3.7.2023

Tiera ja uusi hallitusohjelma

Kuntie Tiera Oy (Tiera) on kaupallisille ICT-palveluntuottajille julkisen markkinan avaaja. Omistajiensa yhteishankintayksikkö mahdollistaa yli 200 suomalaiselle PK-yritykselle toiminnan julkisella sektorilla ja tuo omistajilleen merkittäviä säästöjä.

Tavoitteena vaikuttavuushyödyt ja kustannussäästöt yhteiskunnalle

Tiera perustettiin vuonna 2010 Sitran kuntaohjelman pohjalta. Sitra ja perustajakunnat näkivät, että kuntasektori hyötyisi valtakunnallisesta ICT-palveluyhtiöstä, jonka tehtävänä olisi modernisoida kuntien ja kuntayhtymien vanhentunutta tietotekniikkaa sekä auttaa omistajiaan heidän toimintansa kehittämisessä.

Kilpailutuksillaan Tiera pyrkii rakentamaan omistajilleen kokonaistaloudellisesti edullisimman ratkaisun. Omistajat linjaavat yrityksen toimintaa, jotta se tekee tarvittavat hankinnat palvellakseen kuntia ja hyvinvointialueita heidän ICT-toiminnoissaan.

Tieran kumppaneina yli 200 suomalaista ICT-alan yritystä

Alihankintasopimusten ja asiantuntijakilpailutusten kautta Tieran kumppaneina on yli 200 suomalaista ICT-alan yritystä. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat hyötyneet merkittävästi Tieran tekemistä julkisista kilpailutuksista, jotka säästävät olennaisesti toimittajien työtä verrattuna satojen kuntien tekemiin kuntakohtaisiin kilpailutuksiin. Tiera onkin tärkeä ja keskeinen kumppani pk-yrityksille, joka mahdollistaa niille kanavan kuntamarkkinoille ja hyvinvointialueille.

Tieran rooli integraattorina ja alustapalveluyhtiönä

Integraattorin roolissa Tieran tehtävänä on varmistaa, että eri toimittajien yksittäiset ohjelmistotuotteet saadaan toimimaan yhteen kunnan ja hyvinvointialueen kannalta.

Suomi on edelläkävijä julkisen sektorin kansallisten ohjelmistoalustojen käytössä – esimerkkeinä näistä ovat muun muassa Kanta- ja suomi.fi-palvelut. Kuntakentällä rakennetaan parhaillaan valtakunnallista perusopetuksen DigiOne-tietoalustaa, jonka alustapalveluyhtiöksi Tiera on valittu. DigiOnen valtakunnallinen jalkauttaminen ei olisi mahdollista ilman julkisomisteista in-house-yhtiötä.

Uusi hallitusohjelma

Uusi hallitusohjelma on julkaistu ja se sisältää lukuisia ehdotuksia inhouse-yhtiöiden sääntelyn muuttamiseksi. Toteutuessaan ehdotuksilla voi olla suuri vaikutus Tieran toimintaan.

Lakimuutosten valmistelun oletetaan kestävän 2-3 vuotta. Tieran toiminta jatkuu nykyisen lainsäädännön mukaisesti ilman muutoksia.

Lisätiedot:

Jyrki Halttunen
Toimitusjohtaja, Kuntien Tiera Oy
045 888 7220, jyrki.halttunen@tiera.fi