24.02.2023 klo 10.00

Tiera Elli uudistuu – uusi integraatiototeutus Tiera Elli -etäpalvelualustan ja hyvinvointi- & turvalaitteen välille

Tervetuloa Tiera Elli -webinaariin 24.2. klo 10-11!


Webinaarissa kerromme, mitä Tiera Elli -etäpalvelualustan ja hyvinvointi- & turvalaitteen välinen uusi integraatiototeutus tarkoittaa ja mitä hyötyjä sillä saavutetaan.

Tiera Ellin avulla tarjotaan etäyhteydellä palveluita kotiin ja tuetaan turvallista kotona asumista. Ratkaisun eri osa-alueet tuottavat ammattilaiselle selkeän kokonaiskuvan asiakkaan tilanteesta. Ammattilainen näkee käyttöliittymästään  reaaliaikaista hyvinvointi- ja turvalaitteen tuottamaa tietoa mm. asiakkaan aktiivisuudesta.

Webinaarissa esiteltävä uusi integraatiototeutus sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:

1. Käyttäjähallinta yhdestä alustasta: niin ammattilais- kuin loppuasiakkaan käyttäjätunnuksia voidaan hallinnoida yhden käyttöliittymän kautta

2. Hälytykset näkyvät heti: turvalaitteesta välitetyt hälytykset näkyvät ammattilaisen käyttöliittymässä 

3. Aktiivisuuden seuranta reaaliaikaisesti: Ammattilainen voi seurata poikkeamia laitteen tuottaman tiedon avulla ja tarvittaessa käynnistää etähoitokäynnin samasta näkymästä.