joulukuu 2017

Miten kunnat selviävät tietohallinnon ”ruuhkavuosista”?

Kuntien tietohallintoon ja tietoteknisiin palveluihin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät vuosi vuodelta. Uusia ja aiempaa tiukempia vaatimuksia tulee mm. lainsäädännöstä, kuntalaisten yhä monipuolistuvista tarpeista, tietotekniikan kehityksessä mukana pysymisestä ja yleisestä toimintaympäristön monimutkaistumisesta. Tiera kehittää aktiivisesti palveluja ja toimintamalleja auttaakseen omistaja-asiakkaitaan tarvittavan tietohallinnollisen toimintakyvyn varmistamisessa.

Kuntien odotetaan olevan jatkuvasti tietoisia ICT-alan trendeistä, kansallisista ja kansainvälisistäkin kehityshankkeista ja kyberturvallisuuden uhkakuvista. Kuntien koosta riippumatta tulisi kyetä arvioimaan ja hallitsemaan näiden vaikutuksia omaan toimintaan ja kuntalaisille tarjottaviin palveluihin. Ajankohtaisia erityishaasteita asettaa lisäksi sote- ja maakuntauudistus, johon liittyy myös mittavia tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien muutostarpeita.

Tiera kehittää aktiivisesti palveluja ja toimintamalleja tukeakseen tietohallinnollisissa asioissa myös sellaisia kuntia, joilla on vaikeuksia panostaa itse riittävästi edellä mainittujen vaatimusten hallintaan. Toiminnan ja kehittämisen ytimenä on tiivis yhteistyö Tieran omistajakuntien kanssa. Yhä useampien kohdalla se tarkoittaa myös tietohallinnon johtamis- ja suunnittelutyön järjestämistä Tieran palveluna. Esimerkiksi Taivalkoski, Länsi-Uusimaa ja Kuusamo hyödyntävät tietohallinnon johtamisen palvelua oman toimintansa tukena

Lue miten ossa-aikainen tietohallintojohtaja auttaa Karkkilan ja Karviaisen perusturvakuntayhtymän tarvittavien tietohallintoresurssien varmistamisessa >>

Kuntien tietohallinto on Tieran ydinosaamista

Tieran tavoitteena on tukea omistajiaan tietohallinnon haasteissa niin ruuhkavuosina kuin rauhallisempinakin aikoina – jos sellaisia joskus sattuisi koittamaan. Tuki tarkoittaa kunnille sopivien toimintatapojen kehittämistä siinä missä suoraviivaista tietohallinnon johtamis-  ja asiantuntijapalvelujen tuottamistakin. Punaisena lankana on myös eri tahoilla kunnissa jo tehdyn työn jatkojalostaminen ja hyvien käytäntöjen soveltaminen mahdollisimman laajalti koko maassa.

Tieran asiantuntijoilla on vahva kokemus kuntakentästä ja sen tietohallinnosta, jatkuva vuorovaikutus kuntien johdon ja tietohallintoasiantuntijoiden kanssa sekä taustatukena monipuoliset ammatilliset verkostot.

– Haluamme tukea kuntia myös maakunta- ja sote-muutosten jälkeen tilanteessa, johon kiristyvä osaaja- ja resurssikilpailu tuo oman lisämausteensa, lupaa Tieran Sote-  ja kuntaratkaisut  yksikön johtaja Kari Hyvönen.

– Siksi panostamme edelleen palvelumme kehittämiseen ja kutsumme kunnat mukaan yhteistyöhön oman tietohallinnollisenkin toimintakykynsä turvaamiseksi.

 

Haluatko kuulla lisää miten Tieran tietohallinnon asiantuntijat voivat toimia organisaatiosi tukena?
Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.