09.09.2021 klo 10.00

TieraCafé: Yhteisen hyvän alusta

TieraCafé -webinaarin torstaina 9.9. klo 10-11 on peruttu.

Yhteisen hyvän alusta antaa kuntatoimijoille lisätietoa kolmannen sektorin palveluista.

Alustapalvelu Sociala ja Kuntien Tiera toteuttivat yhdessä kuntatoimijoiden ja järjestöjen yhteistyötä sujuvoittavan Yhteisen hyvän alustan. Alustan tavoitteena on helpottaa osapuolten asiakaslähtöistä yhteistyötä. Toteutus tehtiin Tieran palvelualustan avulla.

Sociala tarjoaa alustan avulla tietoa digitaalisesti kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille unohtamatta kuntalaisia.

Lue lisää Tieran Alustapalveluista täältä >>

Sote- ja työllisyyspalveluiden asiakaslähtöisiä palvelupolkuja ja palvelukokonaisuuksia on tarkoituksenmukaista vahvistaa järjestöjen osaamisella. Järjestöt tavoittavat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, pienet erityisryhmät sekä tuntevat palvelujärjestelmän puutteet ja aukot. Järjestöt ovat ihmisten arjessa mukana jo silloin, kun avun tarve on vasta muotoutumassa. Yhteisen hyvän alusta kokoaa järjestöjen osaamisen ja palvelut yhteen paikkaan.

Järjestöjen ja sote-toimijoiden yhdessä konseptoima Yhteisen hyvän alusta yhdistää palveluiden järjestäjät ja palveluita tarjoavat järjestöt. Näin se mahdollistaa järjestöjen tarjoamien palveluiden löytymisen ja kilpailuttamisen entistä helpommin kunnille. Yhteisen hyvän alustaa ylläpitää ja kehittää Sociala, joka on järjestöjen omistama Yhteiskunnallinen yritys. Toteutuksen pohjana on ollut Tieran palvelualusta, joka mahdollistaa ekosysteemin rakentamisen, digitaaliset asiointiprosessit, asiakas- sekä palveluohjauksen aina tietojohtamiseen saakka.