22.04.2021 klo 10.00

TieraCafé: Enemmän aikaa asiakastyöhön Tieran uusien hyvinvointipalveluiden avulla

Tule kuulemaan torstaina 22.4.2021 alkaen klo 10 järjestettävään TieraCafé webinaariin Tieran hyvinvointipalveluista, jotka olemme kilpailuttaneet ja kehittäneet omistaja-asiakkaidemme käyttöön.

Olemme saaneet palvelusalkkuumme useita kuntien toiminnan  kehittämistä sekä päätöksentekoa tukevia ratkaisuja, ja hyvinvointipalveluiden salkkumme on myös täydentynyt. Webinaarissa esittelemme palveluita aina uudesta ja monipuolisesta digitaalisesta hyvinvointisovellus Tiera Vireestä kotihoidon asiakaskäyntien sekä kuntalogistiikan optimointiratkaisuun Tiera Optimaan.

Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä asiantuntijoiltamme palveluista tai esimerkiksi niiden soveltuvuudesta kuntaorganisaatioiden eri toimialoille. Tule kuuntelemaan kokonaisuus tai hyppää linjoille valitsemanasi ajankohtana palvelusta riippuen!

Ilmoittaudu mukaan >>

Webinaarin ohjelma:

  • Klo 10.00 Tilaisuuden avaus
  • Klo 10.05 – 10.20 Tiera Vire

Tämän digitaalisen hyvinvointityökalun avulla voidaan tarjota viestintää ja ohjausta sekä tukea mm. terveellisiin elämäntapoihin ja muuhun hyvinvoinnin tukemiseen erilaisilla ohjelmilla, videoilla ja vertaistuella. Tiera Vireen avulla voidaan luoda yhteistyötä myös alueen järjestöjen kanssa. Palvelu on suunnattu kohderyhmille, joilla on tarvetta seurata, ylläpitää ja kehittää omaa hyvinvointia.

  • Klo 10.20 – 10.35 Tiera PSOP/Parasta Palvelua

Parasta palvelua eli Tieran palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on valmis ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen ja hallinnoimiseen kuntaorganisaatioissa. Parasta palvelua PSOP soveltuu kaikkiin palvelunjärjestäjän seteleillä myönnettäviin tai ostopalveluna tuotettaviin palveluihin aina sosiaali- ja terveyshuollon palveluista varhaiskasvatuksen palveluihin sekä kasvupalveluihin ja toimialariippumattomiin palveluihin.

  • Klo 10.35 – 10.50 Tiera Mobiili kotihoito

Tiera Mobiili kotihoito on kotihoidon ammattilaisille suunniteltu toiminnanohjauspalvelu, joka helpottaa kotihoitoon liittyvien resurssien hallintaa ja toiminnan suunnittelua. Palvelu on integroitavissa käytössä oleviin potilas- ja työajansuunnittelujärjestelmiin.

  • Klo 10.50 – 11.05 Tiera Sähköinen ovenavaus

Sähköinen ovenavaus mahdollistaa kulkuoikeuksien ajantasaisen hallinnan ja lisää turvallisuutta. Sen avulla avaimet tai kulkukortit eivät ole enää väärässä paikassa tai väärällä henkilöllä, eikä hoitajien tarvitse aamuisin ja iltaisin huolehtia avaimia sovittuun paikkaan. Myös käyttömukavuus lisääntyy, kun hoitohenkilökunta ei tarvitse raskaita avainnippuja. Sähköinen ovenavaus on laajennettavissa palveluna myös muille toimialoille.

  • Klo 11.05 – 11.20 Tiera Optima

Optima on kuntasektorin palveluiden ja kuljetusten optimointiohjelma sekä optimoinnin asiantuntijapalvelu, jota on perinteisesti käytetty kotihoidon strategiseen optimointiin. Uusi Optima mahdollistaa monipuolisempia käyttökohteita hyvinvointisektorin kotiin annettavien palveluiden lisäksi.

Päivittäisen toiminnan optimoinnin sijasta Tiera Optima tarjoaa pitkäaikaisemman ja laajemman tarkastelukulman muunmuassa palvelu- ja logistisiin toimintoihin, asiakaskäynteihin ja kotihoidon tiimien työn järjestämiseen. Optimointi mahdollistaa laadullisten tekijöiden huomioonottamisen suunnittelutyössä.

Palvelu on tehokas myös, kun yhdistetään alueita esimerkiksi tulevilla hyvinvointialueilla. Se antaa mahdollisuuden tarkastella toimintaa ja poistaa päällekkäisyyksiä sekä tehostaa toimintaa kuntalaisille tuotettavan palvelun kärsimättä.

  • Klo 11.20 – 11.30 Kehityksen suunnat vuonna 2021

Tuomme hyvinvointialueiden toteuttamiseen ja tulevaisuuden hyvinvointialueiden käyttöön valtakunnallisten ICT- ja digiratkaisujen lisäksi Tieran monipuoliset asiantuntijapalvelut, jotka mahdollistavat asiakkaidemme palveluiden jatkuvuuden, niiden kehittämisen ja toiminnan muutoksen.

Ilmoittaudu webinaariin >>

Tilaisuus on tarkoitettu Tieran omistaja-asiakasorganisaatioiden johdolle, toimialojen päättäjille sekä kehittämisestä ja palveluista vastaaville.

Tieran palveluista vastaavat kertovat webinaarissa omissa osioissaan palveluiden sisällöstä. Webinaari toteutetaan Teams-kokouksena ja osallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille viimeistään päivää ennen tilaisuutta.

Tervetuloa mukaan!