2.6.2022

Tiera mukaan Mielenturvaa-verkostoon

Tiera on liittynyt 1.6.2022 mukaan Mielenturvaa-verkostoon ensimmäisenä julkishallinnon toimijana. Mielenturvaa-verkostoon liittyminen on Tieralle luonnollinen askel työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen vahvistamiseksi, ja menossa olevien kehittämistoimenpiteiden tukemiseksi.

– Tieran liittyminen mukaan verkostoon osoittaa, kuinka julkiset toimijat voivat olla edelläkävijöinä mukana ratkaisemassa mielenterveyskriisiä työpaikoilla, sanoo Jaakko Mustakallio, Mielenturvaa-verkoston sihteeri.

– Olemme kevään 2022 aikana tehneet mielen hyvinvointiin tähtäävää kehittämishanketta kahden eri kehittämisryhmän voimin. Kehittämisryhmät ovat lähestyneet mielen hyvinvoinnin teemaa kahdesta tulokulmasta; työyhteisön jäsenen ja esihenkilön kannalta, kertoo Tieran henkilöstöasiantuntija Panu Ojamies.

Kehittämistyön yhtenä elementtinä ovat olleet Mieli Ry:n Mielenterveyden Ensiapu 1 ja 2 -koulutukset. Kehittämisryhmät ovat kartoittaneet mielenterveyden kannalta keskeisiä toimintatapoja. Työn tuloksia jalostetaan lähitulevaisuudessa yhteisiksi toimintamalleiksi, ja niiden tavoitteena on tukea paikasta riippumattoman työn tekemistä ja henkilöstön hyvinvointia.

– Mielenturvaa-verkosto on Tieran työkykyjohtamisen proaktiivisten tavoitteiden näkökulmasta mainio yhteistyöfoorumi. Ensiarvoisen tärkeää on yleisesti nostaa mielen hyvinvoinnin tukea esille julkisessa keskustelussa, ja hälventämässä ennakkoluuloja eritysesti tässä ajassa. Näemme mielen hyvinvoinnin yhtenä avaintekijänä tietotyössä, ja Tierana olemme mielellämme mukana vahvistamassa tätä sanomaa – onhan se myös yksi arvoistamme: Pidämme huolta ja viihdymme työssämme, sanoo Tieran HR Business Partner Jarkko Sanisalo.

Mielenturvaa-verkosto taklaa konkreettisilla ratkaisuilla työelämän mielenterveyskriisiä. Verkoston luoman Mielenturvaa-mallin avulla kaikki suomalaiset työpaikat halutaan haastaa mukaan vahvistamaan mielenterveyttä ja tarjoamaan kattavampia mielenterveyspalveluita. Verkoston perustajina ovat keskeiset työelämän toimijat: Ellun Kanat, Vincit, Kukunori ry sekä MIELI Suomen Mielenterveys ry. Verkoston ovat mahdollistaneet Akava ry, Barona, Heltti, Hyvinvointiala HALI ry, Janssen, Mehiläinen, SAK ry ja STTK ry. Mielenturvaa-verkoston jäsenenä saa käyttöön keskusteluryhmän, tukimateriaaleja, tapahtumia ja toimintaa, joilla vahvistaa työyhteisön mielenterveyttä.

Tiera haastaa myös muut julkishallinnon toimijat mukaan Mielenturvaa-verkostoon!

Lue lisää: