21.01.2022 klo 08.30

Kuntajohdon webinaari: miten johtaa palvelutuotannon tehokkuutta?

Kunnat ovat vuonna 2022 erityisen suuren muutoksen edessä, ja tämä haastaa uudella tavalla myös kuntien strategista johtamista. Muutoksen tukena toimii digitalisaatio, joka tuo kuntajohdolle aivan uudenlaiset tiedolla johtamisen ja ennustettavuuden työkalut.

Tule kuulemaan kuntajohdolle suunnattuun webinaariin strategisesta johtamismallista, ja miten väestökehitystä sekä tulevaisuuden palvelutarpeita voidaan ennustaa ja johtaa.

Tiera tarjoaa pitkäjänteisen strategisen johtamisen tueksi väestöennustemallin sekä vaikuttavuuden ja palvelutarpeiden arvioinnin. Käymme konkreettisten case-esimerkkien avulla läpi:

 • Mikä on väestöennustemalli ja miten se tukee strategista johtamista?
 • Miten väestökehitykseen voi vaikuttaa, ja väestön sisällä oleviin eri asiakassegmentteihin?
 • Miten tulevia palvelutarpeita voidaan johtaa ja ennakoida mallin avulla?

Agenda

 • Tervetuloa!
 • Väestöennustemallin hyödyntäminen tulevien palvelutarpeiden ennustamisessa.
  Mari Hurskainen, johdon asiantuntija, Kuntien Tiera Oy
 • Vaikuttavuuden arviointimalli. Jukka Laiho, hankejohtaja, Kuntien Tiera Oy
  • Case työllisyyspalvelut ja työllisyyspalveluiden kustannusrasitukset kunnille
  • Case kasvatus ja opetus
 • Toimenpiteiden kohdentaminen. Case varhaiskasvatus ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.
  Leena Lahtinen, Reunamo Education Oy.

Tilaisuus on suunnattu kuntaorganisaatioiden ylimmälle johdolle, kuten kunnan- ja kaupunginjohtajille, hallinto- ja talousjohtajille sekä strategia- ja kehitysjohtajille.

Webinaari on jatkoa vuoden 2021 aikana järjestetyille kuntajohdon webinaareille. Maksuton tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena. Osallistumislinkki toimitetaan päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 20.1.2022 klo 14 mennessä >>