10.10.2017

Valtio laajentaa palvelusetelikokeiluja – Hyödynnä valmista ratkaisua kokeilujen toteuttamisessa

Mietitkö miten asiakkaiden valinnanvapautta voisi lähteä parhaiten kokeilemaan?
Tai etsitkö jo konkreettista ratkaisua palvelusetelikokeilujen toteuttamiseen?

Hallitus on tehnyt päätöksen jo käynnissä olevien palvelusetelikokeilujen laajentamisesta sekä siitä, että myös uusia alueita voidaan ottaa mukaan kokeiluihin. Uusi valtionavustushaku päättyy 31.10.2017.

– Valtakunnallinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä PSOP on valmis ratkaisu valinnanvapauden toteuttamiseen. PSOP:n avulla on helppo lähteä toteuttamaan valinnanvapauskokeiluja ja se myös mahdollistaa nopean siirtymäpolun uuteen toimintamalliin, sanoo Tieran liiketoimintapäällikkö Sari Koljonen.

Parasta palvelua -toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on kuntatoimijoiden yhteistyössä kehittämä. Palvelu on 21 kuntatoimijan käytössä ja sen piirissä on jo 2,3 miljoonan ihmisen väestöpohja. Tilityksiä järjestelmän kautta maksetaan vuosittain yli 200 miljoonaa euroa.

Miksi PSOP?

Valinnanvapauskokeiluihin saatavan avustustuksen myöntökriteereinä ovat asiakaslähtöisyys, sote-integraatio, hallinnon yksinkertaistaminen, toiminnan kehittäminen ja sote-henkilöstön osallistuminen. PSOP:ssa yhdistyvät nämä kaikki.

– Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä tehostaa merkittävästi palvelujen järjestämisen prosesseja. Järjestelmä automatisoi palveluiden järjestämistä, tuottamista ja käyttämistä. Tämä helpottaa asiakkaan, kuntatoimijoiden ja palvelun tuottajien toimintaa, Koljonen sanoo.

Nykyiset palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttäjäkunnat ovat onnistuneet vähentämään ostopalvelujen ja palvelusetelien hallinnointiin kuluvaa aikaa jopa 80 prosenttia.

Tuottajien näkökulmasta järjestelmä on uusi ja helppo kanava palvelujen esiintuomiseen asiakkaille. Samalla tuetaan paikallisia yrityksiä ja työllisyyttä.

Asiakkaat pystyvät järjestelmän kautta hakemaan ja vertailemaan palvelun tuottajia, seuraamaan omia tapahtumia ja antamaan palautetta palvelun tuottajalle ajasta ja paikasta riippumatta.

– PSOP helpottaa palvelujen vertailtavuutta ja tukee valinnanvapautta jo nyt. Ottamalla järjestelmän käyttöön ennen sote- ja maakuntauudistuksen tuloa, kuntatoimija voi varmistaa toiminnan jatkuvuuden, helpottaa muutoksen läpivientiä asiakkaiden, henkilökunnan ja palvelun tuottajien osalta sekä mahdollistaa kansallisessa kehityksessä mukana olemisen.

Järjestelmä on lisäksi helposti integroitavissa eri osapuolten tietojärjestelmiin ja siinä on valmiit KaPa-arkkitehtuurin mukaiset rajapinnat. PSOP on pilvipalvelu, jonka ansiosta sen käyttöönotto on nopeaa ja edullista. Palvelu on toteutettavissa siten, että sitä voidaan käyttää asiakastietolain 19 §:n mukaisen kansalaisen käyttöliittymän (omakanta) yhteydessä.

Kysy lisää palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän mahdollisuuksista omassa organisaatiossasi!

Palvelun järjestäjän prosesseihin kuuluvat:

 • palvelun tuottajan hyväksymiskriteerin määrittely
 • palvelun tuottajien hyväksyminen
 • palvelusetelin tai henkilökohtaisen budjetin myöntäminen
 • palvelun tuottajan tapahtumien hyväksyminen sekä
 • maksuliikenne.

Palvelun tuottajan prosesseihin kuuluvat:

 • hakeutuminen palvelun tuottajaksi
 • tapahtumien kirjaaminen sekä
 • palautteen saaminen.

Asiakas voi järjestelmän avulla:

 • vertailla palvelun tuottajien hintaa, laatua ja saatavuutta,
 • tarkastella palvelutapahtumia sekä saldoa ja
 • antamaan palautetta saamistaan palveluista

www.parastapalvelua.fi