19.10.2016

Tiera ottaa haltuun Inkoon palvelimet

Kuntien Tiera Oy ja Inkoon kunta ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen tietotekniikan infrapalveluiden toimittamisesta ja kunnan palvelininfran ulkoistamisesta. Vuoden vaihteessa koko Inkoon palvelinympäristö siirtyy Tieran Pilvi- ja Käyttöpalveluun.

Kuntien Tieran ulkoistettujen infrapalveluiden tuotanto laajenee Länsi-Uudellamaalla, kun 6.000 asukkaan Inkoon kunnan palvelinympäristö siirtyy kokonaisuudessaan Tieran hoidettavaksi. Täysin kotimainen Tiera Pilvi- ja Käyttöpalveluratkaisu uudistui keväällä. Palvelussa on nyt esimerkiksi dynaamisesti skaalautuva palvelinkapasiteetin muutosjousto kunnan todellisen kuukausittaisen käytön perusteella.

– Inkoon omalla tietohallinnolla on fokuksena kehittää palveluita kunnan asukkaita varten. Koulupuolella on tehty tänä vuonna merkittäviä laiteinvestointeja, ja kouluissa tarvitaan nyt enemmän tukiresursseja. Vapautamme omaa aikaamme tukipalveluihin, palveluiden kehittämiseen ja digitalisointiin. Normaalin kehitystyön ohella sote-muutoksen valmistelu vaatii aikaa. Tietoturvariskien kartoittaminen yksin tai jatkuvasti ja nopeasti kehittyvän teknologian vauhdissa pysyminen ei yksinkertaisesti ole järkevää tekemistä tämän kokoisessa kunnassa. Me luotamme tässä Tieran kuntayhteiseen ratkaisuun, joka parantaa sekä toimintavarmuutta että kustannustehokkuutta, taustoittaa Inkoon kunnanjohtaja Jarl Boström tehtyä sopimusta.

Tiera Infrapalvelut on tuotteistanut perustietotekniikan palvelut eri kokoisille kuntatoimijoille sopiviksi. Kaikki omistajat hyötyvät yhteisistä kilpailutuksista ja hyvin johdetusta kehitystyöstä. Tieran infratarjooma kattaa kaikki tietohallinnon tarpeet palvelinympäristöstä tietoliikenteeseen ja laitteisiin, niiden käyttö- ja tukipalveluihin, sekä suunnitteluun ja konsultointiin.

– Tiera on valtakunnallinen kehitysyhtiö, jonka palveluratkaisut sopivat eri kokoisille kuntatoimijoille. Tuotamme sekä yksittäisiä palveluita että laajoja koko perustietotekniikan ulkoistuksia. On tärkeää ymmärtää mitä on hyvä säilyttää kuntien omana tuotantona ja missä asioissa esimerkiksi kustannustehokkuus ja volyymi lisäävät myös käytettävissä olevan asiantuntemuksen määrää.

– Meidän kyvykkyytemme infrapalveluissa pohjaa vahvaan toimiala- ja teknologiaosaamiseen eri kokoisissa organisaatioissa. Viimeisen vuoden aikana olemme kilpailuttaneet ja tuotteistaneet valmiiksi mm. Tiera Pilvi-, Palvelunhallinta- ja Käyttövaltuushallintaratkaisut. Näiden ratkaisujen ohella olemme varmistaneet omien laatu- ja palveluprosessiemme sujuvuuden, kertoo Tieran infrapalveluiden päällikkö Arja Fodstad.

Lisätietoja:

Inkoon kunta
Kunnanjohtaja Jarl Boström, jarl.bostrom@inga.fi tai puhelin (09) 29515 301

Kuntien Tiera Oy, Infrapalvelut
Myynti & Palvelut, Arja Fodstad, arja.fodstad@tiera.fi tai gsm 050 523 2213