Edison on sähköinen työpöytäsovellus opetussektorille. Se sisältää ”laattoja”, joiden avulla käyttäjä (esim. opettaja tai oppilas) pääsee siirtymään vaivattomasti, nopeasti ja turvallisesti suoraan muihin sovelluksiin:

  • Kertakirjautuminen sovellukseen (SSO)
  • Roolitus ja oikeudet kunnan AD:sta tai oppilasrekisteristä

Edison-palvelu mahdollistaa opettajalle mm. Edustore-hankintakanavan kautta hankittujen digitaalisten materiaalien jakamisen oppilaille joko oppilaskohtaisesti tai opetusryhmittäin. Opettaja voi jakaa opetuksessa tarvittavan linkin mihin tahansa sovellukseen ja ottaa jaon pois sen jälkeen, kun materiaalin tarve on loppunut ja näin pitää oppilaittensa työpöydän siistinä.

Työpöytiä on mahdollista jakaa. Tämä auttaa niin opettajaa kuin oppilasta ryhmittelemään tarvitsemansa linkit loogisesti eri työpöydille sekä jakamaan ja hallinnoimaan jakamiensa työpöytien sisältöjä haluamilleen käyttäjille tai käyttäjäryhmille.

Työpöytien sisältöä on mahdollista hyödyntää myös esim. kahden tai useamman opettajan yhteisopetuksessa tai koulun kehitysprojektien kokoavana työpöytänäkymänä. Sovelluksessa laattojen/korttien ulkoasua voi muokata niin, että käyttäjä pystyy lisäämään luomaansa korttiin haluamansa kuvan, jonka tarkoitus voi olla esimerkiksi auttaa linkin jakamisessa vielä lukutaidottomille alakoulun oppijoille.

Opettajan aikaa vapautuu linkkien etsimisestä, kokeilemisesta, jakamisesta ja kirjautumisen onnistumisen seuraamisesta opetustyölle. Oppijalle digitaalisten resurssien käyttö tulee tutuksi ja sujuu myös kotona.

Edison uudistui

Tieran Edison-palvelu uudistui tammikuussa 2021. Uudistuksessa tehtiin muutoksia sekä Edison-käyttöliittymässä että konepellin alle teknologiaan. Uudistuksen myötä palvelun konesali vaihtui tuoreelle palvelinalustalle. Käyttäjädatan synkronointi saatiin reaaliaikaiseksi, ja toimintavarmuus sekä tietoturva paranivat uudistuksessa.

Edison-palvelun uudistuksen yhteydessä kaikkien palveluun kuuluvien kuntien kanssa toteutettiin sekä käyttäjän autentikointi että käyttäjätiedon synkronoinnit uudestaan. Nyt kaikkiin digitaalisiin palveluihin saadaan vietyä ajantasainen tieto käyttäjästä riippumatta sekä riippumatta siitä, mikä taustajärjestelmä toimii pääjärjestelmänä käyttäjätiedoille. Kuntien käyttäjätiedot haetaan tyypillisimmin AzureAD- ja ADFS-integraatioiden kautta, mutta osalla Edison-käyttäjäkunnista käyttäjätiedot tuodaan MPASS- ja OpinSys-integraatiolla. Edison toimii siis useilla eri tavoilla kunnan nykytilan ja tarpeen mukaisesti.

  • MPASS-integraatio mahdollistaa Edison-palvelun käyttämisen MPASS-tunnuksilla, jolloin kaikki MPASS-integraatioon liitetyt sovellukset toimivat automaattisesti. Edison-käyttöönotto vaatii kunnalta vain työpöytänäkymän luomisen ja sen ulkoasun muokkaamisen.
  • Integraatioissa hyödynnetään Open ID Connect -protokollaa (OIDC). Se on uudempi ja modernimpi protokolla SAML:iin verrattuna. OICD -pohjaisten SSO-integraatioiden tekeminen on nopeaa ja helppoa.
  • Edison-palvelusta pääsee ilman erillistä kirjautumista mm. Wilmaan, Edustoreen, O365-palveluihin ja Googlen palveluihin. Lisäksi opettaja voi siirtyä käyttämään hallinnon verkon sovelluksia.
  • Kuntakohtaisia integraatioita on toteutettu ja toteutetaan tarpeen mukaan.

Työkaluja Edison-pääkäyttäjälle virheettömän palvelun mahdollistamiseksi

Edison-työpöydältä siirrytään useisiin erityyppisiin digitaalisiin palveluihin, ja jotta oppilaat pääsevät niihin ilman ylimääräisiä mutkia, täytyy käyttäjädatan hallinnan kunnan opetuksen järjestelmästä digitaaliseen palveluun saakka säilyä ehyenä. Edison-palveluun on toteutettu tätä varten työkaluja, joilla käyttäjädataan liittyvät virheet saadaan tunnistettua mahdollisimman nopeasti, jotta ne eivät aiheuttaisi häiriötä opetus- ja oppimistilanteissa.

Pääkäyttäjät voivat tarkastaa synkronointiajojen tuottaman virhelistan tai hakea tarkempia tietoja käyttäjien datasta Edisonin erillisestä käyttöliittymästä. Työpöydän kirjautumisen yhteyteen on toteutettu virheilmoitussivu, josta käyttäjä näkee virheellisen tai puuttuvan tietotyypin ja pystyy nopeuttaamaan virheen korjaamista kunnan järjestelmissä.

Edison-uudistuksen myötä palvelussa otettiin etunojaa tulevaisuuden digitalisaatiokehitystä ajatellen vaihtamalla Edison palvelun IDM-komponentti Tieran integraatioalustakokonaisuuteen kuuluvalla KuntaID-komponentilla.

Tieran integraatioalusta ja KuntaID-komponentti ovat keskeinen osa käyttäjädata- ja mikropalveluhallintaa marraskuussa 2020 julkistetussa koulutuksen DigiOne -hankkeen palvelukokonaisuudessa. KuntaID:tä hyödynnetään myös muissa Tieran kautta hankittavissa palveluissa, kuten varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmässä. Kun kunta on integroitunut KuntaID-komponenttiin kerran, on käytön laajentaminen uusien sovellusten tarpeisiin helppoa muillekin toimialoille kasvatuksen ja opetuksen lisäksi.

Mikko Rieppo
ratkaisupäällikkö, Kuntien Tiera
mikko.rieppo(a)tiera.fi

Tutustu:
Seitsemän kunnan ja Kuntien Tieran DigiOne -hankkeessa rakennetaan uutta koulutuksen ekosysteemiä ja digitaalista palvelualustaa.

Taina Uusi-Illikainen

Liiketoimintapäällikkö, omat ratkaisut – opetus ja kasvatus