11.12.2020

Tiera tuo kunnille tekoälypohjaisen automatisoidun asiakaspalvelun ratkaisun

Tiera tuo omistajiensa käyttöön Automatisoidun asiakaspalvelun ratkaisun, joka helpottaa ja nopeuttaa kuntalaisten tiedonsaantia merkittävästi.

”Kuntakentällä kehitetään vauhdilla sähköisiä palveluita. Asiakkaamme haluavat parantaa sekä kuntalaisten osallisuutta että tarjota palveluja ja tietoa aiempaa helpommin. Tätä tarvetta ja muutosta tukemaan tarjoamme nyt uutta tekoälypalvelua”, kertoo Kuntien Tieran kehitysjohtaja Sari Koljonen.

Tieran Automatisoidun asiakaspalvelun ratkaisu, Accenturen Kunta-Katiin pohjautuva Tiera Assi tarjoaa kuntalaisille yhden helposti saavutettavan ja keskitetyn asiointikanavan. Samalla kuntien asiakaspalvelu tehostuu, kun virtuaalinen asiakaspalvelija vastaa suurimpaan osaan kunnan asiakkaan kysymyksistä.

Accenturen valittiin yhdessä norjalaisen start-upin boost.ai:n kanssa Tieran automaattisen asiakaspalvelun kehittämisen ja ylläpidon teknologiakumppaneiksi kesällä 2020 toteutetussa julkisessa kilpailutuksessa. Accenture ja boost.ai ovat toteuttaneet yhdessä aiemmat Kunta-Kati ratkaisut.

 ”Olemme iloisia Tieran päätöksestä ja siitä, että pääsemme yhdessä viemään kuntien julkisia palveluita tekoälyajalle. Automatisoidun asiakaspalvelun tarkoituksena ei ole korvata ihmiskontaktissa tapahtuvaa asiakaspalvelua, vaan tarjota palvelua täydentävä kanava”, sanoo Accenturen julkisten ja terveyspalveluiden johtaja Konstantin Vdovenko.

”Uusi tekoälyverkostoon perustuva palvelu mahdollistaa ratkaisua käyttäville kunnille pääsyn hyödyntämään palvelun jatkuvasti kasvavaa ja kehittyvää verkostoa. Yhden kuntatoimijan tekemä kehitystyö parantaa ratkaisun toimintaa ja hyödyttää näin ollen aina kaikkia palvelua käyttäviä organisaatioita.”

Tiera Assi tarjoaa myös mahdollisuuden eri palveluiden ja järjestelmien yhdistämiseen, jolloin asiakkaita voidaan palvella paitsi personoidusti myös ennakoivasti. Esimerkiksi lapsen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä palvelu voisi tarjota automaattisesti lisätietoa iltapäiväkerhotoiminnasta ja räätälöityjä ehdotuksia siitä, miten lapsen kyyditys koululle olisi turvallisinta ja käytännöllisintä hoitaa.

Entistä nopeampaa palvelua asiakkaalle sopivana ajankohtana

Palvelun edelläkävijänä toimii Riihimäen kaupunki, jolla automatisoitua asiakaspalvelua tarjoava Kunta-Kati on ollut käytössä vuodesta 2019 lähtien. Riihimäen lisäksi palvelu on käytössä myös viidessä muussa kunnassa.  Kuten Kunta-Katissa, myös Tiera Assi mahdollistaa asiakkaiden pääsyn asiakaspalveluun mihin kellonaikaan tahansa, myös virastojen aukioloajan ulkopuolella.

”Automatisoitu asiakaspalvelu vähentää kuntien asiakaspalvelun painetta ja tuo merkittävää säästöä. Lisäksi tekoälypalvelun avulla asiakasymmärrys kasvaa”, Sari Koljonen sanoo.

Kustannushyötyä voidaan konkretisoida esimerkillä. Jos kuntalaisten yhteydenotoista suurin osa tulee puhelimitse asiakaspalveluun tai vaihteeseen, ja tämä puheluiden määrä voidaan puolittaa palvelun avulla, myös kustannukset puolittuvat.

”Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos esimerkiksi 20 keskikokoista kuntaa puolittaisi asiakaspuhelukustannukset, vaikuttavuushyötyä tulisi arviolta yli miljoonaa euroa kansallisella tasolla jo viidessä vuodessa.”

Tiera Assi on kaikkien Tieran omistaja-asiakkaiden käyttöönotettavissa välittömästi.

Lisätietoja:

Sari Koljonen
kehitysjohtaja
Uudet palvelut ja kehittäminen
puh. (040) 556 8201
sari.koljonen(@)tiera.fi

Kai Pousi

liiketoimintapäällikkö, Smart City
Kuntien Tiera Oy
puh. (040) 585 5400
kai.pousi(@)tiera.fi

Tomi Cavenius
ratkaisupäällikkö
Kuntien Tiera Oy
puh. (040) 708 5510
tomi.cavenius(@)tiera.fi

Konstantin Vdovenko
johtaja, Julkiset ja terveyspalvelut
Accenture Oy
Accenture Press office (040) 137 3954
konstantin.vdovenko(@)accenture.com