4.4.2023

Tiera on PK-yritysten kanava julkissektorille

LEHDISTÖTIEDOTE

Tiera on kaupallisille ICT-palveluntuottajille julkisen markkinan avaaja. Omistajiensa yhteishankintayksikkö mahdollistaa yli 200 suomalaiselle PK-yritykselle toiminnan julkisella sektorilla ja tuo omistajilleen merkittäviä säästöjä.

Tavoitteena vaikuttavuushyödyt ja kustannussäästöt yhteiskunnalle

Kuntien Tiera Oy (Tiera) perustettiin vuonna 2010 Sitran kuntaohjelman pohjalta. Sitra ja perustajakunnat näkivät, että kuntasektori hyötyisi valtakunnallisesta ICT-palveluyhtiöstä, jonka tehtävänä olisi modernisoida kuntien ja kuntayhtymien vanhentunutta tietotekniikkaa, sekä auttaa omistajiaan heidän toimintansa kehittämisessä.

Tänään Tiera on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistajina on yli 380 kuntatoimijaa ja 20 hyvinvointialuetta.

– Tarjoamme palveluita ja yhdistettyjä hankintoja koko omistajakunnalle, jolloin pienimmätkin omistajat hyötyvät isojen omistajien mukanaan tuomista opeista ja eduista, sanoo Kuntien Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Onnistuneet hankinnat tuovat säästöjä

Tiera on hankintalain mukainen omistajiensa yhteishankinta- ja sidosyksikkö. Teemme vuosittain ICT-palveluihin liittyviä hankintoja yli 30 miljoonalla eurolla. Omistajat linjaavat yrityksen toimintaa, jotta se tekee tarvittavat hankinnat palvellakseen kuntia ja hyvinvointialueita heidän ICT-toiminnoissaan.

Onnistuneet kilpailutukset takaavat parhaan palvelun ja edullisimmat hinnat. Tieran hankintaosaaminen on kasvanut suuren kilpailutusmäärän myötä.

– Ammattitaidolla tekemämme kilpailutukset tuovat selvää säästöä julkiselle sektorille. Esimerkkinä Tieran kilpailuttamat tietoliikennepalvelut, joissa yksittäinen omistajamme kertoo yhdellä sopimuksella säästävänsä yli miljoona euroa vuodessa, sanoo Kuntien Tieran toimitusjohtaja Jyrki Halttunen.

Tieran kumppaneina yli 200 suomalaista ICT-alan yritystä

Alihankintasopimusten ja asiantuntijakilpailutusten kautta Tieran kumppaneina on yli 200 suomalaista ICT-alan yritystä. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat hyötyneet merkittävästi Tieran tekemistä julkisista kilpailutuksista, jotka säästävät olennaisesti toimittajien työtä verrattuna satojen kuntien tekemiin kuntakohtaisiin kilpailutuksiin. Tiera onkin tärkeä ja keskeinen kumppani pk-yrityksille ja mahdollistaa niille kanavan kuntamarkkinoille ja hyvinvointialueille.

Lisätiedot:
Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy
045 888 7220
jyrki.halttunen@tiera.fi