20.2.2023

Vaasan ja Kuntien Tieran yhteinen tiimi kehitti kriisivalmiutta kyberturvallisuusharjoituksessa Jyväskylässä

Vaasan kaupunki ja Kuntien Tiera osallistuivat Kansalliseen Kyberturvallisuusharjoitukseen:  Kunta ja kriittinen infrastruktuuri. Harjoitusviikko oli tiivis ja sen antina saatiin arvokasta tietoa, oppia ja kehittämiskohteita kybertuvallisuusasioista, viranomaisyhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sekä yhteistyöstä Tieran ja Vaasan tiimien välillä. 

– Kyberturvallisuusharjoitus oli hyvin realistisesti toteutettu ja oli todella arvokasta, että pääsimme näin syvällisesti harjoittelemaan miten meidän prosessimme ja työnjako Kuntien Tieran ja viranomaisten kanssa toimivat erilaisissa kybertuvallisuuteen liittyvissä kriisitilanteissa, Vaasan kaupungin ICT-johtaja Vesa Mustonen kertoo. 

-Tieran kannalta on tärkeää harjoitella nimenomaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Tällä tavoin voidaan testata ja kehittää yhteisiä prosesseja sekä toimintamalleja, joita arjessa hyödynnetään. Myös henkilökohtainen kohtaaminen on tärkeää. Yhteinen harjoittelu vahvistaa luottamusta sekä helpottaa viestintää mahdollisia tosielämän kriisitilanteita varten. Vaasan kanssa onnistuimme erinomaisesti – iso kiitos tästä kuuluu kaikille Vaasan sekä Tieran osallistujille ja muille kanssamme harjoitelleille organisaatioille, kiittelee Tieran tietoturvapäällikkö Matti Turunen

– Harjoituksessa keskeisimpinä kehittämiskohteina nousivat kriisitilanteiden ohjeiden saatavuuden varmistaminen ja koko henkilöstön tietoturvaosaamisen lisääminen. Tärkeää on myös tulevaisuudessa kehittää henkilökunnan ymmärrystä siitä, että kyberturvallisuusasiat eivät ole pelkästään ICT-asioita, vaan koskevat koko organisaatiota. Harjoituksessa korostui myös pääkäyttäjien tärkeä rooli siinä järjestelmässä, johon kyberhyökkäys on kohdistunut, summaa Mustonen

Harjoituksen edetessä kokonaiskuvan muodostaminen kehittyi ja tilannejohtaminen sekä tilannekuvan ylläpitämisen merkitys korostui. Kynnys viranomaisilmoitusten tekemiseen myös madaltui.  
– Harjoituksen tärkeänä antina oli myös se, että huomasimme yhteistyön Tieran kanssa toimivan jo nyt erittäin saumattomasti – kuten arjessakin. Harjoituksen aikana näkemys yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden merkityksestä vielä vahvistui entisestään. 

– Olemme Tieralla sitoutuneet kehittämään valmiuksia tietoturvapoikkeamien varalle esimerkiksi näiden kyberturvallisuusharjoitusten tiimoilta. Osallistumme säännöllisesti erilaisiin harjoituksiin; itsenäisesti sekä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteena on niin yksilötasolla henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen kuin organisaatioiden tasolla prosessien sekä yhteistoiminnan kehittäminen. Erityisen ilahduttavaa on, että kunnat ja kaupungit kuten Vaasa, jakavat nämä tavoitteet kanssamme, toteaa lopuksi Turunen

LISÄTIETOJA: 

Matti Turunen, tietoturvapäällikkö, Kuntien Tiera Oy, matti.turunen@tiera.fi, puh. 040 835 9899