15.1.2021

Tieralle Suomen Olympiakomitean Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti

Tierassa on satsattu henkilöstön työhyvinvointiin monella eri tavalla ja nyt nämä toimenpiteet ovat tuoneet tunnustusta: Tieralle on myönnetty 14.1.2021 Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti. Sertifikaatti myönnetään erillisestä hakemuksesta yrityksille, jotka saavuttavat Olympiakomitean Aktiivinen Työpaikka -kartoituksessa yli 50% kokonaispisteet. Tiera ylitti tämän tason kirkkaasti kokonaistuloksella 80%.

Mistä on kysymys?

Suomen Aktiivisin Työpaikka on Suomen Olympiakomitean ohjelma ja kilpailu, jonka tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan edistäminen ja tukeminen erityisesti työelämässä. Mukaan lähteville yrityksille tehdään erityinen Suomen Aktiivisin Työpaikka -kartoitus, jossa liikunnan toteutusta arvioidaan 9 eri osa-alueella. Jokainen osa-alue arvioidaan ja pisteytetään erikseen. Kartoituksesta selviävät yrityksen liikuntaohjelman vahvuudet ja kehityskohteet sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset.

Jos yritys saa yli 50% kartoituksen pisteistä, myönnetään sille Suomen Aktiivisin työpaikka -sertifikaatti tunnustukseksi hyvin toteutetusta liikuntaohjelmasta. Samalla yrityksellä on mahdollisuus osallistua Suomen Aktiivisin Työpaikka -kilpailuun, jossa parhaiten menestyneet yritykset kilpailevat Suomen Aktiivisin Työpaikka-tittelistä. Voittaja palkitaan näyttävästi osana vuosittaista Urheilugaalaa.

Tieralle erinomainen tulos mm. monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoamisesta

Kartoituksessa Tieran kokonaistulos oli 80% maksimin ollessa 100%. Myös yksittäisten osa-alueiden tulokset olivat lähes kaikilla osa-alueilla yli suomalaisten työpaikkojen keskiarvojen.

Erinomaisen tuloksen Tiera saavutti monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoamista arvioivassa osuudessa, jossa tulos oli täydet 100%. Tulokseen vaikuttivat erityisesti Tieran kehittämä Toimistokuntosali-konsepti sekä HeiaHeia-sovelluksen käyttö osana henkilöstölle tarjottavia etuuksia. Toimistokuntosali-konseptin myötä Tieran toimistoille on hankittu erilaisia taukoliikuntaa tukevia välineitä, joiden hyödyntämiseen työntekijät saavat vinkkejä ja ohjeita HeiaHeian omassa tieralaisille räätälöidyssä osioissa. Myös liikunnalle tarjottavan tuen määrää mittaavasta osuudesta Tiera sai erinomaisen tuloksen ja täydet pisteet. Tierassa vuosittainen hyvinvointi- ja liikuntaetu tarjotaan jokaisen tieralaisen käyttöön ePassi Flex -sovelluksen kautta.

HeiaHeian aktiivinen käyttö oli vaikuttamassa myös erinomaiseen tulokseen 89% henkilöstön liikunta-aktiivisuuden edistämistä ja seurantaa kartoittavassa osuudessa. Tieralaiset ovat siis ottaneet tarjottavat edut kiitettävästi käyttöönsä, sekä hyödyntävät työmatkaliikunnan mahdollisuuksia ja osallistuvat aktiivisesti erilaisiin työnantajan järjestämiin hyvinvointikampanjoihin ja teemapäiviin. Myös liikuntaa tukevien olosuhteiden tarjoamista koskevasta osuudesta Tiera sai erinomaisen tuloksen.

Hyvinvointia johdonmukaisen kehittämisen tuloksena

Tierassa työskennellään hajautetussa organisaatiossa, joten yrityksen toimipisteet sijaitsevat ympäri Suomea ja etätyöskentely on myös normaalitilanteessa monelle tieralaiselle perusarkea. Digitaaliset ratkaisut ja työkalut mahdollistavat paitsi tehokkaan työskentelyn, myös tiimien välisen yhteydenpidon fyysisestä paikasta riippumatta. Tierassa kuitenkin tunnistetaan tieto- ja etätyön tuomat haasteet työntekijöiden hyvinvoinnille, joten käyttöön otetut henkilöstöedut ja digitaaliset sovellukset mahdollistavat osaltaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiseen ja palautumiseen. Koska nimenomaan työpaikkaliikunnalla on selkeitä positiivisia vaikutuksia henkilöstön toimintakykyyn ja työhyvinvointiin, on osana hyvinvointia tukevia toimenpiteitä Tierassa tehty myös vuosittainen työliikuntasuunnitelma.

– Tavoitteenamme on luoda ja jatkuvasti myös kehittää yhtäläisiä puitteita ja mahdollisuuksia työliikunnan tukemiseen eri puolilla Suomea oleville työntekijöillemme. Henkilöstön työkyvyn tukeminen ja ylläpitäminen vaatii johdonmukaista kehittämistä ja on aina monen eri osa-alueen summa. Työ kuitenkin kantaa selvästi hedelmää ja on toki hienoa saada myös positiivista tunnustusta työstä, kertoo henkilöstöpäällikkö Jarkko Sanisalo.

Tieran saavuttama Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti onkin vain välietappi pitkän ja johdonmukaisen työhyvinvoinnin kehittämisessä ja työmme sillä saralla jatkuu. Suunnitteilla on myös kuluvalle vuodelle monenlaisia aktivointeja ja toimenpiteitä, joilla Tiera haluaa liikuttaa työntekijöitään jatkossa entistäkin aktiivisemmin. Työantajana Tiera kannustaakin jokaista tieralaista ottamaan yrityksen tarjoamat edut ja työkalut aktiiviseen käyttöön ja varmistamaan yhdessä, että Tiera on yksi Suomen Aktiivisista Työpaikoista myös tulevaisuudessa!