huhtikuu 2024

Miten ennakointi, strategia ja digitalisaatio yhdistetään kuntajohtamista helpottavaksi kokonaisuudeksi?

Miten kaupungeissa ja kunnissa ennakointi, strategia ja digitalisaatio yhdistetään toimivaksi johtamista ja palvelujen kehittämistä helpottavaksi kokonaisuudeksi? Tähän kysymykseen löytyy vastaus Tieran ja Capfulin yhteisessä Toimintaympäristö on murroksessa -tapahtumassa Porissa torstaina 27.6.

“Kun toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti, tulevaisuuden ennakointi on olennainen osa kaupunkien ja kuntien johtamisen työkalupakkia. Ennakoinnin pitäisi kuitenkin aina johtaa strategian kautta toimenpiteiksi, jotta se olisi hyödyllistä”, kertoo tapahtumassa puhuva vanhempi konsultti Paul Hermansson Capfulilta.

Capful on skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut asiantuntijayritys, jolla on 25 vuoden kokemus kunta-alan skenaarioista ja strategioista. Tapahtuma syventää osallistujien ymmärrystä siitä, millaiset tulevaisuuden toimintaympäristön muutosvoimat vaikuttavat erityisesti kuntakenttään.

“Strategiatyössä lähdetään liikkeelle isoista muutosvoimista ja trendeistä, jotka vaikuttavat kaupunkien ja kuntien toimintaympäristöön ja strategisiin vaihtoehtoihin. Kuntastrategia johdetaan toiminnaksi ja digitalisaation keinoin parannetaan asukkaiden palveluja ja tehostetaan kaupungin toimintaa”, Hermansson kertoo.

Digitalisaatio osaksi kuntastrategiaa

Koska digitalisaatio on osa kaupunkien ja kuntien kaikkien toimialojen kehittämistä, erillinen digistrategia ei enää riitä. Capfulin ja Tieran yhteisenä tavoitteena onkin auttaa kaupunkeja ja kuntia tuomaan digitalisaatio strategisemmalle ja kokonaisvaltaisemmalle tasolle.

“Kun digitalisaatio on integroitu osa strategiaa, eikä erillinen strategia, digitaalisten palvelujen kehittämistä ja toimenpiteitä voidaan johtaa tehokkaammin ja tuloksellisemmin”, sanoo Capfulin vanhempi neuvonantaja Katja Kolehmainen.

Digitalisaation strateginen johtaminen tuo merkittäviä hyötyjä kaupunkien ja kuntien johtamiseen.

“Hyvin johdetun digitiekartan avulla digitalisaatiolla voidaan parantaa kuntalaisten palvelujen laatua ja tehostaa sisäisiä prosesseja. Datan hallintaa kehittämällä voidaan toiminnan läpinäkyvyyttä parantaa sekä kehittää tiedolla johtamista. Digipalveluista saadaan jo nyt paljon dataa, jota voidaan hyödyntää kaupunkien ja kuntien strategisessa suunnittelussa ja digitalisaation edistämisessä”, kertoo johdon asiantuntija Jaana Siitari Tierasta.

Yksi merkittävä virstanpylväs kuntien digitiekartoilla on 12. syyskuuta 2025 voimaan tuleva datasäädös (EU data act), joka lisää datan saatavuutta ja turvallista hyödyntämistä innovatiivisten esimerkiksi tekoälypohjaisten palvelujen kehittämisessä.

Hyvä ennakointi ja tulevaisuuskuvat luovat perustaa palvelujen kehittämiselle ja kuntajohtamiselle

Kaupunkien ja kuntien strategioiden tarkastelu on lähestyvien kuntavaalien vuoksi ajankohtaista. Nyt on hyvä aika täydentää näkemyksiä ja osaamista niin toimintaympäristön muutosten ennakoinnista, strategiatyöstä kuin digitalisaatiosta ja sen edistämisestä.

“Tulevaisuuden ennakointi on arvokas asia päätöksenteossa oikeastaan koko ajan. Kun kaupungeissa ja kunnissa tehdään mitä tahansa strategisia valintoja, pitää olla yhteisesti muodostettu näkemys toimintaympäristön muutoksista ja siitä, millaiseen tulevaisuuteen ollaan menossa”, Katja Kolehmainen pohtii.

”Jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti tehtävä tulevaisuuden ennakointi ja vaihtoehtoiset toimintaympäristön tulevaisuuskuvat luovat myös tärkeää tietopohjaa digitalisaation strategiselle suunnittelulle. Kun tietopohjaan yhdistetään dataa digitaalisten palvelujen käytöstä, palvelutarve-ennusteista sekä käyttäjäkokemuksesta, pystytään digitaalisia palveluita kehittämään yhä proaktiivisemmin”, johtava konsultti Juha Aaltonen Tierasta täydentää.

Kiinnostuitko aiheesta! Tervetuloa Tieran ja Capfulin yhteiseen tapahtumaan 27.6. kuulemaan, miten toimintaympäristön muutosten ennakointi, strategiatyö ja digitalisaatio nivotaan yhteen kuntien ja kaupunkien johtamista ja palveluiden kehittämistä helpottavaksi kokonaisuudeksi. Tapahtuma tukee erityisen hyvin kaupungeissa ja kunnissa käytävää keskustelua, jossa strategiatason pohdinta linkittyy digitalisaation pohdintaan.