18.5.2021

Tiera tuo leveät hartiat kuntien tueksi varhaiskasvatuksen palvelun järjestämiseen

Tiera Vesseli on uusi Kuntien Tieran palvelu varhaiskasvatuksen järjestämisen tarpeisiin. Palvelu kilpailutettiin vuoden 2021 vaihteessa, ja toimittajaksi valikoitui WhileontheMove Oy Daisy-ratkaisullaan.  

Arjen hallintaa tehostava mobiilityökalu lisää turvallisuutta, vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Kokonaisuuteen kuuluvalla toiminnanohjausjärjestelmällä päiväkodin johtaja pystyy tehokkaasti toteuttamaan suunnittelua ja seurantaa laadukkaan palvelun järjestämiseksi. Vesselissä hyödynnetään myös Tieran integraatioalustaa

”Tavoitteenamme on tarjota Tieran omistaja-asiakkaiden käyttöön kustannustehokas, toimialan määrittelemää tavoitetilaa tukeva SaaS-palvelu. Jo kilpailutuksen valmistelutyössä on ollut mukana useita Tieran omistajakuntia,  ja tästäkin eteenpäin Vesseliä kehitetään kuntayhteisesti. Uuden toimittajan kanssa yhteistyön aloittaminen on innostavaa”, kertoo Tieran opetuksen ja kasvatuksen tuotantopäällikkö Taina Uusi-Illikainen.

“Tällä hetkellä kunnissa pohditaan järjestelmien uudistamista ja toisaalta digitaalisten työkalujen hyödyntämistä laajemmin eri tehtävissä arjen toiminnan helpottamiseksi. Tähän viestiin pyrimme Tieran palveluilla vastaamaan. Odotamme ensimmäisten Vesseli-käyttöönottojen käynnistyvän vielä loppukevään aikana”, jatkaa Uusi-Illikainen.

”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme aloittamaan yhteistyön Kuntien Tieran ja heidän omistajakuntiensa kanssa”, toteaa WhileontheMove Oy:n  toimitusjohtaja Kari Kivistö

”Kokonaisvaltainen ja valmiiksi määritelty digitaalinen ratkaisu kuntien varhaiskasvatuksen tarpeisiin on varmasti kaikille tarpeen. Tieran kanssa uskomme, että onnistumme hyvin käyttöönotoissa ja pystymme vastaamaan kuntien moninaisiin tarpeisiin , jatkaa WhileontheMove Oy:n myyntipäällikkö Antti Kaisto 

Tiera Vesseli tuo lisäarvoa kunnille varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuteen:  

  • Moderneja työkaluja arjen toimintoihin päiväkodin johtajasta huoltajaan  
  • Toiminnallisten komponenttien modulaarisuus ja alustan avoimuus mahdollistavat kuntakohtaisen räätälöinnin palvelukokonaisuudessa   
  • Tieran integraatioalustan kautta integraatioiden ylläpitäminen on helppoa ja tehokasta 
  • Resurssien ja ajan säästöä palvelun hankinnassa, ylläpidossa ja kehittämisessä 
  • Kehittäminen ja keskitetty toimittajahallinta mahdollistaa kehittämisen kuntien tarpeiden mukaisesti ja yhteisen foorumin toimialan kehittämiseksi  
  • Tuotantovalmis tuote ja asiakkaille moderni teknologia heti käyttöön   

Tiera tulee toimimaan järjestelmätoimittajana kasvatuksen ja opetuksen toimialalla tulevaisuuteen suuntaavassa DigiOne -hankkeessa. DigiOne-yhteistyön tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. Koska opetus ja kasvatus liittyvät toisiinsa useilla eri osa-alueilla, varautuu Tiera Vesseli-palvelussa tulevaisuudessa tarvittaviin rajapintoihin niin valtiollisiin tietovarantoihin kuin kunnan omien järjestelmien välillä. Näin opetuksen ja kasvatuksen järjestelmät saadaan keskustelemaan saumattomasti toistensa kanssa.  

Tule mukaan kehittämään opetuksen ja kasvatuksen digitaalisia palveluja kunnan ja loppukäyttäjän tarpeisiin kuntayhteisesti!  

Lisätietoja: 

Taina Uusi-Illikainen, tuotantopäällikkö
Kuntien Tiera Oy
taina.uusi-illikainen@tiera.fi
puh. 040 669 4771

Kari Kivistö, toimitusjohtaja
WhileOnTheMove Oy
puh. 040 843 3948

WhileOnTheMove Oy on perustettu Oulussa 2010. Yritys on keskittynyt kaupunkien ja kuntien tietojärjestelmien digitalisointiin. Lisäksi yritys järjestää varhaiskasvatuksen konsultaatio- ja koulutuspalveluja. Tällä hetkellä jo lähes 80 kuntaa käyttää Daisyä varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmänä. Vahvassa kasvussa olevan yrityksen kotipaikka on Oulu ja se työllistää tällä hetkellä noin 20 työntekijää.

www.daisyvarhaiskasvatus.fi